Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Migrationsverket pausar asylbeslut för 200 flickor

Omkring 200 flickor stoppas tillfälligt från att utvisas, uppger Migrationsverket.

Omkring 200 flickor stoppas tillfälligt från att utvisas, uppger Migrationsverket.

Anledningen är att man pausar arbetet med medicinska åldersbestämningar för flickor.

Rättsmedicinalverkets metod har kritiserats för att inte vara ordentligt beprövad. 

Rättsmedicinalverket, RMV, har pausat arbetet med medicinska åldersbedömningar som gäller flickor. Orsaken uppges vara att de undersöker nya studier kring flickors mognad av knäled och därför tillfälligt.

– Vårt beslut sker som ett led i RMV:s beslut att pausa de medicinska åldersbedömningarna som gäller flickor. Vetenskapliga rön kan förändras och vi måste vara lyhörda för när RMV anser att det kan finnas skäl att närmare granska metoderna, säger Daniel Salehi, processledare vid Migrationsverket i ett pressmeddelande.

Metoden för åldersbestämning har nyligen kritiserats i en debattartikel i Svenska dagbladet, undertecknad av Sveriges tre professorer i rättsmedicin. De menar att det vetenskapliga underlaget för metoden är svagt och att rättsläkarnas integritet hotas.

200 flickors asylbeslut pausas

Runt 200 flickor berörs av Migrationsverkets beslutsstopp. RMV uppger att arbetet kan återupptas i slutet av januari nästa år. Beslut i de berörda flickornas asylärenden kommer inte att tas under tiden. 

Av de drygt 200 har hälften fått ett utlåtande från RMV som visar en mogen knäled, uppger Migrationsverket. Ett 20-tal har fått ett avslagsbeslut.

– Beroende på var i processen vart och ett av dessa ärenden befinner sig, kan någon av de åtgärder som vi nu fattat beslut om bli aktuella. Men som vanligt har personen alltid möjlighet att lämna in en ansökan om verkställighetshinder, säger Daniel Salehi i pressmeddelandet.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!