Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nu polisanmäler föräldrarna skolan

Anna kom aldrig till skolan. Här söker folk efter henne runt skolområdet. Foto: Anders Ylander

Anna kom inte till skolan – trots det larmades inte hennes föräldrar.

Nu polisanmäls Skårskolan i Göteborg, uppger GP.

Skollagen, kapitel 7, paragraf 17

17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avvikelser från andra stycket för elever i grundsärskolan och specialskolan.

Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag.

Anna gick till skolan i torsdags, men kom aldrig fram. Nu sitter en 24-årig man anhållen misstänkt för att ha rövat bort henne.

Föräldrar som har barn på Skårskolan är upprörda över att ingen på Skårskolan kontaktade Annas föräldrar och berättade att hon inte varit där.

Nu uppger GP att flera föräldrar bestämt sig för att polisanmäla skolan.

Anmälan gäller tjänstefel eftersom skolan inte följde de rutiner som finns.

Men det är inte säkert att skolan brutit mot skollagen. Enligt paragraf 17 "ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande."

Det står alltså inget om när under dagen som vårdnadshavaren ska kontaktas.

Inlett utredning

Skolan har inlett en utredning för att ta reda på vad som hänt, vilket Expressen.se rapporterat om tidigare.

Utredningen ska vara klar på onsdag.

Anna hittades vid tretiden under natten till fredagen efter flera hundra personer varit ute och letat efter henne.

Hon var då tillsammans med den 24-årige mannen som togs av polisen och fördes till stationen där han senare anhölls.