"Måste titta på extra-ordinära lösningar"

"Vi är i ett extraordinärt läge och då måste vi också titta på extraordinära lösningar", säger Stefan Löfven om flyktingströmmen till Sverige.
Foto: Cornelia Nordström
I ett dokument från Migrationsverket nämns tältläger som möjlig kortsiktig lösning.
Foto: Sanna Dolck

I dokument från Migrationsverket nämns "tältläger" som en möjlig kortsiktig lösning för att hantera flyktingströmmen till Sverige.

– Det är inte läge att stänga dörren för några alternativ, säger samtidigt statsminister Stefan Löfven och fortsätter:

– Vi är i ett extraordinärt läge och då måste vi också titta på extraordinära lösningar.

Nästa vecka samlas kommuner, myndigheter, företag, fackliga organisationer och civilsamhället i Stockholm för att föreslå åtgärder för att förbättra nyanländas etablering.

Det sker på initiativ av statsminister Stefan Löfven under parollen "Sverige tillsammans".

Vad hoppas du uppnå med den nationella samlingen?

– Att etableringen av nyanlända ska bli bättre och gå snabbare. De som kommer till Sverige ska komma i jobb, skola, få en bostad och lära sig svenska för att snabbt bli en del av svenska samhället. Vi ska ha ordning och reda hela vägen från mottagande till etablering, hävdar statsministern.

– Det kommer krävas mycket arbete, också från de som kommer hit. Sverige samlar tillsammans alla samhällsaktörer; företag, kommuner, civilsamhälle. Det jobbas redan hårt runtom i landet och vi behöver sprida de goda exemplen och lära av varandra.

Samordnar insatser

Enligt Stefan Löfven följs nästa veckas möte upp med regionala samlingar runtom i landet, där länsstyrelser, kommuner och lokala och regionala aktörer ska samordna sina insatser.

Migrationsverkets möjligheter att upphandla boenden på marknaden kan vara uttömda vid årsskiftet. Hur ser du på utmaningen som vi då står inför?

– Det görs nu en inventering och översyn över statliga myndigheter och bolags möjligheter att erbjuda lösningar, kommuner hörs löpande om möjlighet att ställa platser till förfogande och upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att ta fram vägledning för att snabba på upphandlingsprocesser.

– Det är den här typen av utmaningar som gör det så viktigt att vi med Sverige tillsammans samlar alla inblandade aktörer för att hitta lösningar. Vi är i ett extraordinärt läge och då måste vi också titta på extraordinära lösningar.

Flaggar för nödplatser

Enligt Stefan Löfven har Migrationsverket flaggat för regeringen att de snart kan behöva använda så kallade nödplatser temporärt.

– Det pågår en beredskapsplanering utifall att ytterligare platser kommer att behövas. Det är upp till berörda myndigheter att utforma detta, säger han.

Hur ser du på idén om att bygga modulhus i stor skala?

– Det är en av många idéer som vi nu diskuteras. Det är inte läge att stänga dörren för några alternativ.

"Måste dela ansvaret"

Expressens politiska redaktör Anna Dahlberg skrev i söndags att regeringen aktivt behöver signalera till omvärlden "att vi har nått gränsen för vår kapacitet att ta emot i nuläget".

– Jag är tydlig med att Sverige inte ensamt kan ta ansvar, alla länder i Europa måste dela på ansvaret, liksom alla kommuner i Sverige måste hjälpa till. Då klarar vi det, svarar Stefan Löfven.

– Läget är extraordinärt och vi vidtar nu åtgärder på nationell nivå samtidigt som vi arbetar hårt i Europa och internationellt för att alla ska ta sitt ansvar och angripa orsakerna till att människor är på flykt.

Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson menar att regeringen är senfärdig.

– Vi har drivit på för att Migrationsverket ska ha egna stora boenden. Det förslaget lades för ett år sedan, men ingenting har hänt. Både regeringen och Migrationsverket behöver göra mer för att få fram tak över huvud-taget.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.