Natoutredningen: Fler fördelar än nackdelar

Vladimir Putin.
Foto: Mikhail Klimentyev / AP TT NYHETSBYRÅN
Sveriges utrikesminister Margot Wallström.
Foto: Anders Wiklund/Tt / TT NYHETSBYRÅN
Foto: Valda Kalnina / Epa / Tt / EPA TT NYHETSBYRÅN

Sverige kan bli det första land som Ryssland angriper om det blir krig i Östersjöområdet. 

Ett medlemskap i Nato skulle ge fler fördelar än nackdelar. 

Detta enligt DN:s försvarsreporter Mikael Holmström, som har tagit del av den försvarspolitiska rapport som lämnas till regeringen på fredag.

Slutsatsen i utredningen ”Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten” är enligt Holmström att det är bättre för Sverige att gå med i Nato än att stå utanför:

”Den mest påtagliga effekten av ett Natomedlemskap vore av allt att döma att den osäkerhet som i dag råder om hur ett gemensamt uppträdande i en Östersjökris skulle gestalta sig, undanröjs och att västs samlade konfliktavhållande förmåga därigenom sannolikt skulle öka”, står det bland annat.

Bland fördelarna med ett Natomedlemskap nämner rapportförfattaren Krister Bringéus:

* Större möjlighet till politisk och militär påverkan.

* Ömsesidiga försvarsgarantier och gemensam försvarsplanering.

* Försvarsexport underlättas.

På minussidan finns:

* Mindre utrymme för svenska initiativ för till exempel kärnvapennedrustning.

* Inledande politisk kris med Ryssland.

Kan tolkas olika utifrån politisk hållning

Under förra veckan tog bland andra Sveriges Radio del av utredningen. Enligt SR:s rapportering kan utredningen, beroende på var man står politiskt, tolkas både som ett stöd både för ett Natomedlemskap och för fortsatt militär alliansfrihet.

Bringéus tar själv inte ställning till om Sverige bör ansöka om Natointräde eller inte. Detta ingick inte heller i direktiven till utredningen.

Enligt utredningen har Sveriges närområde gått in en ny mer osäker tid, där Rysslands förhållande till omvärlden blir allt mer fientligt.

Ett isolerat angrepp mot Sverige ses som uteslutet, men Sverige riskerar att bli indraget i en eventuell konflikt mellan Ryssland och något av de baltiska länderna. En militär konflikt sägs vara mycket osannolik, "men konsekvenserna, om den likväl skulle bryta ut, riskerar att bli katastrofala.”

"Konsekvenserna riskerar att bli katastrofala"

Bakgrunden till rapporten är försvarsuppgörelsen förra våren mellan S-MP-regeringen och de borgerliga partierna M, C och KD. De borgerliga krävde då att frågan om Natomedlemskap skulle utredas, medan regeringspartierna inte ville att den militära alliansfriheten skulle utvärderas. 

De fem partierna enades om en kompromiss med en "fristående" utredare.

Allan Widman, L, är ordförande i försvarsutskottet. Hans parti vill att Sverige går med i Nato, och Allan Widman välkomnar att Krister Bringéus kommer fram till att hela Östersjöregionen skulle bli säkrare av ett svenskt Natomedlemskap.

– För cirka två år sedan presenterades en utredning som handlade om precis samma sak och kom till ungefär samma slutsats. Den viftade den rödgröna regeringen bort. Det är inte lika lätt att vifta bort den här, när det är en expertutredning som dessutom är tillsatt av regeringen självt. Min bild är att regeringen kommer tvingas se sanningen i vitögat, säger han.

SD, V och MP emot Natomedlemskap

Av de tre partier som stod utanför försvarsuppgörelsen är de andra två, utöver Liberalerna, emot ett svenskt Natomedlemskap: Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

- Jag delar en del av iakttagelserna i rapporten, men har andra slutsatser, säger Stig Henrikson, försvarspolitisk talesperson för Vänsterpartiet, och fortsätter:

– Framför allt skulle vi bidra till att höja övnings-, rustnings- och spänningsspiralen i vårt närområde. Det ökar inte vår säkerhet.

Sverigedemokraterna vill i stället att Sverige och Finland bildar en försvarsallians och att anslagen till försvaret höjs.

"Om Sverige och Finland blir Nato-länder skulle det bli kapprustning i Östersjön, hotbilderna skulle bli fler och farliga misstag begås. Sverige skulle utgöra slagfältet för en eventuell konflikt", skriver Mikael Jansson, SD, ledamot i försvarsutskottet till Expressen.

Försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström gav på torsdagskvällen beskedet att Sveriges militära alliansfrihet ska ligga fast.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.