Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Mats Löfving anmäldes för brott mot Linda Staaf

Expressens reporter Michael Syrén: ”Nervöst på polishuset”.
Linda Staaf och Mats Löfving jobbade tidigare ihop på Noa, polisens nationella operativa avdelning.
Foto: Janerik Henriksson/TT NYHETSBYRÅN
Presskonferens i november 2019. Linda Staaf längst till vänster och Mats Löfving längst till höger på bilden. I mitten Anders Thornberg och Marie Berg.
Foto: Stina Stjernkvist/TT NYHETSBYRÅN
”Jag kände en oro för vad jag skulle kunna utsättas för framåt i tiden. Det handlade om min egen oro och min egen rädsla”, säger Linda Staaf.
Foto: Janerik Henriksson/TT NYHETSBYRÅN

Ställföreträdande rikspolischefen Mats Löfving polisanmäldes i fjol för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande. 

Det utpekade brottsoffret var Noas underrättelsechef Linda Staaf, som tidigare haft ett förhållande med Löfving.

Anmälan gjordes av polisens säkerhetschef.

– Jag har känt oro för min egen säkerhet, säger Linda Staaf.

Anmälan lades ned av åklagare utan att någon utredningsåtgärd vidtagits.

Det är en infekterad konflikt inom landets högsta polisledning som pågått i det fördolda, och som väckt starka känslor inom polisorganisationen:

– Det här är ett maktspel på hög nivå. Vi är i ett läge där vi har många skjutningar och det är en kris i samhället. Ska vi lägga ner tid på såna här intriger då, har vi inte nog med utmaningar, säger en person inom polisen.

Linda Staaf anställdes i februari 2015 som chef för underrättelseverksamheten på nationella operativa avdelningen, Noa. Hon arbetade då som ekonomichef på Polismyndigheten. Beslutet fattades av Mats Löfving som i november 2014 hade blivit chef för Noa. Han har under åren också bland annat höjt hennes lön och tilldelat henne tjänstevapen.

Löfving lämnade Noa 2020 för att bli regionpolischef i Stockholm och ett par år senare, under hösten 2022, beslutades också att Staaf skulle lämna Noa och i stället efter årsskiftet påbörja en anställning på justitiedepartementets polisenhet.

Ansåg att Löfving kan ha begått flera brott

Expressens granskning visar att det i december 2021 lämnades in en polisanmälan mot Mats Löfving. Anmälaren var polisens nationella säkerhetschef Ari Stenman. Han menade att han, efter samtal med Linda Staaf, ansåg att Löfving kan ha begått flera brott mot henne.

Ari Stenman skrev i sin anmälan: ”Hon ville träffa mig under fredagen i ett ärende som hon bara kunde ta upp med mig.”

Stenman hade sedan ytterligare ett möte med Staaf – och skriver att han efter det gjorde ”bedömningen att det finns anledning att anta att ett brott förövats som hör under allmänt åtal och att uppgifterna ska underställas avdelningen för särskilda utredningar och bedömning”.

Han listade de brott som skulle kunna vara aktuella: ”Grov fridskränkning, olaga förföljelse, ofredande”.

Polisanmälan mot Mats Löfving.
De brott som skulle kunna vara aktuella är grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande, enligt anmälan.
Den 15 december beslutas att inte inleda någon förundersökning.

Enligt anmälan ska brottsmisstankarna ha ägt rum under perioden första januari 2015 till och med 27 november 2021. Det vill säga med start drygt en månad innan Linda Staaf tillträdde sin tjänst på Noa och under de följande sex åren.

”Mer fråga om svartsjuka”

Ari Stenman är chef för säkerhetsavdelningen sedan 2019 och ingår i polisens nationella ledningsgrupp. Tidigare har han varit säkerhetschef på regeringskansliet och biträdande säkerhetschef inom Försvarsmakten. Stenman har också under flera år arbetat som verksamhetschef på Säpo och har genomgått utbildning på FBI i USA.

Stenman gjorde sin polisanmälan 13 december 2021. Två dagar senare, den 15 december, beslutade överåklagare Anders Jakobsson vid särskilda utredningar att inte inleda någon förundersökning.

– Det som var skrivet i handlingarna nådde inte upp till de brott som han hade skrivit. Ingenting i handlingarna visar på att det skulle ha utövats något våld eller hot eller så. I min värld så var det mer fråga om svartsjuka, säger Jakobsson.

– Det är Linda som i anmälan berättar vad som har hänt och det är mot en person som hon tycker ha betett sig mot henne. Det är inte hon som har varit svartsjuk, men att vara svartsjuk på någon är inte brottsligt.

I de dokument jag har fått från polisen står det ”utpekad person” Mats Löfving.

– Du säger det, men jag säger inte vem det var.

Anders Jakobsson säger att Linda Staaf inte ville medverka i anmälan.

– Jag fick höra det bakvägen.

Linda Staaf och Mats Löfving till vänster på en presskonferens om utsatta områden i juni 2019.
Foto: Janerik Henriksson/TT NYHETSBYRÅN

Han menar att anmälaren hade kunnat gå vidare till personalansvarsnämnden där polisen har möjlighet att meddela löneavdrag och varning. Vi hittar inga spår av att polismyndigheten tagit initiativ till någon sådan granskning. En anställd inom polisen säger:

– Det duger inte med att i värsta fall säga att vi ser allvarligt på det här. Var är de ageranden som matchar omdömena? Det handlar inte bara om vad som är lagligt och olagligt. Det handlar också om oegentligheter som trakasserier och om jävsituationer. Man säger att man har följt alla rutiner och sen glöms det bort.

Linda Staaf: ”Jag kände en oro”

Linda Staaf, som fram till årsskiftet är kvar som underrättelsechef på Noa, har det senaste året omskrivits bland annat för sin relation med överbefälhavaren Micael Bydén, en relation som hon nyligen själv bekräftade i en intervju i Dagens Nyheter.

Hon säger i ett första samtal med Expressen att hon inte vill kommentera polisanmälan och situationen på Noa, men återkommer senare.

Hon berättar då att hon har känt en oro för sin egen säkerhet och därför kontaktade säkerhetschefen.

– Det fanns flera anledningar till samtalet. En av dem var att sommaren 2021 kom det in ett antal granskande frågor från en okänd person till Polismyndigheten där man begärde ut handlingar kring mig och mitt arbete, något som regelbundet fortsatt sedan dess. Jag kunde inte utesluta att det var Mats som låg bakom de här frågorna, säger Linda Staaf.

Hon säger också att hon vid tidpunkten påverkades negativt av att polisforskaren Stefan Holgersson just släppt en kritisk rapport med titeln ”Hur efterlever polisen offentlighetsprincipen”.

”Jag vill vara tydlig med att jag aldrig ansett mig ha utsatts för något brott”, säger Linda Staaf.
Foto: Johan Jeppsson / IBL

I rapporten skriver Holgersson bland annat:

”Att underrättelsechefen kommit med missvisande och felaktiga uppgifter kan med tanke på hennes roll i organisationen och hennes stora utrymme i media vara intressant, men framförallt ur aspekten vad som kunde ligga bakom Polismyndighetens strävan att försvåra all form av insyn”.

– Han beskrev i princip vilken bedragare jag var genom att hävda att jag skulle ha farit med osanning om mina meriter. I det läget befann jag mig i en utsatt position.

– Jag kände en oro för vad jag skulle kunna utsättas för framåt i tiden. Det handlade om min egen oro och min egen rädsla.

Vad kände du oro inför?

– Jag vill inte närmare gå in på det. Men jag vill vara tydlig med att jag aldrig ansett mig ha utsatts för något brott.

– Jag vände mig till säkerhetschefen för att få någon form av stöd från arbetsgivaren och berättade om det jag hade upplevt. Jag bad honom också att inte berätta om samtalet för Mats.

”Hade ingen aning om brottsanmälan”

Källor berättar att Ari Stenman efter mötet kontaktade rikspolischef Anders Thornberg som då ska ha informerat Mats Löfving. Däremot kontaktade rikspolischefen inte Linda Staaf. Det bekräftas av Staaf.

Men polisanmälan säger hon att hon inte kände till.

– Jag visste ingenting om detta tills du kontaktade mig. Jag hade ingen aning om brottsanmälan. Säkerhetschefen frågade mig om jag hade blivit utsatt för något brott av Mats och jag svarade klart och tydligt nej och sen gör han ändå anmälan.

– I anmälan till Särskilda utredningar påstås också att vi skulle ha varit närstående, vilket är långt ifrån vad det faktiskt har varit. Det står också att de påstådda brotten skulle ha ägt rum från den första januari 2015, vilket jag inte kan tolka på annat sätt än påhittade uppgifter.

Linda Staaf säger att hon nu efteråt har pratat med säkerhetschefen om anmälan.

– Han sa att han hade gjort en annan bedömning huruvida det kunde ha varit fråga om brott.

Staaf säger att hon då ifrågasatte att hon inte fått kännedom om anmälan.

– Han svarade att jag då kunde ha påverkat förundersökningsåtgärderna.

Presskonferens om sprängningar i november 2019. Linda Staaf längst till vänster och Mats Löfving längst till höger på bilden. I mitten Anders Thornberg och Marie Borg.
Foto: Stina Stjernkvist/TT NYHETSBYRÅN

Staaf och Löfving hade ett förhållande

Staaf uppger att hon har bett säkerhetschefen visa henne hela anmälan och anteckningarna från deras möte, men att han då hänvisat till Särskilda utredningar.

Vilken relation hade du och Mats Löfving när han som chef anställde dig som underrättelsechef?

– Jag och Mats Löfving var inte obekanta med varandra. Jag satt i hans ledningsgrupp för Polismyndigheten i Östergötlands län i flera år. Han visste självklart vem jag var då jag sökte tjänsten på Noa och jag utgår ifrån att jag anställdes för mina kvalifikationer för tjänsten.

Linda Staaf säger att hon och Löfving under en period haft ett förhållande.

– Vi utvecklade senare även en privat men ytlig relation när han var min chef vid Noa, men vi har aldrig varit närstående, säger hon.

Linda Staaf lämnar efter årsskiftet sin tjänst som underrättelsechef på Noa för att i stället börja arbeta på Justitiedepartementets polisenhet. På fråga bekräftar hon att hon, innan hon sökte till Justitiedepartementet, även sökte andra tjänster inom Polismyndigheten.

– Jag har sökt tre chefstjänster men inte varit aktuell för någon av dem.

Tror du att polisanmälan mot Mats Löfving kan ha bidragit till att du inte fått tjänsterna?

– Det är inte något som jag vill spekulera i.

Mats Löfving har valt att inte kommentera till Expressen.
Foto: Johan Nilsson/TT NYHETSBYRÅN

”Vi tar det på högsta allvar”

Rikspolischefen Anders Thornberg säger att han inte vill kommentera personalärenden.

Det är ju landets högsta polischefer det handlar om?

– Ja, men jag lämnar inga kommentarer i enskilda ärenden. Vi är en rättsvårdande myndighet. Vi tar all information som vi får på största allvar. Vi har väldigt robusta processer för att hantera det och vi har trygga och bra rutiner.

Linda Staaf säger att hon kände sig orolig för sin egen säkerhet. Det är en av landets högsta polischefer som känner sig orolig inom den egna organisationen.

– Det här är enskilda individer inom Polismyndigheten och vi har trygga och fasta rutiner hur vi hanterar detta.

Ni ska bekämpa organiserad brottslighet och samtidigt är det en sådan här orosstämning på högsta nivå?

– Vi tar det på högsta allvar och hanterar det med de rutiner som finns. Jag kan inte kommentera det mer.

Anders Thornberg och och Mats Löfving i september 2022.
Foto: Oscar Olsson / TT NYHETSBYRÅN

Bland ledande befattningshavare inom polismyndigheten som känner till konflikten på Noa har man reagerat på sättet myndigheten valt att hantera den. En anställd säger:

– Även om folk inte vill snacka efter en anmälan så har arbetsgivaren en skyldighet att utreda det här. Det är bättre att utreda än att inte göra det. Det är som att ledningen inte förstår att den passiviteten skickar en mycket starkare signal hur man ser på det här än om man utredde. Det är demoraliserande.

Expressen har under flera veckors tid sökt Ari Stenman och Mats Löfving, som valt att inte kommentera. Polisens presschef Christer Janson skriver:

”Jag måste återigen hänvisa till det beslut som Åklagarmyndigheten fattat. De personer som du önskar intervjua uppger att de inte kommenterar detta ytterligare. Polisen har i det här fallet följt rapporteringsskyldigheten enligt polislagen”.

Michael Syrén är grävande ekonomijournalist på GT/Expressen. Han har vunnit Wendelapriset, Olle Bengtzon-priset och varit nominerad till Guldspaden.


LÄS MER: Staafs möte – före Löfving anmäldes

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.