Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ministern ”trygg” med felaktiga skolmätningen

”Systematiskt gömmer undan brister”.
Anna Ekström. utbildningsminister.
Foto: FRITZ SCHIBLI

Expressen avslöjade att Sverige undantagit för många utrikes födda elever i Pisa-undersökningen.

Sedan fick regeringen och Skolverket hård kritik av Riksrevissionen. 

Utbildningsminister Anna Ekström, S, sade att regeringen nu ska titta mer på andra undersökningar, däribland Pirls 2016.

Men nyligen kunde Expressen berätta att för få utrikes födda deltog i även i Pirls 2016 – sannolikt med följden att resultatet i den gruppen blev uppblåst.

– I en undergrupp som är så liten blir det alltid vanskligt att dra allt för stora slutsatser, säger Anna Ekström nu.

– De döljer verkligheten i svensk skola, säger moderaten Kristina Axén Olin.

Sverige bröt mot reglerna i den senaste Pisa-undersökningen genom att felaktigt undanta en för stor andel utrikes födda elever. Det avslöjade Expressen förra sommaren.

I våras kom en rapport från Riksrevisionen som bekräftade resultaten i Expressens granskning och riktade kritik mot både regeringen och Skolverket för att inte ha undersökt felen tillräckligt noggrant.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) sade då att Sverige, vad gäller utrikes födda elevers resultat, framöver ska luta sig mer mot nationell statistik och mot andra internationella undersökningar, däribland Pirls 2016.

Men i en uppföljande granskning häromveckan kunde Expressen visa att även Pirls 2016, som mäter läsförståelse, har allvarliga brister som sannolikt har lett till att utrikes födda elevers resultat överskattats.

– Jag blir både ledsen och upprörd. Alla barn i våra klassrum ska räknas. Och om vi inte vill visa problemen som vi har, då kan man inte heller göra något åt dem. Och jag vill påstå att svensk skola inte alls går åt rätt håll – så jag är otroligt orolig, säger moderaten Kristina Axén Olin som är andre vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Anna Ekström försvarar rapporten.

– Exkluderingarna i Pirls är låga och sticker inte alls ut på det sättet som de gjorde i Pisa 2018. Skolverkets bedömning är resultaten i Pirls och Timss är tillförlitliga och jag känner mig trygg med den bedömningen, säger hon.

För få utrikes födda även i Pirls

I rapporten om Pirls 2016 redovisar inte Skolverket hur stor andel av eleverna som har undantagits från att delta.

Men i en fotnot på sidan 35 framgår att 7 procent av eleverna som deltog i studien var utrikes födda, men att dessa elever enligt SCB borde utgjort 11 procent för att urvalet skulle vara representativt för Sveriges fjärdeklassare.

TRE SKÄL ATT ELEVER EXKLUDERAS

Exkluderingar utgörs av de elever som slumpas fram att delta i studien, men som sedan undantas från att delta. I PIRLS och TIMSS, precis som i PISA, får elever exkluderas av tre olika skäl:

– Fysisk funktionsnedsättning.

– Kognitiv funktionsnedsättning.

– Bristande språkkunskaper hos nyinvandrade elever som fått undervisning i språket i mindre än ett år.

Det är skolorna som själva avgör vilka elever som ska exkluderas, utifrån instruktioner från Skolverket.

Bortfall utgörs av de elever som valts ut att delta i studien och som inte exkluderas, men som av någon anledning inte dyker upp vid provtillfället.

Med andra ord: Mer än en tredjedel av de utrikes födda elever som borde ha deltagit i studien gjorde det inte.

Det kan bero på att de har exkluderats felaktigt eller att de själva valt att inte dyka upp på provtillfället. En delförklaring kan också vara att för få utrikes födda elever har slumpats fram.

Enligt fotnoten i Skolverkets rapport ”påverkas inte Sveriges genomsnittliga resultat av att andelen utlandsfödda underskattas. Dock kan det genomsnittliga resultatet för denna elevgrupp påverkas”.

Expressen har med hjälp av nationalekonomen Magnus Henrekson beräknat hur Sveriges resultat hade blivit om de försvunna utrikes födda eleverna hade deltagit.

Beräkningen visar, precis som Skolverket skriver, att de försvunna utrikes födda eleverna sannolikt inte hade någon avgörande betydelse för Sveriges totala resultat, men att resultatet i gruppen utrikes födda elever blev klart högre än om urvalet hade varit helt representativt.

Axén Olin: Döljer verkligheten

Utbildningsminister Anna Ekström anser att man inte ska fästa sig för mycket vid att resultatet i gruppen utrikes födda sannolikt är missvisande eftersom den gruppen är så liten:

– Det här är en urvalsundersökning, och i en urvalsundersökning är det väldigt svårt att dra slutsatser om undergrupper, säger hon.

Och varför ska man då luta sig mot Pirls när det gäller utrikes födda elever?

– De här undersökningarna har ändå redovisat resultat för utrikes födda elever. Då är det bra att veta att i Pirls 2016 är exkluderingarna snarare låga och sticker inte alls ut på det sättet som Pisa 2018 gjorde.

Moderaternas Kristina Axén Olin är inte imponerad.

– De döljer verkligheten i svensk skola. Jag menar att för det första är det ett problem att vi inte har egna kunskapsmätningar, vilket vi i Moderaterna föreslår. Nu medger regeringen att exkluderingen av Pisa var för stor, men då hävdar man fortfarande att de andra två är rätt. Och det är de inte. Verkligheten ser inte ut så i svensk skola.

Utbildningsministern pressas av Expressens Ludde Hellberg.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.