Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Nära hälften av svenskarna vill se ändringar i las

llianspartierna och Sverigedemokraterna vill se ändringar i turordningsreglerna som ger arbetsgivarna rätt att undanta fler medarbetare – i motsats till de rödgröna partierna. Foto: ALEX LJUNGDAHL
De rödgröna vill inte ändra på lasreglerna. Foto: JEPPE GUSTAFSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ska "sist in först ut" fortsätta gälla, eller ska arbetsgivarna få bestämma mer om vilka medarbetare som ska sägas upp i kristider? 

Enligt en ny mätning från DN/Ipsos tycker knappt hälften av svenskarna att arbetsgivarna ska få mer att säga till om – precis som allianspartierna och SD.

Politiker brukar bråka om lagen om anställningsskydd, las. 

Vid ett maktskifte efter valet i höst kan lagen också ändras. Och om politikerna tar hänsyn till folkopinionen finns ett stöd för en förändring som ger arbetsgivare större möjligheter att påverka vilka medarbetare ska få behålla jobbet vid uppsägningar, visar en ny mätning från DN/Ipsos.    

Enligt mätningen är 47 procent för ett förslag om ändringar i las, 32 procent emot, medan 21 procent inte vet vad de tycker.  

"En tydlig höger-vänster-fråga" 

Den grundläggande principen i las att den med kortast anställningstid ska sägas upp först vid arbetsbrist, "sist in först ut". En arbetsgivare med högst tio anställda får undanta två anställda som bedöms vara särskilt viktiga för verksamheten – men fack och arbetsgiva förhandla om fler undantag. 

Allianspartierna och Sverigedemokraterna vill se ändringar i turordningsreglerna som ger arbetsgivarna rätt att undanta fler medarbetare – i motsats till de rödgröna partierna. 

– Det här är ändå en tydlig höger-vänster-fråga. Som en generell temperaturmätare visar mätningen att det finns en opinion för att ge arbetsgivarna större möjligheter men man kan inte tolka resultatet som ett stöd för exakt de förändringar som har föreslagits, säger Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, till DN. 

Moderatväljare mest positiva till ändringar

Bland alliansväljare är ännu fler, 66 procent, positiva. Bland rödgröna är 26 för och 52 emot. Moderaternas väljare är mest positiva – 77 procent vill se en förändring i las. 

Inställningen hos dem som deltagit i mätningen varierar – som exempel är flertalet privatanställda och småföretagare positiva till en förändring.   

Samtidigt visade en undersökning från SOM-institutet vid Göteborgs universitet från 2015 att 94 procent av svenskarna tycker att anställningstryggheten är viktig eller mycket viktig, skriver DN. 

DN/Ipsos har gjort digitala intervjuer med 1 029 röstberättigade väljare mellan 9 och 19 mars.