Netanyahu hoppar av atommöte i USA

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hoppar av atomtoppmötet i USA nästa vecka sedan han fått veta att Turkiet och Egypten väntas kräva att Israel ska underteckna 

ickespridningsavtalet (NPT).

Han ersätts av Dan Meridor, vice premiärminister och ansvarig för kärnenergifrågor.

 Netanyahu fattade, enligt en högt uppsatt regeringstjänsteman, beslutet på torsdagen efter att han fått klart för sig att flera muslimska länder väntas ta upp frågan om Israels förmodade kärnvapenarsenal under president Barack Obamas 47-nationsmöte om kärnenergi och säkerhet.

 Israel tros vara den enda kärnvapenmakten i Mellanöstern men landets ledning har aldrig bekräftat eller förnekat att man är i besittning av kärnvapen. Israel har inte heller undertecknat ickespridningsavtalet (NPT).

 - Premiärministern har beslutat ställa in resan efter att ha fått reda på att några länder, bland dem Egypten och Turkiet, väntas säga att Israel måste underteckna NPT, sade regeringstjänstemannen.

 Utländska experter tror att Israel varit en kärnvapenmakt under de senaste 40 åren och man har en ansenlig arsenal.

 Baserat på en uppskattning av produktionskapaciteten av plutonium vid Dimonareaktorn i Negevöknen anser experter att Israel har mellan 100 och 200 kärnstridsspetsar.

 Målet för atomtoppmötet är bland annat att skapa internationell enighet om att förhindra att terrorister kommer över kärnvapen.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.