Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Miljöpartiets krisbrev: "Har uppstått tvivel"

Gustav Fridolin och Åsa Romson. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT/SVENSKA DAGBLADET TT NYHETSBYRÅN

Miljöpartiet har den senaste tiden förlorat en bostadsminister och en kandidat till partistyrelsen.

Det har bland annat lett till att partiledningen skrivit en ny krisplan som de publicerat på sin hemsida.

"Det har uppstått tvivel kring våra värderingar, och då är det viktigt att vi är tydliga om vilket slags parti Miljöpartiet är", står det i brevet.

I början av veckan avgick miljöpartisten Mehmet Kaplan som bostadsminister efter att det bland annat avslöjats att han varit på samma middag som ledaren för Grå vargarna. Samtidigt har nu också hans partikollega Yasri Khan dragit tillbaka sin kandidatur till partistyrelsen efter att han i tisdags inte tog en kvinnlig journalist i hand. Nu ska partiledningen ha tagit fram en ny krisplan för att hantera den senaste tidens händelser, vilket Aftonbladet var först med att rapportera om.

– Människor tvivlar på vilket parti vi är, om vi står upp fullt ut för demokratin, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Det är frågor som för oss är väldigt centrala och för många av oss själva orsaken till att man är engagerad, säger Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner till Aftonbladet.

Språkrören skrev under

Den nya krisplanen ska ha skrivits av partiledningen och partisekreteraren och den ska ha utformats som ett brev. Miljöpartiets båda språkrör, Åsa Romson och Gustav Fridolin, ska också ha skrivit under krisplanen. Under dagen ska den nya krisplanen också skickas ut till Miljöpartiets medlemmar.

I krisplanen som publicerats på partiets hemsida står det bland annat att "Våra företrädare ska inte figurera i samma sammanhang som extremister".

– Befinner man sig i samma sammanhang som extremister så ska man göra det för att argumentera, debattera och ta avstånd så att man inte riskerar att legitimera sådana här personer, säger Miljöpartiets partisekreterare Anders Wallner till Aftonbladet.

Behandla jämlikt

Krisplanen tar också upp att män och kvinnor ska behandlas lika. "Hur vi hälsar på och bemöter varandra måste genomsyras av likabehandling". Partiets medlemmar ska inte heller syssla med att recensera eller beskylla medier. I stället uppfordras partiets medlemmar att bemöta granskningen genom att förklara partiets politik.

Här är den nya planen

Miljöpartiets språkrör kommenterar de frågor som ställts om partiets värderingar de senaste dagarna.

Många medlemmar i Miljöpartiet och människor som sätter sin tilltro till oss känner sig besvikna. Det har uppstått tvivel kring våra värderingar, och då är det viktigt att vi är tydliga om vilket slags parti Miljöpartiet är, hur vi jobbar för att inkludera fler i demokratiskt politiskt arbete och hur vi förvaltar förtroendet från alla som vill att grön politik ska bli verklighet.

Den politiska debatten i dag kräver att vi blir ännu tydligare, både utåt och internt, kring de förhållningssätt som är självklara i ett grönt parti.

Vi är ett parti för mångfald

Människor med alla bakgrunder och religioner ska känna sig välkomna. Men vi accepterar aldrig extremism. Vi har arbetat väldigt aktivt för att vara ett parti för människor med alla slags bakgrunder. Det ska vi fortsätta med, men vi ska aldrig bli ett parti för människor med alla slags värderingar. Grunden för våra värderingar fastslås i vårt partiprogram och en förtroendevald miljöpartist representerar i sitt förtroendeuppdrag våra medlemmar och våra väljare inte sin etnicitet, sin religion, sin civilsamhällesorganisation eller sitt yrke.

Våra företrädare ska inte figurera i samma sammanhang som extremister

När en förtroendevald möter människor eller organisationer med värderingar långt ifrån våra ska hen vara tydlig med Miljöpartiets värderingar. Det är förstås inte så att man nödvändigtvis alltid delar värderingar med dem som man deltar på en festmåltid, högtidsfirande eller ett politiskt möte med. Men som politiker är det viktigt att alltid tydliggöra åsiktsskillnader och markera kraftigt mot de åsiktsyttringar som står långt ifrån oss för att aldrig riskera att legitimera dem med sin närvaro.

Nolltolerans råder alltid mot varje form av rasism

Vi behöver vara tydliga med att det inte går att vara emot viss rasism och vända ens ett halvt öga från annan rasism. Antisemitism, islamofobi eller annan intolerans är inte alltid medveten. Det händer att människor uttrycker sig på ett kränkande sätt utan att det funnits intention. Dit hör illa valda jämförelser mellan Nazityskland och andra brott mot mänskliga rättigheter. Dit hör också dubbla måttstockar att ställa vissa krav på muslimer, eller andra minoriteter i samhället, som man inte ställer på andra. Ett uttalande från en miljöpartist ska inte kunna uppfattas ha antisemitiska eller andra rasistiska förtecken, eller underblåsa rasism.

Ett parti ska inte skylla på, eller recensera, medier

Alltför många miljöpartister har de senaste dagarna uttryckt kritik mot de pågående granskningarna av partiets företrädare och ifrågasatt orättfärdiga frågor. Vi ska bli, och kommer även fortsättningsvis att bli, granskade. Vi kommer inte alltid att till fullo känna igen oss i den bild som tecknas av oss, men i ett fritt demokratiskt samhälle ska medierna kunna verka fritt. Media behöver hämta sitt förtroende från hela samhället och utsättas för granskning. Att granska medias nyhetsvärdering utifrån antirasistiska verktyg är viktigt men det är inte ett partis uppgift. Vår uppgift är att på ett tydligt och öppet sätt förklara och stå upp för vår politik och våra värderingar och därför svara på de frågor som ställs. Vi ska aldrig köpslå med medier för att försöka påverka vad de väljer att granska.

Vi behandlar män och kvinnor lika

Feminismen har funnits med oss som rörelse redan från grunden. Vi har full respekt för att människor är olika och beter sig på olika sätt, men våra värderingar är tydliga: män och kvinnor ska behandlas likvärdigt och med samma respekt. I grunden handlar det om hur vi beter oss mot varandra. Även vanliga saker i partiarbetet som vem som ges utrymme att prata i olika sammanhang och hur vi hälsar på och bemöter varandra måste genomsyras av likabehandling. Om det krävs centrala policyer för hur vi på partimöten ska hantera sådana frågor är vi beredda att ta fram det. Vår syn på jämställdhet måste genomsyra hur våra förtroendevalda agerar.

För att dessa förhållningssätt ska genomsyra partiet påbörjas nu ett arbete som till en början består av fyra tydliga delar:

– Nya rutiner tas fram för hur förtroendevalda ska agera när man blir inbjuden till sammanhang där man kan komma att möta personer eller företrädare för organisationer som står långt från våra åsikter.

– Vår jämställdhets- och mångfaldskommitté har fått i uppdrag att inte bara arbeta utifrån vår förmåga att ha jämn könsfördelning och hög mångfald i vårt parti, utan också att utveckla metoder för att alla ska känna att man får plats och respekteras i partiet, oavsett bakgrund och identitet.

– Partisekreteraren har fått i uppdrag att inleda en värderingsdiskussion medlemmar emellan i partiet. Våra distrikt kommer att uppmuntras till diskussioner om vilka principer som styr ramarna för hur vi beter oss mot varandra.

– Kanslichefen har fått i uppdrag att inleda en analys av hur vi bäst arbetar gemensamt i hela partiet med de ovanstående principerna, hur vår organisation för krishantering kan utvecklas samt hur vi skapar bättre förutsättningar för medarbetare och våra regionala och lokala företrädare att stödja kommunikationen av grön politik utifrån dessa principer.

Vi gör just nu vår första mandatperiod som regeringsparti. På samma sätt som när partiet kom in i riksdagen 1988 så innebär det att många människor lär sig nya jobb och nya funktioner. Vi var inte ett parti med en färdig rutin runt regeringsarbete, vi är mitt i en process att bygga den rutinen nu. Vi är en lärande organisation som gör fel, gör om och utvecklas.

Aldrig har så mycket grön politik blivit verklighet som nu. När vi presenterar regeringens budgetar och politiska överenskommelser upplever vi en stark stolthet i partiet. Vi upplever också en stor förståelse för att vi i vissa frågor inte når ända fram, måste acceptera kompromisser eller tvingas konstatera att riksdagsmajoriteten har en annan uppfattning än oss. Partiet har vana av samarbete och kompromisser i hela landet. Den erfarenheten behöver vi, och ska bättre ta tillvara på, också i riksorganisationens arbete. Den här mandatperioden handlar om förändring. Det hållbara samhällsbygget ska förverkligas. För att det ska vara möjligt måste vi också lyckas i opinionsarbetet och säkerställa att det aldrig går att tvivla på vilket slags parti vi är.

Det är nu upp till oss att förtjäna det förtroendet våra väljare gav oss. Det är vi helt övertygade om att vi som parti klarar.