Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Moderaterna vill ha skolplikt från sex år

Foto: Shutterstock

Moderaterna och Lärarförbundet vill införa skolplikt för sexåringar.

En obligatorisk förskoleklass skulle stärka barnens färdigheter i både matematik och språk, skriver utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé och förbundsordförande Eva-Lis Sirén på DN debatt.

Tycker du att skolplikten ska förlängas?

Moderaterna och Lärarförbundet anser att förskoleklassen är oerhört viktig, men blir styvmoderligt behandlad i dagens utbildningssystem.

"Det är något som sannolikt skulle förändras om den omfattades av skolplikten", skriver Tomas Tobé och Eva-Lis Sirén på DN debatt.

Genom att tidigarelägga skolplikten hoppas man ta ett steg mot en tioårig grundskola – och ge en tydlig signal till samhället om vikten av tidigt lärande.

Språk och matematik

Enligt Moderaterna och Lärarförbundet visar undersökningar att barn som har gått i förskola får ett försprång när det gäller bland annat matematik, språk och social utveckling.

"Även om majoriteten av alla barn är inskrivna i förskoleklassen finns det fortfarande kommuner där så många som vart fjärde barn inte är det. Alla sexåringar bör ha rätt till den utbildning som ges i förskoleklassen."

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!