Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Maria Ågren i förhör: "Trodde man fick göra så"

Maria Ågrens försvarslinje är att de "avsteg från gällande lagstiftning", som hon godkände, var okej.
Icke säkerhetskontrollerade tekniker i Östeuropa ska ha fått tillgång till bland annat det svenska körkortsregistret. Foto: ALEX LJUNGDAHL / ALEX LJUNGDAHL EXPRESSEN

Maria Ågren gjorde en lysande ämbetsmannakarriär – som nu gått i kras.

Hon var rekordung första kvinna på en rad generaldirektörsposter innan hon blev högsta chef på Transportstyrelsen, den befattning som blev hennes fall.

"Jag trodde man fick göra så" och "jag gjorde så gott jag kunde" är hennes argument i polisförhören, en försvarslinje som varken övertygar Säpo eller regeringen.

Allt gick som på räls för Maria Ågren, civilingenjören från Gällivare som blev högsta chef på flera centrala svenska myndigheter. Som 40-åring utnämndes hon till generaldirektör på Statens geotekniska institut och därefter blev hon i snabb följd GD på SMHI, Naturvårdsverket och slutligen Transportstyrelsen.

Vid varje utnämning påpekades att hon var första kvinna på den höga posten. Och så sent som förra året uttryckte Luleå tekniska universitet sin stolthet över den tidigare studenten genom att utse henne till "årets alumn".

Men i år rasade allt för Maria Ågren. I januari förflyttades hon från sin tjänst på Transportstyrelsen, i juni dömdes hon till 70 000 kronor i dagsböter och i juli beslutade regeringen att hon ska avskedas som generaldirektör i regeringskansliet. Detta för att hon hade röjt sekretessbelagda uppgifter genom att lägga ut Transportstyrelsens IT-verksamhet externt, trots varningar från Säpo.

"Grov oaktsamhet"

Åklagaren anser att hon agerat med "grov aktsamhet" och att IT-läckorna kunde hota rikets säkerhet.

I ett Säpoförhör den 2 mars 2017 får Maria Ågren bemöta de allvarliga anklagelserna. Förhöret startar klockan 10:10 i Säkerhetspolisens lokaler i Solna.

 

LÄS MER: Ygeman kallad till justitieutskottet 

 

Under en timme och 28 minuter grillas generaldirektören – som är på plats i rollen som "misstänkt" – av kriminalinspektör 2217 och polisinspektör 1101 från Säpo. Hennes advokat Percy Bratt samt åklagare Mats Ljungqvist är också närvarande. Allt enligt förundersökningsprotokollet.

Maria Ågrens försvarslinje är att de "avsteg från gällande lagstiftning", som hon godkände, var acceptabla och "att man hade gjort avstegsbeslut tidigare och att det var en del i en rutin som man kunde ta till när det behövdes".

Det är alltså de avsteg som Säpo varnat henne för och som innebar att IBM:s IT-tekniker i Tjeckien, Rumänien, Serbien och andra länder fick hantera Transportstyrelsens dataregister utan att först gå igenom säkerhetskontroll, som lagen föreskriver.

"Fick ingen information"

Maria Ågren tycker att hon gjorde så gott hon kunde: 

"Maria anser att hon har, utifrån sina förutsättningar, tagit ett stort ansvar kring säkerhetsskyddsfrågoma. Hon hade ingen kunskap om detta när hon tillträdde sin tjänst. Hon fick ingen information från vare sig Säpo eller regeringen om vad som fanns inom organisationen. Hon anser att hon gjort det bästa hon kunde efter de förutsättningar hon hade."

 

LÄS MER: Transportstyrelsen straffade anställda som larmade 

 

I förhöret får hon frågan om hon anser att hon hade kunnat göra något annorlunda nu när hon ser hur det har gått. Hon svarar att det "är svårt eftersom man inte kan fråga om saker man inte vet":

"Vid överlämnandet från den förre generaldirektören förutsatte hon att allt var i sin ordning. Samma sak gällde när hon mötte sin säkerhetsskyddschef. Hon förutsatte att han kunde och gjorde sitt jobb." 

I ett tidigt skede av Transportstyrelsens outsourcing av datatjänsterna anade Säpo oråd och skickade ett varningsbrev den 25 november 2015. Säpo rekommenderade "omedelbara säkerhetsskyddande åtgärder". Men Maria Ågren och hennes medarbetare ignorerade medvetet varningarna.

"Systemen hade kraschat"

Hon säger, enligt förundersökningen att "de sista raderna om att avbryta outsourcingen till hela eller valda delar var något som diskuterades men man gjorde bedömningen att det i det läget inte var möjligt att göra. Om man hade gjort det så hade konsekvensen varit att man hade stått utan drift och ingen hade kunnat få information från systemen, man hade inte kunnat leverera eller kontrollera körkort eller ta in skatter och avgifter".

– Vilka hade varit konsekvenserna om man hade stått utan drift? frågar förhörsledaren.

Maria Ågren svarar:

– Systemen hade rullat några dagar, men utan drift så hade de kraschat efter några dagar.

 

LÄS MER: Maria Ågren informerade inte styrelsen: "Tänkte inte på det"

 

Maria Ågren säger flera gånger i förhöret att hon inte kände till säkerhetsskyddslagstiftningen och  understryker också upprepade gånger att hon inte är jurist. 

Pekar ut säkerhetschefen

Hon säger att hon är "ytterst ansvarig". Men påpekar samtidigt gång på gång den centrala roll hon anser att Transportstyrelsens säkerhetsskyddschef spelade i händelseförloppet:

"Säkerhetsskyddschefen initierade det hela."

"Det kom från säkerhetsskyddschefen som hon i det läget trodde hade den kompetens och förmåga som man kan förvänta sig."

"Hon var av den uppfattningen att säkerhetsskyddschefen visste vad han gjorde."

"Maria anser att säkerhetsskyddschefen inte har tillräcklig kompetens."

Dessa förklaringar hjälpte dock inte Maria Ågren. Regeringen flyttade henne från chefsposten på Transportstyrelsen och hon fick ett strafföreläggande på 70 000 kronor i dagsböter för att ha röjt sekretessbelagda uppgifter som kan vara till skada för landets säkerhet.

Förvisad från elefantkyrkogården

I likhet med många andra petade toppchefer hamnade hon på den så kallade elefantkyrkogården i regeringskansliet där hon med bibehållen månadslön på 115 200 kronor fick ett "internt utredningsjobb" i Näringsdepartementet. Men den 20 juli beslutade regeringen att sparka henne också från den tjänsten.

Expressen har varit i kontakt med Maria Ågren, men hon säger att hon inte vill kommentera.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!