Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

När kommer kvinnor att leva som män?

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Siffrorna avslöjar hur långt jämställdheten nått i världen. Det kommer dröja 61 år innan vi blir jämställda i Västeuropa.
Foto: Colourbox
I genomsnitt tjänar kvinnor bara hälften av vad män gör.
Foto: Colourbox

Inget land i världen har uppnått fullständig jämställdhet mellan könen, åtminstone inte än. ”As Equals” är ett CNN-projekt avsett att rapportera om ojämlikhet mellan könen i några av världens minst utvecklade länder.

Med nuvarande framstegstakt kommer det att ta 100 år för de flesta länder att uppnå jämställdhet mellan könen, enligt World Economic Forum. Men Island är nära. Andelen kvinnor som arbetar på Island är nästan lika hög som andelen män.

83,2 procent av kvinnorna:

87,5 procent av männen:

Och nära hälften av Islands parlamentsledamöter är kvinnor. 47,6 procent kvinnor och 52,4 procent män.

I botten av listan ligger Jemen som är värst för kvinnor. I Jemen ligger kvinnor långt efter vad gäller andelen som arbetar.

27,1 procent av kvinnorna: 

75,6 procent av männen:

Och Jemen har inga kvinnliga parlamentsledamöter. 0 procent kvinnor och 100 procent män.

Könsojämlikheten börjar redan vid födseln

Hur ser gapet mellan könen ut för kvinnor och flickor i övriga världen? Könsojämlikheten börjar vid födseln. Globalt går det ungefär nio födda flickor på tio födda pojkar. 92 födda flickor på 100 pojkar. Det är ännu värre i vissa länder som Kina. 87 födda flickor på 100 pojkar:

Men flickor har något större chans att överleva de första åren. 16,1 flickor dör innan de fyller fem år (av 100 000 födda). 19 är motsvarande siffra för pojkar.

Det är mindre troligt att flickor får utbildning, miljontals sätter aldrig sin fot i en skola. Ojämlikheten mellan pojkar och flickor som börjar skolan är värst i Angola.

73,0 procent av flickorna börjar skolan:

94,9 procent av pojkarna:

Det återspeglas i Angolas läskunnighet (procent av personer över 15 år som kan läsa och skriva). 53,4 procent av kvinnorna, 80,0 procent av männen:

Endast 17,2 procent av kvinnorna har jobb

Ojämlikheten för kvinnor fortsätter in i vuxen ålder. Runt om i världen är det mycket mindre sannolikt att kvinnor har arbete än att män har det. Iran har ett av de största gapen mellan könen när det gäller sysselsättning. 

17,2 procent av kvinnorna har ett arbete:

76,4 procent av männen:

Det är också troligare att kvinnorna i Iran arbetar deltid. 42,0 procent av kvinnorna, 15,6 procent av männen. Och det är mindre troligt att kvinnor har högt kvalificerade jobb. 9,4 procent av kvinnorna, 16,8 procent av männen.

Världens kvinnor tjänar hälften av vad män gör

För arbetande kvinnor är jämställda inkomster ofta en avlägsen dröm.

I genomsnitt tjänar världens kvinnor ungefär hälften av män gör.

12 000 dollar per år i genomsnittsinkomst för kvinnor. 21 000 dollar per år i genomsnittsinkomst för män.

Det är värst i Jordanien där kvinnor tjänar 83 procent mindre i genomsnitt än män. 2 516 dollar per år i genomsnittsinkomst för kvinnor, 15 417 dollar per i år i genomsnittsinkomst för män:

Mindre skillnad bland lönerna i utvecklingsländer

Men ojämlikheten vad gäller inkomster är mindre dramatisk i vissa utvecklingsländer även om lönerna är låga. I Liberia har män och kvinnor ungefär samma årsinkomst i genomsnitt.

806 dollar per år i genomsnittsinkomst för kvinnor, 820 dollar per år i genomsnittsinkomst för män:

När det gäller politisk representation i världen är färre än tre av tio parlamentsledamöter kvinnor. Bortsett från Jemen och Qatar, som inte har några kvinnor i sina parlament, är gapet mellan könen störst i Kuwait. Där är 3,1 procent av parlamentsledamöterna kvinnor, 96,9 procent män:

Andelen kvinnliga ministrar är bara något högre i Kuwait. 6,7 procent kvinnor och 93,3 procent män.

Rwanda toppar listan. Där går det sex kvinnliga parlamentsledamöter på fyra manliga. 61,3 procent kvinnor och 38,8 procent män:

Kvinnor lever längre än män

Kvinnor förväntas leva längre än män i de flesta länder, i genomsnitt 3,3 år längre. Globalt är den förväntade livslängden i genomsnitt 65,7 år för kvinnor och 62,4 år för män:

Men denna sällsynta positiva siffra för kvinnor döljer att båda könen har mycket kort förväntad livslängd i många utvecklingsländer. Angola ligger i botten på listan. Många människor dör innan de fyller 50 år. 47,0 år är förväntad livslängd för kvinnor, 44,8 år för män:

61 år innan vi blir jämställda i Västeuropa

Många länder har gjort framsteg vad gäller jämställdhet mellan könen, men det är fortfarande stora gap på områden som ekonomi och hälsa. Så här lång tid tar det innan kvinnor och män lever ”som likar”, enligt World Economic Forums beräkningar, som grundar sig på nuvarande globala tendenser: 

Källa: World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2017 


◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.