Nato: Sverige får hjälp vid eventuellt krisläge

Biträdande Nato-chefen Alexander Vershbow klargör att Sverige och Finland sannolikt kan räkna med hjälp vid ett krisläge.

Vid en säkerhetspolitisk kris i Östersjöområdet skulle Nato sannolikt komma till Sveriges och Finlands hjälp, och även tillåta länderna att delta i Nato-operationer. Det klargör biträdande Nato-chefen Alexander Vershbow.

Under senare tid har ländernas samarbete med Nato fördjupats ytterligare, samtidigt som det säkerhetspolitiska läget i området försämrats. Sverige och Finland har särskild status som samarbetsländer genom programmet Partnerskap för fred (PFF), säger den amerikanske diplomaten Vershbow till finländska Lännen Media.

Vid en kris kan Sverige och Finland kunna begära konsultationer med Nato, understryker han. Vershbow pekar på att Nato på 1990-talet bombade serbiska mål för att försvaga Belgrad under striderna på Balkan. Om Nato når enighet skulle hjälpen till Sverige och Finland komma, och Vershbow liknar den möjliga insatsen med 90-talets.

”Det är en fråga om ett frivilligt beslut”

– Det skulle bero på den goda viljan och godkännandet hos våra allierade, men vi har givit hjälp tidigare.

Det han säger är egentligen vad politiker och säkerhetspolitiska analytiker redan vet, men Vershbow är ovanligt tydlig.

Han klargör också att svenska och finska styrkor skulle kunna delta i Natos motåtgärder mot en motståndare i närområdet, om Stockholm och Helsingfors säger ja.

– Det är en fråga om ett frivilligt beslut.

FAKTA

Fakta: Sverige och Nato

Försvarsalliansen Nato, som bildades 1949, har 28 medlemmar – bland dem Danmark, Norge, Island och de baltiska staterna.

Medlemmarna omfattas av en överenskommelse, Natofördragets artikel 5, enligt vilken en attack mot ett medlemsland ska betraktas som en attack mot alla.

Icke medlemslandet Sverige har genom EU-medlemskapet partnerskapet med Nato från mitten av 90-talet. Av dagens 28 medlemsländer i EU är 22 samtidigt medlemmar i Nato.

För icke-medlemsländer sker samverkan med Nato inom programmet Partnerskap för fred (PFF), där Sverige varit med sedan 1994.

Det sker även i Euro-atlantiska partnerskapsrådet (EAPR), sedan 1997 forum för säkerhetspolitisk dialog.

Partnerländerna har också samverkan med Nato i Partnership for peace planning and review process (Parp), där ländernas förmågor för internationella insatser redovisas och utvärderas.

Sveriges nya värdlandsavtal med Nato innebär också att Sverige lättare ska kunna stödja och ta emot stöd från försvarsalliansen vid en kris i Sverige eller dess närområde.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.