Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Novus: Invandring viktigaste frågan

Id-kontroller i Kastrup Foto: Fritz Schibli

Den enskilt viktigaste politiska frågan för svenska väljare är alltjämt invandring och integration.

Det slås fast i undersökningsföretaget Novus senaste mätning där de redovisar de tio frågor som väljarna anser är viktigast.

Viktigaste politiska frågorna

Enligt Novus mätning är detta de viktigaste politiska frågorna enligt svenska folket:

Invandring/Integration, 65 procent (+1)

Sjukvården, 61 procent (+2)

Skola och utbildning, 57 procent (-2)

Jobben, 44 procent (-8)

Landets ekonomi, 42 procent (-7)

Äldreomsorg, 38 procent (0)

Lag och ordning, 33 procent (-4)

Miljö och klimat, 32 procent (-3)

Boende, 32 procent (+3)

Pensioner, 28 procent (+1)

Novus mäter återkommande vilka politiska frågor som de svenska väljarna tycker är viktigast. Och när de nu redovisar resultaten för mars månad är det få ändringar sedan mätningen senast genomfördes, i december.

Resultaten av mätningen har varit stabila sedan årsskiftet och invandring och integration anses fortfarande vara den viktigaste frågan. Det anser 65 procent av de tillfrågade väljarna som alltså fortsätter engagera sig i frågan. Invandringen har sedan valet seglat upp som den absolut viktigaste frågan medan frågor som boende och pensione har tappat sitt intresse och hamnat i skymundan i den politiska debatten.

Näst viktigast anses sjukvården (61 procent) och skolan (57 procent) vara.

Tusen intervjuer

Noterbart i det nya resultatet är att det ökade intresset för invandringsfrågan – som steg framför allt mellan juni och december 2014 – nu verkar ha avstannat en aning Samtidigt minskar viktigheten hos väljarna när det gäller frågor som jobb (från 52 procent i december till 44 procent nu) samt landets ekonomi. 42 procent av väljarna anser nu att det är en av de viktigaste frågorna vilket är sju procentenheter längre än vid senaste mätningen.

I rapporten redovisas de tio frågor som väljarna anser vara de viktigaste. Undersökningen är genomförd mellan den 3-8 mars 2016 i Novus Sverigepanel. Det en är riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel där totalt 1001 intervjuer genomförts. Hela listan finns i faktarutan intill artikeln.