Medieforskarens kritik: ”Missar kompetens”

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Cilla Benkö är vd på Sveriges Radio. Men bland de svenska mediebolagen är det ojämlikt i styrelserna.
Foto: OLLE SPORRONG
Tomas Franzén, vd på Bonnier AB.
Foto: JULIA DANSARIE
Mitten Sofia Olsson Olsén, publisher på Aftonbladet och Raoul Grünthal från Schibsted längst till höger.
Foto: MAGNUS WENNMAN / AFTONBLADET / HANDOUT / TT
Hanna Stjärne, vd på SVT.
Foto: JOHAN JEPPSSON
Lotta Edling, chefredaktör på DI.
Foto: OLLE SPORRONG
Sofia Olsson Olsén, publisher på Aftonbladet.
Foto: MAJA SUSLIN/TT / TT NYHETSBYRÅN
Sofia Wadensjö-Karén, vd på Utbildningsradion.
Foto: MALIN LÖÖF
Henriette Zeuchner, vd på Discovery Networks.
Foto: SVEN LINDWALL
1 / 9

Ledningarna för världens 100 största medieföretag domineras av män, enligt en studie av Nordicom vid Göteborgs universitet.

Och styrelserummen för de stora koncernerna på den svenska marknaden – såsom Bonnier AB och Schibsted Media Group – utgör inga undantag. 

– Det har länge varit en mansdominerad bransch, säger Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio, som leder ett av få bolag med en styrelse där fler kvinnor än män sitter.

I världens 100 största medieföretag är det männen som dominerar i antalet styrelseposter, enligt Nordicom, Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning, vid Göteborgs universitet. 

Under höstens metoo-diskussioner stod just mediebolagen i stort fokus, men när man tittar på företagens högsta positioner, i styrelser och ledningsgrupper ligger branschen efter. 

– En ledning som endast består av män tyder på ett ensidigt ledarskap. Inte enbart för att deras produkter och tjänster riktar sig till både män och kvinnor, utan också för att de förmodligen missar viktig kompetens, säger Maria Edström, en av forskarna bakom studien.

Endast 30 procent kvinnor 

På 100-listan finns den familjeägda koncernen Bonnier AB och i dess styrelse är endast 30 procent kvinnor, vilket är lägre än det genomsnittliga mål på 40 procent som regeringen hade ställt upp för i fjol. 

Styrelsen i koncernens tidning Dagens industri, som har Lotta Edling som chefredaktör, har 33 procent kvinnor. Dagens Nyheter och TV4 likaså. För Expressen, där redaktionsledningen består av 67 procent kvinnor, har styrelsen 28 procent kvinnor. Siffrorna är exklusive suppleanter. 

– Det är en för svag siffra, och inget vi eller jag kan vara nöjda med. Tittar man på ledningsgrupperna i bolagen inom Bonnier så är siffran högre, närmare 40 procent, och över 40 procent av bolagen har jämn könsfördelning i ledningen. Vi har också därför nyligen satt det uttryckliga målet att nå jämn könsfördelning på alla ledande positioner inom Bonnier till år 2020. Att alla medarbetare har rättvisa förutsättningar är en rättvisefråga, men också en kritisk framgångsfaktor för oss som företag, säger Bonniers vd Tomas Franzén.

Schibsted Media Group, som i Sverige leds av Raoul Grünthal, finns också med på 100-listan. Koncernen äger bland annat Aftonbladet, där Sofia Olsson Olsén är publisher, och Svenska Dagbladet. Men styrelsen samlar bara 40 procent kvinnor.

– Min uppfattning är att det inte ska behöva vara så svårt. Jag kan inte tala för branschen som helhet, men jag är övertygad att vi inom Schibsted Media kommer att ha en god könsbalans över tid. En anledning till detta är att vi historiskt sett i Sverige har haft det. Jag har satt samman ledningsgrupper här under många år och har alltid haft ambitionen att ha en jämn könsbalans i dessa. Att dagens ledning är manstung är faktiskt ett undantag, säger Raoul Grünthal.

SR och SVT har fler kvinnor i styrelsen

På Sveriges Radio och SVT ser det annorlunda ut. I styrelsen för Sveriges Radio är 64 procent kvinnor.

– Jag kan inte svara för vår bransch i stort, men vet av egen erfarenhet att för att nå jämställdhet och alla typer av mångfald krävs det ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Det gläder mig att just Sveriges Radio uppmärksammats för vårt jämställdhetsarbete så sent som för något år sedan, säger Cilla Benkö, vd på Sveriges Radio.

Även SVT, där Hanna Stjärne är vd, har en styrelse bestående av 64 procent kvinnor.

– För oss på SVT är jämställdhet en förutsättning för att kunna skapa ett relevant och trovärdigt utbud. Vi har arbetat konsekvent med frågan i många år och vi är glada över att det gett resultat. Det borde ligga i alla företags intresse att spegla sin omvärld. Vi är nöjda med de övergripande siffrorna men fortfarande finns en obalans i vissa yrkesgrupper, något som vi arbetar med löpande, säger Sabina Rasiwala, HR- och kommunikationsdirektör på SVT.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.