Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Mässlingfall upptäckt i Stockholm

Foto: WIKIMEDIA COMMONS / WIKIMEDIA COMMONS

Ett mässlingfall har upptäckts i Stockholmsområdet, skriver Region Stockholm på sin hemsida.

Upptäckten gjordes den 22 mars på en provtagningsenhet vid Högdalens läkarhus och just nu genomförs smittspårning.

"Smittspårning innebär i det här fallet att personal från Smittskydd Stockholm kontaktat personer som kan ha utsatts för smitta", skriver Per Follin, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Ett antal personer har kontaktats per telefon. Några av dem har erbjudits förebyggande behandling. Alla som har besökt mottagningen under den aktuella tiden kommer också att få informationsbrev utskickat.

Fallet är det första i Stockholm i år och det andra i Sverige. Förra året rapporterades enligt Folkhälsomyndigheten drygt 40 fall, de flesta i Västra Götaland.