Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nu presenteras vårbudgeten

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar vårbudgeten. Foto: JESSICA GOW/TT
Nya vårbudgeten. Foto: saga skovdahl
Tullen får mer resurser. Foto: JOHAN NILSSON/TT
Polisen får större resurser. Foto: JOHAN NILSSON/TT
Finansminister Magdalena Andersson (S). Foto: PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES
Vården får mer resurser. Foto: Colourbox
Äldreomsorg får mer resurser.
Nya budgeten. Foto: Saga Skovdahl
1 / 8

Nu ska staten betala av sin skuld till Sveriges kommuner för asylmottagandet av ensamkommande. 

Det handlar om nästan fem miljarder kronor. 

– Det här är en budget för ett starkare Sverige där vi både rustar för sämre tider genom att ha ordning och reda i statsfinanserna, samtidigt som vi genomför reformer som ska märkas runtom i hela landet för vanligt folk, säger finansministern Magdalena Andersson, S.  

Den budget som finansminister Magdalena Andersson presenterade under måndagsmorgonen innehåller reformer för 2,6 miljarder kronor. Majoriteten av pengarna ska gå till sjukvården och äldreomsorgen, även om exempelvis polisen och tullen också får ökade resurser.  

Vårbudgeten är den sista budget som Magdalena Andersson lägger fram under mandatperioden. Hon har pekat ut välfärden som det område som nästa regering måste prioritera – men hon tror inte att skattehöjningar kommer vara nödvändiga för att klara välfärden under nästa mandatperiod.

Tidigare under mandatperioden har oppositionen kritiserat Magdalena Andersson för att hon inte sparat mer för tuffare tider – mot bakgrund av att Sverige har varit inne i en lång högkonjunktur. Samtidigt har statens finanser stärkts och arbetslösheten sjunkit under mandatperioden.   

Redan innan budgeten blev offentlig var det känt att regeringen skulle satsa 400 miljoner kronor på sjukvården – tanken är att pengarna bland annat ska gå till mobila vårdteam som kan besöka äldre personer i deras hem vilket även skulle avlasta vårdcentraler och akutmottagningar. 

Nu står det klart att regeringen satsar mer än så: totalt 600 miljoner kronor för bättre tillgänglighet i hälso- och sjukvården och därtill 350 miljoner kronor för stärkt trygghet för äldre. 

De 350 miljoner kronorna ska bland annat användas till investeringar i så kallad "välfärdsteknik" – exempelvis mobila trygghetslarm och stödjande applikationer i mobiltelefoner och surfplattor. 

Av de totalt 600 miljoner kronorna som nu satsas på sjukvården ska 200 miljoner gå till landstingen så att de ska kunna anställa och behålla vårdpersonal med bristkompetens som närmar sig pensionsåldern. 

Regeringen skriver en hel del i budgeten om personalbristen inom sjukvården. 

Utöver de 200 miljoner kronor som landstingen ska få för att behålla äldre vårdpersonal satsar regeringen bland annat tio miljoner kronor på en snabbare validering av utländska vårdexamina. 

Enligt regeringens prognoser kommer arbetslösheten i Sverige år 2020 vara 6,1 procent. Detta handlar enligt finansministern om att arbetskraftsutbudet har ökat och väntas fortsätta göra det. 

– Det är inte så att arbetslösheten revideras upp för att de inte får jobb, säger finansministern och fortsätter: 

– Självklart arbetar regeringen för att arbetslösheten ska minska och målet om att ha EU:s lägsta arbetslöshet är någonting som styr regeringens politik. 

Regeringen lägger också 4,9 miljarder kronor på att betala av statens skuld till kommunerna för asylmottagandet av ensamkommande. 

Enligt finansministern ska samtliga fordringar vara betalda före årets slut. 

– Vi kommer nu att nolla den skuld som staten har haft till kommunerna för kostnader som de har haft, säger hon.

Kritik av Riksrevisionen

Riksrevisionen har sedan tidigare granskat de sena utbetalningarna till kommunerna – och där fick regeringen kritik. Nästan var femte kommun, 17,3 procent, har i enkät svarat att de tvingats låna pengar eftersom de inte betalats tillbaka. 

Ni betalar nu ett antal miljarder till kommunerna i Sverige för kostnader för flyktingmottagandet. Finns det någon motsättning mellan kostnader för flyktingmottagandet och kvaliteten i välfärden?

– Det här är kostnader som kommunerna redan har haft, där de nu skickat in räkningarna till Migrationsverket, som de kunde göra fram till 31 december 2017, säger Magdalena Andersson. 

– Det gör att vi nu kan reglera en skuld som vi från statens sida har haft till kommunerna. Och den kostnaden tar vi från det reformutrymme vi har, tack vare att vi har stora överskott i statsfinanserna. Det påverkar inte något annat, fortsätter hon.   

Ekonomiskt läge positivt för EU

Magdalena Andersson konstaterar också att tillväxten i Sverige och många ändra länder är god. 

Samtidigt finns förstås en del risker i omvärlden som skulle kunna drabba Sverige. Finansministern pekar bland annat på USA:s syn på frihandel – och nämner Trumps tullar på stål och aluminium – samt Brexit och en möjlig inbromsning i den kinesiska ekonomin. 

Däremot ser det ekonomiska läget positivt ut för EU – vilket förstås är bra också för Sverige, framhåller finansministern. 

Magdalena Andersson konstaterar också att den svenska statsskulden nu är mycket låg. 

– Det är klart att en låg statsskuld är den bästa försäkring man kan ha mot ett tuffare ekonomiskt läge och en kris, säger hon.

”Hur tänker man?”

Regeringen satsar 125 miljoner kronor på åtgärder mot sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling. Som exempel ska skyddsombud få större möjligheter att arbete för en bättre arbetsmiljö. 

Magdalena Andersson passar på att rikta en känga till de partier som vill se förändringar i lagen om anställningsskydd.

– Hur tänker man sig att en ung kvinna ska kunna stå upp mot sin manliga chef om hon riskerar att bli uppsagd på grund av protesten?

Hur sammanfattar du den här budgeten?

– Det är en budget för ett starkare Sverige där vi både rustar oss för sämre tider genom att ha ordning och reda i statsfinanserna, samtidigt som vi genomför reformer som ska märkas runtom i hela landet för vanligt folk: genom att stärka sjukvården, ha fler poliser, även att fler ska komma i jobb.  

Magdalena Andersson: "Mer resurser till kommuner"

Det här är din och regeringens sista budget för mandatperioden. Vad för satsningar är kvar att genomföra? 

– Under nästa mandatperiod kommer det vara otroligt viktigt att prioritera kommuner och landsting, för vi blir fler barn och fler äldre. Vi kommer behöva bygger fler förskolor och äldreboenden – och anställa en massa personal. Det här kommer att märkas runtom i hela Sverige, men för att kommunerna ska kunna klara av det här måste regering och riksdag avsätta mer resurser till kommuner och landsting. Och för mig är det viktigare än att sänka skatten.

Sverige är ett skatteparadis för rika människor, tycker Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson. Hur kommenterar du det? 

– Det är ju så att alliansregeringen sänkte flera kapitalskatter – avskaffade förmögenhetsskatten och fastighetsskatten, bland annat. Samtidigt är det så att fastighetsskatten var så impopulär hos svenska folket att min bedömning är att den undergrävde legitimiteten för skattesystemet, säger Magdalena Andersson och fortsätter: 

– Vi hade dock en del förslag för att höja skatten för de allra rikaste i somras, men det var förslag som Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna stoppade. Jag hade gärna sett att de hade blivit verklighet.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!