Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

"Mars var skräckinjagande och enormt"

Glöm regalskeppet Vasa.
Ett dykarlag har hittat vraket från ett av Sveriges mest imponerande krigsskepp någonsin - amiralskeppet Mars.
- Man har sökt efter det sedan man började intressera sig för de stora örlogsfartygen. Äntligen har det upptäckts, säger Andreas Olsson, chef för marinarkeologin på sjöhistoriska museet.
Amiralskeppet hette Mars men kallades även Jutehataren eller Makalös. Skeppet har länge varit mytomspunnet och omskrivet i gamla arkiv.
"En storm skingrade emellertid flottan, så att den gamle sjöhjälten åter kom att strida mot övermakten. Jutehataren var endast åtföljd av några få skepp, då den fientliga flottan, 28 segel stark, kom till synes mellan Gotland och Öland." - så skrivs i berättelsen om skeppets förlisning i "Berättelser ur svenska historien" från år 1885.
Länge har marinarkeologer letat efter Mars och nu verkar det alltså som att man hittat skeppet, tio sjömil öster om Böda på Öland.
– Det är en stor rackare. Det ligger på 75 meters djup och allt tyder på att det är ett stort krigsfartyg från 1500-talet. Jag skulle bli förvånad om det är något annat än Mars, säger Andreas Olsson, chef för marinarkeologin på sjöhistoriska museet.
Man har också kunnat koppla den stora mängd bronskanoner som ligger utspridda runt vraket till Mars, som tros ha haft allt mellan 100 och 200 kanoner.
Vasa hade 64 kanoner.

"Äntligen"

Fyndet betyder mycket för marinarkeologin och kan ge en viktig historisk inblick i tiden, säger Olsson.
– Man har sökt efter det sedan man började intressera sig för de stora örlogsfartygen. Äntligen har det upptäckts. Det finns en rik berättelse, och myter kring förlisningen och vad som egentligen hände.
Befälhavaren som förde skeppet in i slaget med den dansk-lybska flottan har också han en stor plats i Sveriges örlogshistoria.
– Amiralen Jakob Bagge är en av Sveriges första stora sjöhjältar.

"Skräckinjagande"

Mars tros ha varit det största skeppet i sitt slag och mycket respektingivande.
– Det var skräckinjagande och enormt. Det var 1500-talets högteknologi. Den tid och den kostnad man la ner på att bygga ett sådant här fartyg var enorm, säger Andreas Olsson.
Historien bakom vad som hände när Mars förliste berättar om en väsentligt större dansk-lybsk flotta – och om hur Mars och de många hundra besättningsmännen stred tappert.

Exploderade

Fienden placerade fyra skepp, två på varje sida, om Mars.
"I detsamma flydde de två svenska skeppen, som hittills följt Mars, så att amiralskeppet måste alldeles ensamt uthärda striden mot övermakten. Det gjorde så ock med stor tapperhet. Förgäves försökte fienden äntra. Fortuna och Böse-lejon (de danska skeppen) måste sönderskjutna draga sig ur striden, och Bagge nedsköt från masterna på de lybska skeppen alla dem som vågat klättra upp för att därifrån kasta lansar och fotanglar ned på däcket af Mars", skriver man i "Berättelser ur svenska historien" från år 1885.
Till sist blev dock striden så våldsam att en kanon skadades. En brand utbröt och spred sig till krutförrådet.
Totalt 800 man, varav 300 ur fiendebesättningar som äntrat Mars, dog i den efterföljande explosionen. Men Andreas Olsson är inte säker på om det faktiskt var en olycka.
– Det hade varit förnedrande att låta fienden erövra skeppet.
Under hösten väntar fortsatta undersökningar av amiralskeppet.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!