Regeringen presenterar nytt gängpaket – efter avhoppen

”Stora förutsättningar att få åtgärdspaketet genom Riksdagen”.
”När det gäller vikten av en skärpt rättspolitik kan jag konstatera att vi fortfarande står långt ifrån varandra”, säger partiets rättspolitiske talesperson Johan Forssell på en pressträff.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
Kristdemokraternas Andreas Carlson (KD) lämnar samtalen om hur gängvåldet ska kunna stoppas på Justitiedepartementet i Stockholm.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
Centerpartiets rättspolitisk talesperson Johan Hedin är besviken.
Foto: JONAS EKSTRÖMER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Här flyr den misstänkte gärningsmannen efter skotten mot Karolin Hakim i Malmö.
Foto: SVT/Tittarbild
Polisen på plats efter mordet på läkaren Karolin Hakim i Malmö.
Foto: JENS CHRISTIAN
Mikael Damberg.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
Morgan Johansson.
Foto: JESSICA GOW/TT / TT NYHETSBYRÅN
1 / 9

M, L och KD drar sig alla ur samtalen om gängvåld.

– Jag kan konstatera att vi fortfarande står långt ifrån varandra, säger Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell.

Regeringen går nu fram med ett eget åtgärdsprogram för att stoppa våldet. 

I programmet finns bland annat förslag om en utredning om anonyma vittnen och skärpta straff för en rad brott kopplade till gängkriminalitet. 

– Vi bedömer att det här paketet har parlamentariskt stöd i Sveriges riksdag, säger inrikesminister Mikael Damberg (S). 

Socialdemokraterna bjöd in samtliga partier utom SD till samtal om hur man ska stävja gängkriminaliteten. 

På lördagen meddelade Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att de lämnar samtalen. 

Partierna tycker att det är verkanslöst att sitta kvar i samtalen – eftersom partierna inte kommer att kunna nå varandra, menar man. 

– Jag kan konstatera att vi fortfarande står långt ifrån varandra. Det som regeringen har gett oss är helt otillräckligt och därför är det inte relevant för Moderaterna att fortsätta de här samtalen med regeringen, sa Johan Forssell (M) till det samlade pressuppbådet utanför byggnaden. 

Inrikesminister Mikael Damberg (S) beklagar att samtalen nu har strandat. 

– Jag är övertygad om att svenska folket förväntar sig att politiska partier kan samarbeta när det gäller en sådan här viktig fråga. Regeringen har verkligen ansträngt sig och gått långt i att försöka komma överens. Men jag tvingas konstatera att viljan inte riktigt har funnits där hos alla parter i förhandlingen. 

Regeringen presenterar nu i stället ett eget åtgärdsprogram: 34 punkter som de menar kan stävja gängkriminaliteten. 

Bland förslagen finns slopad straffreduktion för unga vuxna, större möjligheter att göra husrannsakan, skärpta straff för en mängd brott kopplade till gängkriminalitet och förslag om att utreda anonyma vittnen. 

Kristersson: Urvattnade kompromisser 

Partiledare Ulf Kristersson skriver på Facebook att anledningen till att M lämnar samtalen är att den tiopunktslista som man lagt fram inte har mottagits tillräckligt väl. 

”I de delar där regeringen väl lagt fram förslag så rör det sig om urvattnade kompromisser som kommer få begränsad betydelse”, skriver han.

Andreas Carlson (KD): ”Kommer absolut samtala med SD”

KD:s Andreas Carlson gav samma besked som M: 

– Regeringen har missat chansen att komma fram med en handlingsplan som skulle vara heltäckande. 

Även Liberalernas rättspolitiske talesperson Johan Pehrson konstaterar att man står för långt ifrån varandra för att komma överens. 

– Vi gick hit för en bred överenskommelse, vi har redan ett januariavtal på plats och nu var det frågan om ett septemberavtal, men vi kan konstatera att så inte är fallet. 

Damberg: Hoppas M ser många bra förslag 

Centerpartiet vill dock inte lämna samtalen, meddelar rättspolitiska talespersonen Johan Hedin.

– Vi hoppas att de partier som lämnat tar sitt förnuft till fånga, att de kan visa politiskt ledarskap och komma tillbaka till förhandlingsbordet. Vi är beredda att fortsätta samtalen då.

Inrikesminister Mikael Damberg, justitieminister Morgan Johansson (S) och Karolina Skog, Miljöpartiets ekonomisk-politiske talesperson kallade efter avhoppen till presskonferens. 

– Vi presenterar ett kraftigt gängpaket som vi bedömer har parlamentariskt stöd i Sveriges riksdag – 34 åtgärder som kommer att angripa de kriminella gängen från alla håll, säger Mikael Damberg. 

Bland punkterna finns förutom de ovan nämnda också förslag om att polisen ska få möjlighet att läsa krypterad kommunikation, obligatoriskt häktning för vissa brottsrubriceringar och att utreda möjligheten för vistelseförbud. 

– Vi har gått väldigt långt i det här programmet för att hitta punkter som Moderaterna vill ha med i det här paketet. Vi har hittat en del tekniska lösningar som vi tror ger ännu bättre effekt på samma problematik. Jag hoppas och tror att Moderaterna ser att det finns många bra förslag i det här paketet som de kan stödja, säger Mikael Damberg. 

Karolina Skog (MP): ”Klart jag är besviken”.

Skog: Tillmötesgått stora delar 

Moderaterna lämnade tidigare i september ett brev till Stefan Löfven med tio åtgärder mot gängkriminalitet och grov brottslighet som de var beredda att stödja. Partiet menar nu att regeringen inte gått dem till mötes på tillräckligt många av dessa. 

Mikael Damberg: 

– Det gäller att titta på vilka förslag som faktiskt ger effekt och vilka som har stöd i riksdagen. Det finns ett förslag om visitationszoner som skulle peka ut hela bostadsområden, medan vi lägger förslag om utökade möjligheter till husrannsakan så polisen kan gå in och leta efter vapen eller sprängmedel Det är ett smartare sätt som får samma effekt. 

Karolina Skog är besviken över att de tre partierna valde att lämna. 

– Vi har tillmötesgått stora delar av den lista som Moderaterna lämnat in. Men vårt förslag är inte exakt likadant formulerat som det de hade. Vi har kombinerat ihop deras förslag, med andra partiers förslag med synpunkterna från expertmyndigheterna och då låter det inte exakt likadant som det tal Ulf Kristersson höll. Men det är ju inte det viktiga, det viktiga är att åtgärderna är bra och effektiva. 

Vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson Ulla Andersson skriver på Twitter hon inte är förvånad över att Moderaterna hoppar av samtalen. 

”De har självklart aldrig haft ambitionen att komma överens för de vill ju ha den politiska konflikten kvar. Egenintresset kom före...”, skriver hon. 

Regeringens 34 förslag:

1. Polisen får möjlighet att läsa krypterad kommunikation 

2. Enklare att använda hemliga tvångsmedel i fråga om grov organiserad brottslighet 

3. Ge polisen bättre möjligheter till husrannsakan kopplat till skjutningar och gängmiljöer 

4. Obligatorisk häktning för flera brott 

5. Utvidga och permanenta arbetet med snabbare lagföring 

6. Ordningsvakter kan avlasta polisen 

7. Automatisk kamerabevakning av fordon i gränsområden 

8. Förstärk det myndighetsgemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet 

9. Ökade möjligheter att förverka brottslingars tillgångar 

10. Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

11. Avskaffa straffreduktionen för unga vuxna vid grov brottslighet 

12. Utred vistelseförbud inom ramen för påföljdssystemet 

13. Ytterligare medel till LVU-placeringar 

14. Fler SIS-platser med förbättrad kvalitet 

15. Skärp straffen för den som rekryterar unga till kriminalitet 

16. Skärp straffen för brott kopplade till kriminella uppgörelser 

17. Skärpta straff för vapen- och sprängmedelsbrott 

18. Skärp straffen för den som överlåter narkotika till andra 

19. Koppla villkorlig frigivning till deltagande i återfallsförebyggande åtgärder 

20. Inför påföljden ungdomsövervakning 

21. Straffansvar för falska uppgifter i polisförhör utreds 

22. Utred system med kronvittnen 

23. Höj minimistraffen för övergrepp i rättssak kraftigt 

24. Utred höjning av straff för mened samt skyddande av brottsling 

25. Se över skyddet av och stödet till vittnen och deras anhöriga, och utred anonyma vittnen 

26. Förstärk vittnesskyddsprogrammet 

27. Trygghetsberedning 

28. Satsa långsiktigt på skolor och socialtjänst i socialt utsatta områden 

29. Socialtjänsten måste kunna gripa in tidigare och i fler situationer (s.k ”mellantvång” 

30. Socialtjänst på kvällar och helger i socialt utsatta områden, samt sociala insatsgrupper 

31. Lagstifta om brottsförebyggande ansvar för kommuner 

32. Samordnade insatser för barn och unga i riskzon 

33. Inför ett nationellt avhopparprogram 

34. Effektivisera arbetet mot penningtvätt 

Jenny Madestam: "Jag är inte jätteförvånad"

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.