Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Migrationsverket bortser från uppgifter - nekar asylsökande uppehållstillstånd

Migrationsverket lutar sig nästan enbart mot medicinska åldersbedömningar, enligt SVT Nyheter. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Medicinska åldersbedömningar av ensamkommande barn har mött stark kritik. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Medicinska åldersbedömningar av ensamkommande barn har mött stark kritik.

Men Migrationsverket lutar sig nästan enbart mot dem och tar liten hänsyn till socialtjänstens bedömningar i frågan visar en granskning av SVT Nyheter.

– Generellt ska det här inte förekomma, att uppgifter som finns i ärendet inte värderas, säger Daniel Salehi på Migrationsverket till SVT.

Åldern är avgörande för de ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige de senaste åren - de som är yngre än 18 år får uppehållstillstånd medan de som är äldre än 18 år kan tvingas att lämna landet.

Eftersom det många gånger varit svårt att avgöra åldern enbart på de asylsökandes egna uppgifter samt bedömningar från socialtjänst och familjehem har Rättsmedicinalverket fått i uppgift att göra medicinska bedömningar i svåra fall.

Samtliga uppgifter ska vägas in när Migrationsverket sedan fattar beslut om en person ska få uppehållstillstånd eller inte – men nu kan SVT Nyheters granskning visa att myndigheten lägger betydligt större vikt vid den medicinska åldersbedömningen än övriga uppgifter.

Bortser från många uppgifter

SVT begärde i oktober förra året ut de 100 senaste besluten om uppehållstillstånd som Migrationsverket fattat om ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan.

I 66 av dem framgick det tydligt vad socialtjänsten gjort för bedömning, och i 42 av fallen ansåg myndigheten att det var uppenbart att det handlade om personer under 18 år.

Migrationsverket har däremot enbart kommit till samma resultat i tre fallen. När SVT granskat besluten visar det sig att Migrationsverket lägger stor vikt vid de medicinska åldersbedömningarna och bortser från vad socialsekreterare, god man eller familjehem skriver i sina intyg.

När Daniel Salehi, Migrationsverkets processledare på kvalitetsavdelningen, konfronteras med uppgifterna säger han att de ska undersöka saken vidare.

– Generellt ska det här inte förekomma, att uppgifter som finns i ärendet inte värderas. Om det gör det måste vi titta på det, säger han.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!