Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Massiva kritiken – efter avslöjandet: "Rötäggen"

Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell vill se en genomgång av systemet med biträdande övervakare.
Rasmus Lind (MP).
Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN
Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet.
Foto: OLLE SPORRONG
Sven-Erik Alhem, före detta överåklagare och numera ordförande i brottsofferjourfonden.
Foto: Ulf Ryd
Adam Marttinen är Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson.
Foto: FRITZ SCHIBLI

Justitieminister Morgan Johansson, S, reagerar nu på granskningen av lekmannaövervakare inom frivården:

”De uppgifter som framkommit är stötande, och jag förväntar mig att Kriminalvården vidtar de åtgärder som krävs för att förhindra att olämpliga personer utnämns till biträdande övervakare.”

Flera riksdagspartier kräver nu att systemet ses över.

– Man måste skärpa till systemet ordentligt. Börja med att inventera alla övervakare och rensa bort rötäggen, säger Moderaternas rättspolitiska talesperson Johan Forssell. 

Liberalerna begär att Kriminalvårdens generaldirektör kallas till justitieutskottet.

Justitieminister Morgan Johansson, S, reagerar på Expressens och Acta Publicas granskning:

”Den som är kriminell eller på annat sätt olämplig ska självklart inte ha sådana uppdrag. 

De uppgifter som framkommit är stötande, och jag förväntar mig att Kriminalvården vidtar de åtgärder som krävs för att förhindra att olämpliga personer utnämns till biträdande övervakare.”

 Ministern fortsätter:

”Regeringen har på senare år gett Kriminalvården bättre verktyg för att kontrollera den som friges villkorligt från ett fängelsestraff. Till exempel kan Kriminalvården numera fatta beslut om elektronisk övervakning av den frigivne för att kontrollera att en föreskrift följs. Dessutom har möjligheten att förverka villkorlig frigivning på grund av misskötsamhet utvidgats. 

Men om dessa reformer ska få önskad effekt så måste givetvis de som kontrollerar klienterna vara pålitliga och sköta sitt uppdrag.”

”Fruktansvärt upprörande”

Moderaternas Johan Forssell är upprörd över fallet med 16-åriga Elin som blev våldtagen av sin familjehemspappa vars bästa vän, som också åtalades i samma mål, sedan blev övervakare åt familjehemspappan.

– Det här fallet är fruktansvärt upprörande. Det borde inte kunna hända. 

Hur ser du på det som framkommer i granskningen av de här lekmannaövervakarna?

– Det som kommer fram i den här granskningen är tillräckligt för att se att vi behöver göra en total översyn av systemet med biträdande övervakare. Om det ska bli tal om att utöka systemet så måste det till ordentlig genomgång först. Problemet är större än enskilda fall, säger han.

Johan Forssell poängterar att han tycker att frivården fyller en viktig funktion.

– Det är ett sätt att kunna bygga en bro från ett kriminellt till ett laglydigt liv och en hjälp att göra en sömlös övergång.

Han är också säker på att det kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

– Det här är ju ett väldigt viktigt uppdrag och det kommer att bli ännu viktigare. Om jag får som jag vill kommer fler personer framöver att dömas till fängelse eftersom vi har en eskalerande kriminalitet. Då måste hela den här kedjan följa med och fungera. Då tänker jag inte minst på många gängkriminella, säger han.

Moderaterna: ”Rensa bort rötäggen”

Han poängterar också att tidigare kriminalitet inte behöver vara ett problem men att det måste finnas sätt att garantera och säkra att den som är övervakare lever ett laglydigt liv under hela den tid som uppdraget pågår. 

– Man måste skärpa till systemet ordentligt. Börja med att inventera alla som är övervakare och rensa bort rötäggen, säger Johan Forssell.

– Jag skulle vilja se skärpta rutiner för vem som kan bli övervakare. Det handlar också om att göra ordentliga bakgrundskontroller och naturligtvis också kontroller under tiden man är övervakare.

Réka Tolnai, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, skriver på Twitter om fallet med våldtagna Elin:

”Vi behöver verkligen säkerställa fungerande rutiner så att sånt här inte ska kunna ske.”

Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin reagerar på samma fall:

”Det är fruktansvärt. Systemet för att utse övervakare måste bygga på noggranna granskningar och bakgrundskontroller. Vi kan inte riskera att barn blir sexuellt utnyttjade eller att kriminella kan fortsätta begå kriminella handlingar tillsammans med sin övervakare.”

På frågan om systemet med lekmannaövervakare bör ändras svarar Hedin:

”Vi anser att människor som är dömda för brott inte borde få utses till övervakare. Om det i undantagsfall skulle vara nödvändigt så bör Kriminalvården säkerställa att övervakaren sedan lång tid tillbaka praktiserar en laglig livsstil och lever under ordnade former.”

Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Westerlund Snecker skriver i en kommentar om granskningen:

”Systemet med biträdande övervakare behöver ses över. Det är helt oacceptabelt att personer som själva begått brott kan bli biträdande övervakare. Om en biträdande övervakare begår brott bör hen bli av med sitt uppdrag. Frivården måste dessutom skärpa sina kontroller av de som ansöker, så att personerna som utses är lämpliga för uppdraget.”

MP-ledamoten: ”Fruktansvärt upprörande”

Miljöpartiet vill också att systemet ses över. Rasmus Ling, MP-ledamot i riksdagens justitieutskott, skriver i en kommentar efter att ha läst artikeln om Elin, 16, vars våldtäktsman fick sin kamrat och medåtalade som övervakare:

”Det är en fruktansvärt upprörande artikel, det ska inte gå till så. Från Miljöpartiet vill vi se en översyn av regelverket. Man ska inte bli övervakare om man är dömd för brott i närtid eller är bekant med den man övervakar. Det behövs också ses över om fler kontroller behöver ske.”

Ling fortsätter:

”Det finns dock vinster med ett frivårdssystem med övervakare, som en del i att den dömde slussas ut i samhället. Men det förutsätter förstås att inte kriminella blir övervakare.”

Andreas Carlson är Kristdemokraternas rättspolitiske talesperson. Han blir upprörd över fallet med våldtagna Elin, 16:

”Hur kan en medåtalad bli övervakare? Detta är ett flagrant fel. Det måste stoppas omgående”, skriver han i en kommentar.

Kristdemokraterna: ”Hån mot brottsoffren”

Carlson beskriver det som framkommit i granskningen som ”ett hån mot brottsoffren”:

”Kriminalvården måste också förklara hur det har kunnat se ut så här från första början, för det är fullkomligt oacceptabelt.  Den som själv dömts för brott ska inte kunna bli övervakare och man ska inte kunna bli övervakare åt en medåtalad. Inte heller åt en kompis. Hela systemet bör ses över i grunden. KD har tidigare föreslagit en frivårdsreform och de delar som Expressen nu avslöjat bör ingå i en sådan översyn.”

Sverigedemokraterna: ”Det är upprörande”

Sverigedemokraternas rättspolitiska talesperson Adam Marttinen anser att ”det är upprörande att det är möjligt att ha en roll som biträdande övervakare och samtidigt ha tydliga kopplingar till den dömde och till tvivelaktiga miljöer. Det känns som ytterligare ett exempel på en slapp vänsterorienterad kriminalpolitik i övrigt.

Fallet med Elin, 16, vars våldtäktsman fick sin medåtalade kompis som övervakare ser han som ett hån, både mott brottsoffret och samhället i övrigt: ”Det känns som ett ställningstagande till stöd för våldtäktsmannens handlingar när man ger en medåtalad en roll som förebild för den dömde.”

Systemet bör ses över, skriver han: ”Det känns uppenbart mot bakgrund av denna granskning. Mer kontroll över vilka som blir biträdande övervakare och ett ansvarsutkrävande mot övervakare som missköter sig samt mot frivården när uppenbara fel uppdagas.

Liberalerna: ”Alla fakta på bordet”

Liberalernas rättspolitiske talesperson Johan Pehrson anser att det som framkommit i Expressens granskning är helt oacceptabelt: ”Övervakningsperioden ska vara en väg tillbaka till ett laglydigt liv, och lekmannaövervakaren både ett stöd och ett vakande öga.” 

Han skriver vidare att Expressens granskning visar på missbruk och säkerhetsluckor som genast måste täppas till: ”Jag tänker begära att justitieutskottet kallar till sig Kriminalvårdens generaldirektör för att få alla fakta på bordet.

Att den som själv ägnar sig åt kriminell verksamhet eller rör sig i kriminella miljöer inte kan vara lekmannaövervakare är så självklart att det inte borde behöva sägas, srkievr han.

Det behövs registerkontroll av lekmannaövervakare inte bara när de tillsätts, utan fortlöpande. Osunda lojalitetsband till den dömdes nätverk får inte förekomma. Den som visar sig olämplig måste skiljas från uppdraget.”

Precis som flera politiker påpekar ska det självklart finnas möjlighet för personer som har brutit med ett tidigare kriminellt förflutet att kunna stötta andra att göra detsamma, anser Johan Pehrson.

Många föreningar för ex-kriminella ger ett viktigt stöd till den som vill hoppa av en kriminell tillvaro, och samma sak kan gälla en lekmannaövervakare.”

Tidigare överåklagaren: ”Anmärkningsvärt”

Sven-Erik Alhem är förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige och tidigare överåklagare. Han reagerar på granskningen av frivårdens biträdande övervakare:

– När media nu avslöjar hur illa ställt det är så är det oerhört blamerande för myndigheten.

Alhem ser förtjänster med att blanda in privatpersoner i frivårdens verksamhet:

– Det är inget fel att blanda in civilsamhället om det sker på ett positivt sätt. Det här med KRIS (Kriminellas revansch i samhället, reds anm) kan ha en väldigt positiv effekt om man kan få kontakt med någon som lämnat bakom sig ett kriminellt liv och nu vill tala om vad det innebär och hur tufft det är i längden att åldras inom kriminalitet.

Om systemet med lekmannaövervakare inte sköts på ett bra sätt kan det till och med vara kontraproduktivt enligt Alhem.

– Vad som är anmärkningsvärt är om Kriminalvården låter ett sånt här system fortgå utan att de har koll på vad innehållet medför. Det känns väldigt konstigt, säger han.

Följ senaste nytt i Expressen TV – vi sänder direkt mellan 07 och 23 varje vardag och mellan 11 och 20 på helger.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.