Mattias Karlsson går till mottattack

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Mattias Karlsson.
Foto: Anna-Karin Nilsson

Efter att Jimmie Åkessons svärmor Margareta Larsson meddelat att hon lämnar partiet och kritiserar SD går Mattias Karlsson till mottattack.

– Jag tycker att det är helt grundlösa anklagelser. Det förvånar mig just eftersom jag tidigare genom åren haft ganska mycket kontakt med Margareta, hon har aldrig tidigare uttryckt någon typ av kritik i den här riktningen, säger Mattias Karlsson.

Efter Expressens avslöjande om att Margareta Larsson lämnat partiet och blir politisk vilde lämnade först Mattias Karlsson (SD) kommentarer i ett pressmeddelande.

– Dagens besked är beklagligt, men kommer inte på något sätt att påverka riksdagsgruppens effektivitet eller förmåga att driva en aktiv oppositionspolitik på alla områden. Margareta har varit sjuk eller sjukskriven under större delen av mandatperioden och har därför inte kunnat utföra något arbete av betydelse för partiets räkning. Mycket talar för att den egentliga bakgrunden till anklagelserna är Margaretas hälsotillstånd och det faktum att finns personer i Margaretas närhet som befinner sig i en ekonomisk konflikt med partiet. Att kommentera saken på djupet blir därför problematiskt ur såväl juridiskt hänseende som ur integritetssynpunkt.

Han är även kritisk till att hon sitter kvar på sitt mandat men inte tänker engagera sitt i riksdagsarbetet.

– Jag beklagar djupt att Margareta valt att hantera sina problem på detta sätt och att hon i stället för förnyad sjukskrivning föredrar att fortsätta uppbära fullt arvode och besätta ett av partiets mandat utan någon ambition om att faktiskt utföra något egentligt arbete. Enligt min mening borde det som nu inträffat aktualisera frågan om huruvida enskilda mandat, som innehas av icke personvalda ledamöter, egentligen inte borde tillhöra partiet snarare än den enskilde individen. Det är ur demokratiskt hänseende tragiskt att Sverigedemokraternas väljare nu får en representant mindre som arbetar för de idéer och visioner för ett bättre Sverige som de valt att lägga sin röst på.

Först klockan 19 på onsdagseftermiddagen kom SD:s gruppledare Mattias Karlsson ut för att kommentera Margareta Larssons avhopp och kritik för Expressen.

– Det är väldigt beklagligt. Samtidigt är det inget som kommer att påverka vår effektivitet eller vår förmåga att bedriva en aktiv oppositionspolitik på alla områden i riksdagen. Margareta har på grund av sitt hälsotillstånd egentligen inte kunnat utföra något arbete av vikt under hela den här mandatperioden, säger Mattas Karlsson till Expressen.

På vilket sätt har hennes hälsotillstånd påverkat hennes arbete?

– Att hon inte kunnat utföra något arbete av vikt under den här mandatperioden. Min bedömning är att hennes hälsotillstånd spelar in i det som nu händer och hur hon väljer att agera. Men jag kan av integritetsskäl inte gå närmare in på exakt hur jag tänker eller hur det spelar ut.

Det är väldigt hård kritik mot dig och Richard Jomshof att man i partiet inte får uttrycka andra åsikter än ledningens och gör man det blir man utesluten, sparkad eller utköpt. Är det sant?

– Jag tycker att det är helt grundlösa anklagelser. Det förvånar mig just eftersom jag tidigare genom åren haft ganska mycket kontakt med Margareta, hon har aldrig tidigare uttryckt någon typ av kritik i den här riktningen. Under Margaretas sjukskrivning har också partiledningen försökt att stötta henne på olika sätt.

– När det handlar om uteslutningar så är de personer vi uteslutit de senaste åren personer som har varit ideologiskt avvikande i någon mening. Som samarbetat med högerextremister, nazister och som uttryckt sig rasistiskt och så vidare. I den meningen får man inte säga vad man vill i Sverigedemokraterna men i övrigt får man tala om precis vad man vill så länge man håller sig inom de ideologiska ramarna för partierna.

Hon säger att det finns en maktkultur som gör att det i partiet finns en rädsla för vad man gör eller vad man säger just på grund av er ledarstil. Hur känns det att höra det?

– Man får konkretisera den typen av väldigt grova anklagelser om man vill bli tagen på allvar. Då måste man kunna lyfta fram ett enskilt exempel på något fall på där någon blivit utesluten bara för att ha kritiserat partiledningen. Det finns inga sådana fall. De vi utesluter är på grund av ideologiska avvikelser och samarbete med högerextremister och annat.

Hur mår folk i partiet?

– Jag tror att folk generellt mår bra. Framgångarna bidrar till att man har en arbetslust och känner en energi. Sen finns det såklart enskilda individer som har det jobbigt. Så tror jag att det är i alla stora organisationer. Det kan säkert vara så att vi har en något högre procent av den kategorin människor just på grund av att polariseringen inom politiken, den mediala pressen, hotbilden som finns mot våra företrädare är större än för andra partier.

Det faktum att det handlar om er partiledares svärmor, hur påverkar det situationen?

– För mig är det en helt ovidkommande faktor. Margareta kritiserar inte partiledningen i rollen som Jimmie Åkessons svärmor utan i rollen som sig själv och som före detta riksdagsledamot för SD.

Hon riktar mycket av kritiken mot dig som suttit i ledarstolen under Åkessons sjukfrånvaro. Hur känns det när du får höra detta?

– En aspekt jag har väldigt svårt att förstå är att hon skulle vara oerhört kritisk mot de beslut som fattats av mig och av Richard Jomshof. Det konkretiserar man inte men menar att man inte har någon kritik mot Jimmie Åkesson. Det är ganska märkligt eftersom vi fattat alla beslut i enighet och vi har samrått kring alla beslut av betydelse. Jag har inte hört tillstymmelse till den här kritiken förrän i dag.

Har ni pratat med henne i dag?

– Nej, Margareta har varit svår att nå ganska länge.

Kommer ni att göra det?

– Jag vet inte hur mycket det finns att prata om efter den här artikeln.

Vad händer nu?

– Det är helt och hållet upp till henne. Som jag tolkar hennes uttalanden i Expressen tidigare i dag så har hon för avsikt att sitta som politisk vilde utan någon ambition att utföra något arbete men ändå uppbära fullt arvode. Det tycker jag är beklagligt. Det rimliga i en sådan här situation, när man inte anser sig kunna företräda ett parti längre, av olika skäl, är att man kliver åt sidan och lämnar plats för någon som framför de åsikter som väljarna vill och hoppas att man ska framföra.

Påverkar det här förtroendet för er hos väljarna?

– Det är svårt för mig att bedöma. Det viktigaste för väljarna i slutändan tror jag ändå är vilken politik man för fram, vilken verklighetsbeskrivning man har, vilka lösningar man lägger fram på de problem man ser i samhället och hur väl väljarna känner att man kan känna igen sig den problembeskrivning ett parti för fram.

– Jag tror att enskilda skandaler och enskilda individers agerande har ganska liten betydelse för väljarnas val av parti.

Lyssnar ni på kritiken?

– Det skulle varit bättre om man fått fler konkreta anklagelsepunkter. Det som är konkret kan jag konstatera att det inte finns någon substans i. Till exempel anklagelsen om att vi skulle ha nedprioriterat frågan om vanvårdade barn. Det kan man konstatera i vår budgetmotion att vi satsat mer än något annat parti, vi har anslagit partimedel för att bedriva en utåtriktad kampanj kring det här. Vi har lyft fram det på en central plats i valmanifestet etcetera. Den anklagelsen faller på sin egen orimlighet. Sen hur folk känner eller upplever det är väldigt svårt för mig att kommentera eller sätta mig in i. Jag kan inte se att det finns skäl för någon stark rädsla kopplat till en rädsla för att bli utesluten. Eftersom det inte finns några fall där vi har agerat på det sättet att vi uteslutit människor som framfört kritik.

– Men självklart, som ledare finns det alltid skäl att vara ödmjuk. Och man måste alltid reflektera över om det finns saker man kan förbättra när det gäller internkommunikation och att skapa en så trivsam och inkluderande stämning i ett parti som möjligt.

Kritiken mot att VU skulle styra över valberedningen är ju väldigt konkret.

– Det är konkret men det finns inga belägg. De belägg som framförs är att Linus Bylund ska ha haft samma åsikter som partiledningen i någon fråga och då ska han bli anklagad för att vara någon form av redskap istället för en egen individ med egna åsikter. Att en valberedning samråder med partiledningen tycker jag inte alls är märkligt. Men var och en har sin fulla frihet att inom ramen för valberedningen rösta precis som man vill. Det finns inget som tyder på något annat. Ingen har försökt utöva någon form av utpressning eller på något annat sätt försökt påverka valberedningen.

Margareta Larsson tycker att de kommentarer som Mattias Karsson ger i pressmeddelandet bara bevisar att hon tog rätt beslut.

– Dålig ledning och dålig arbetsmiljö leder till sjukskrivningar, det är jag ett bra exempel på. I hans svar har han ingen som hest självrannsakan. Han säger mer eller mindre att jag inte är vid mina fulla sinnes bruk. Detta är en härskarteknik som bara tyder på att jag gjorde helt rätt beslut. Man ger en liten klapp på huvudet.

Den ekonomiska konflikt som Karlsson syftar på är, enligt Margareta Larsson, med högst sannolikhet den som handlar om att hennes man skickat Kronofogden på partiet. Hon själv känner i alla fall inte till någon annan ekonomisk konflikt i hennes närhet.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.