Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

MP-väljarnas inställning den stora överraskningen

Nya stambanor för höghastighetståg kostar över 200 miljarder kronor.
Expressens statsvetare Jenny Madestam.
Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Expressens Jenny Madestam, docent i statsvetenskap, kommenterar Sifo-mätningen om höghastighetståg:

 Partiernas bristfälliga kommunikation.

 Betydelsen för Miljöpartiet.

 Jämförelserna med Öresundsbron.

 Därför är det osannolikt med en folkomröstning i frågan.

1) Vad är mest överraskande i mätningen?

Den stora överraskningen är att inte fler av Miljöpartiets väljare är odelat positiva. Bland dessa väljare är drygt var tredje osäker. Det som också är intressant är att det totalt sett är ungefär lika stora delar som är för, emot eller inte vet.

Detta visar hur frågan inte är så enkel för väljarna att ta ställning till, vilket inte alls är konstigt. Tvärtom vore det märkligt om väljarna var mer klartänkta i frågan. Även om höghastighetståg har diskuterats har det hittills inte varit en fråga som dominerat dagordningen. 

En annan sak som visar sig i mätningen är att bland alla partiers väljare är fler för satsningen på höghastighetståg än emot – förutom i Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, där en majoritet är emot. Detta kan å ena sidan tolkas ideologiskt, att konservativt orienterade väljare är mindre välvilligt inställda till denna stora förändring. En annan tolkning handlar om att dessa partiers väljargrupper bor i större utsträckning i områden som inte skulle vara direkt betjänta av den nya stambanan. Vi har sett hur just denna aspekt, om man själv kan dra nytta av banan eller inte påverkar inställningen. Inom KD är till exempel partimedlemmar boende i Jönköping för höghastighetståg, medan partiet i sin helhet är emot.

2) Hur väl har politikerna hittills lyckats kommunicera sina visioner om höghastighetståg?

Inte alls. Inte ens en person som jag själv, som är tämligen insatt i svensk politik, har helt koll på hur partierna argumenterar i frågan. Frågan har överhuvudtaget varit osynlig i den politiska debatten, vilket är förvånande i och med den stora summa pengar det handlar om. Å andra finns en tendens hos partierna att undvika att tala så högt om frågor där det finns en risk för konflikt internt i partierna.

Det som förvånar är att de som är för en ny stambana inte varit tydligare med att koppla detta till klimatfrågan som varit på agendan under ett bra slag.

3) Efter L-ledaren Nyamko Sabunis utspel för drygt en månad sedan om att Moderaterna måste ingå i en uppgörelse – vad talar för att man kommer till skott med projektet?

Detta finns med i januariuppgörelsen och därmed borde det i realiteten inte vara några hinder för regeringen att driva igenom detta. Det som kan hända är naturligtvis att Liberalerna då hoppar av regeringssamarbetet. Samtidigt var Liberalerna med i regeringsförhandlingarna och det som blev januariuppgörelsen och har alltså på sätt och vis redan sagt ja till detta.

En önskan om att ha med fler partier har säkert även övriga partier i uppgörelsen. Men om detta kommer hindra regeringen återstår att se. Det har hänt förr att stora projekt drivits igenom trots att några varit emot. Så var det till exempel med bygget av Öresundsbron, som Centern var emot vilket ledde till att de lämnade regeringssamarbetet.

4) Hur viktigt är det här för Miljöpartiet?

Ytterst viktigt i och med att det fanns med som en insats i och med regeringsbildningen. Det finns en konflikt mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet i synen på att öppna en ytterligare bana på Arlanda. Troligen får Miljöpartiet böja sig vad gäller Arlandautbyggnaden men då måste de få igenom någon av sina hjärtefrågor, som detta med höghastighetståg.

5) Skulle splittringen i frågan kunna leda till en folkomröstning om höghastighetståg?

Jag tror inte det, inte minst eftersom det kräver att väljarna är insatta i infrastrukturella frågor. Dessutom är inställningen till banan högst regionalt betingad (de som kommer nyttja den är för, andra emot eller tveksamma). Frågan är om detta är en bra utgångspunkt för en folkomröstning. Dessutom, i kölvattnet av brexit har folkomröstningsinstitutet inte det bästa ryktet. Politiker måste veta när det är bra att fråga väljarna, och när det kanske ska undvikas, något som inte är helt enkelt.

6) Satsningen har beräknats kosta 230 miljarder kronor – finns det något tidigare offentligt projekt man kan jämföra med storleksmässigt?

Öresundsbron kostade drygt 20 miljarder och Förbifart Stockholm är beräknat till drygt 31 miljarder. Båda dessa infrastrukturprojekt var precis som en ny stambana mycket omtvistade. Kostnaden för dessa är lägre men samtidigt berör de en speciell del av landet. En ny stambana berör hela landet på ett annat vis. 

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.