Miljonregn när Palm tar över Rädda Barnen

Veronica Palm blir ordförande för Rädda barnen. Då höjs styrelsearvodet.
Foto: Lisa Mattisson Exp
Veronica Palm.
Foto: Robert Eklund / STELLAPICTURES

Rädda Barnen chockhöjer styrelsearvodet när S-toppen Veronica Palm tar över som ny ordförande, kan Expressen i dag berätta.

Valberedningen har – enligt förslaget som offentliggjorts i dag – tagit hänsyn till hennes "livssituation".

Totalt väntas styrelsearvodena kosta barnrättsorganisationen drygt 2,8 miljoner kronor fram till 2018.

Den 1 april i år avslöjades det att Rädda Barnens valberedning föreslagit toppsossen Veronica Palm till ny ordförande. Vid sidan av Palm, som i dag är ordförande för Socialdemokraterna i Stockholm och suppleant i partiets verkställande utskott, föreslås Cecilia Abrahamsson till ny vice ordförande.

Rädda barnen är en politiskt och religiöst obunden organisation, men även Cecilia Abrahamsson har starka kopplingar till Socialdemokraterna. Mamman Maria Bosdotter har suttit i arbetarkommunens styrelse – tillsammans med Veronica Palm – och systern Joanna Abrahamsson är pressekreterare hos S-ministern Åsa Regnér.

Chockhöjer arvoden

Med den nya styrelsen följer chockhöjda arvoden – trots att ingen av dem ska fungera som organisationens "ansikte utåt".

Rädda Barnens nuvarande ordförande Inger Ashing har rätt till ett arvode om 20 000 kronor i månaden, men hon har avböjt att ta emot det.

Så ser det också ut inom flera andra organisationer.

Styrelseledamöterna i BRIS, Barnens rätt i samhälle, har till exempel valt att arbeta helt ideellt och detsamma gäller inom SOS Barnbyar och Majblomman.

När Veronica Palm väljs vill valberedningen att hon ska få ett arvode på 46 800 kronor i månaden, det vill säga 561 600 kronor per år. Därutöver ska Rädda Barnen göra ett påslag med en viss procent per år för pension som betalas som ett engångsbelopp årsvis i efterskott.


LÄS MER: Veronica Palm lämnar riksdagen


I dag har vice ordföranden för Rädda Barnen rätt till ett arvode på 10 000 kronor i månaden. Cecilia Abrahamsson ska i stället få 34 320 kronor i månaden, enligt valberedningens förslag inför riksmötet i höst.

Enligt uppgifter till Expressen väntas de nya styrelsearvodena – inklusive pensionsavsättningar och sociala avgifter – kosta Rädda Barnen cirka 2,8 miljoner kronor fram till 2018.

Rädda Barnens valberedning har, enligt de dokument Expressen tagit del av, "tagit fram förslag på arvodering som bygger på organisationens verksamhet och uppdragets karaktär, och de föreslagna personernas livssituation."

De chockhöjda arvodena motiveras med att organisationen "står inför stora förändringar och utmaningar – såväl lokalt, nationellt som internationellt – vilket ställer höga krav på det nya ordförandeparet."

Elisabeth Dahlin är ansiktet utåt

Det konstateras samtidigt:

"Valberedningen har därför valt att föreslå en höjning av arvodet för att ge ordförande och vice ordförande möjlighet och förutsättning att fullfölja förtroendeuppdraget tillfredställande."

Organisationens ansikte utåt är generalsekreteraren Elisabeth Dahlin som har en månadslön på 95 500 kronor i månaden. I uppdragsbeskrivningen står det att det är hon som företräder organisationen både nationellt och internationellt, representerar Rädda Barnen i den internationella styrgruppen och leder organisationen med drygt 75 000 medlemmar och 315 anställda.

2014 avslöjades det att den tidigare generalsekreteraren för Internationella Rädda Barnen, Charlotte Petri Gornitzka, tagit ut en halv miljon kronor i ersättning samtidigt som hon var generaldirektör för biståndsorganisationen Sida, där hon hade en månadslön på 100 000 kronor.

Expressen har sökt Veronica Palm för en kommentar, men hon meddelar via Rädda Barnens presschef att hon inte har någonting att säga. Expressen har också sökt representanter i valberedningen, men hittills utan resultat.

Rädda Barnens arbete

På Rädda Barnens hemsida berättar organisationen om sin verksamhet:

"Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer.

Vi kämpar för att alla barn ska få en trygg och hälsosam uppväxt, att de ska kunna göra sina röster hörda och därmed få inflytande över sin situation. Inget barn ska utsättas för våld, övergrepp eller diskriminering.

Vi arbetar både i Sverige och internationellt. I Sverige bidrar våra medlemmar i de lokala verksamheterna med allt från läxläsning och insamling till lokalt styrelsearbete och politisk påverkan.

Ute i världen arbetar vi med långsiktiga program för att utsatta barn ska få en bättre framtid. I katastrof- och krigssituationer går vi in med akuta livräddande insatser, samtidigt som vi även där arbetar långsiktigt."

Styrelsearvode i andra hjälporganisationer

UNICEF Sverige

Generalsekreterarens lön uppgår till 84 247 kronor i månaden. Varken ordförande eller övriga ledamöter i styrelsen uppbär lön. Däremot får styrelseledamöterna 500 kronor som ersättning för förlorad arbetsinkomst vid varje sammanträde som de deltar i.

SOS Barnbyar

Nuvarande generalsekreteraren Catharina Gehrke har en månadsinkomst på 77 000 kronor. SOS Barnbyars styrelse arbetar helt ideellt och får alltså ingen ersättning för sitt arbete.

BRIS

Bris nuvarande generalsekreterare har en ersättning om 70 000 kronor per månad. Alla ledamöter i Bris styrelse, inklusive styrelsens ordförande Ulf Spendrup, har valt att arbeta helt ideellt för Bris.

Majblomman

Generalsekreteraren och kanslipersonalen är de enda avlönade inom Majblomman. Dessa har löner som ligger i snittet jämfört med andra hjälporganisationer. Förbundsstyrelsen arbetar helt utan ersättning.

Barnmissionen

Enligt den senaste årsredovisningen fick missionschefen under 2014 429 618 kronor i ersättning. Totalt betalades det ut 135 439 kronor till enskilda styrelseledamöter i enlighet med riktlinjer för avgränsade uppdrag.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.