Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Efter IT-skandalen: Nu avskedas Maria Ågren

Maria Ågren.
Foto: / REGERINGEN
Maria Ågren var tidigare generaldirektör på Trabsportstyrelsen.
Foto: / ALEX LJUNGDAHL EXPRESSEN

Generaldirektören Maria Ågren får sparken - för andra gången.

"Jag hade hoppats få fortsatt uppdrag inom staten", säger hon till TT. 

Statens ansvarsnämnd ställde sig i dag bakom regeringens beslut om att avskeda henne från regeringskansliet.

Statens tjänstepensionsverk, SPV, uppger för Expressen att hon nu förlorar rätten till sin fallskärm - som kunde blivit 2,8 miljoner kronor.

"Statens ansvarsnämnd har i dag beslutat att generaldirektören Maria Ågren ska avskedas från sin anställning i Regeringskansliet eftersom hon grovt har åsidosatt sina åligganden mot regeringen”, skriver ansvarsnämnden i ett pressmeddelande.


LÄS MER: Nya kritiken mot Maria Ågren: "Skandalöst" 


Maria Ågren sparkades från posten som generaldirektör på Transportstyrelsen redan i januari 2017.

Hon placerades på en tjänst, med samma lön och titel, inom den så kallade "elefantkyrkogården" på regeringskansliet.

Ville sparka Ågren efter IT-skandalen

Efter IT-skandalen har regeringen velat sparka henne även från den tjänsten, vilket Maria Ågren tagit strid mot. Nu har Statens ansvarsnämnd avgjort saken och ställer sig bakom regeringens beslut, som bland annat motiverats med att hon "grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren och därför ska avskedas från sin anställning”.

Statens ansvarsnämnd skriver i pressmeddelandet:

"Statens ansvarsnämnd konstaterar nu att det finns grund för att avskeda Maria Ågren. Det förhållandet att hon, som chef för Transportstyrelsen, har gjort sig skyldig till ett brott mot Sveriges säkerhet har inneburit att hon grovt har åsidosatt sina åligganden mot regeringen. Ansvarsnämnden framhåller att en myndighetschef handlar under sitt eget tjänsteansvar. Att hon kan ha informerat om eller förankrat sina ställningstagande i styrelsen eller regeringskansliet påverkar inte detta ansvar. Ansvarsnämnden finner inte heller att det finns något annat hinder mot ett avskedande."

I beslutet skriver nämnden att brottet hon dömts för skadat förtroende för myndigheten och instämmer i regeringens synpunkter:

"Maria Ågren har alltså som generaldirektör en särskild förtroendeställning. Enligt ansvarsnämndens bedömning har det inträffade inte bara skadat förtroendet för henne själv utan i viss mån också allmänhetens förtroende för myndigheten. Det råder enligt ansvarsnämnden inte någon tvekan om att den nu aktuella brottsliga gärningen är så pass allvarlig att den i sig kan ligga till grund för ett avskedande ".

Ågren: "Hade hoppats fortsätta" 

Maria Ågren säger i en kommentar till TT: 

"Jag hade hoppats få fortsatt uppdrag inom staten. Nu får jag i stället ta med mig erfarenheterna i mitt fortsatta yrkesliv. Erfarenheter som bland annat handlar om ledarskap i svåra situationer och krishantering". 

LÄS MER: Maria Ågren: "Regeringen hade full insyn" 

Ansvarsnämnden är dock kritisk mot regeringens hantering av ärendet i nämnden:

"Såvitt känt har regeringen inte tidigare i modern tid begärt att en generaldirektör ska avskedas. Med detta sagt är det med viss förvåning som nämnden noterar att Regeringskansliet, trots uttrycklig begäran, inte har kommit in med något närmare rättsligt resonemang till stöd för sin anmälan hit".  

Fredrik Wersäll säger till Expressen att man är kritisk mot regeringen på två punkter.

– Det hade varit rimligt att Maria Ågren när hon flyttade från Transportstyrelsens till regeringskansliet hade fått veta att hon kunnat få avsked i senare skede. Det hade varit rimligt, inte minst på det mänskliga planet, att man fått kännedom om detta.

– Det andra är att det, som vi tolkat det, är första gången som en chef på den här nivån får avsked och regelsystemet är inte alldeles lätt att tolka. Vi hade nog förutsatt att man från regeringskansliet hade gått igenom regelverket ordentligt och presenterat det för oss. Men vi fick i ansvarsnämnden istället bryta ny mark rättsligt sett, utan större hjälp från regeringskansliet.

Maria Ågren hänvisade till insynen

Maria Ågren har under processen i Statens ansvarsnämnd hänvisat till att regeringskansliet haft stor insyn i de beslut hon tagit.

Hon har berättat att hon "upprepade gånger" lämnat information till regeringen och varit transparent i sitt agerande.

Ågren och hennes fackliga ombud har exempelvis också lyft fram att brottet hon fälldes för, vårdslöshet med hemlig uppgift, enligt straffskalan inte är ett allvarligt brott. Samt att hon redan drabbats av arbetsrättsliga åtgärder när hon tvingades lämna Transportstyrelsen.

Enligt reglerna i den så kallade chefsförmånsförordningen kunde Ågren haft rätt till ett avgångsvederlag på 24 månadslöner, närmare 2,8 miljoner kronor. Statens Tjänstepensionsverk, SPV, ger dock beskedet att hon inte har rätt dessa förmåner eftersom hon nu avbryter sin tjänstgöring innan förordnandet gått ut.

– Hon omfattas av en chefsförordning men har inte rätt till någon förmån, säger Carin Elfvén, utredare på SPV.

– Vi prövar rätten när ett förordnande går ut och nu har ju inte förordnandet gått ut och det betyder att vi kan inte besluta om rätt till någon chefspension. Det som hon har rätt till är en vanlig statlig tjänstepension precis som alla vi andra vi får, utifrån att hon arbetat ett visst antal år och den får hon ut från 65 års ålder.

Regeringen duckar kritiken

Expressen har sökt statsminister Stefan Löfven samt alla andra partiledare för en kommentar.

Löfvens pressekreterare hänvisar till tjänstemannansidan som väljer att inte kommentera nämndens kritik. 

"Regeringskansliet har fått besked om att Statens ansvarsnämnd har fattat beslut om att Maria Ågren har avskedats från sin anställning som generaldirektör i regeringskansliet. Vi kommer nu att analysera beslutet från Statens ansvarsnämnd", skriver Johanna Aschan, presskommunikatör på regeringskansliets förvaltningsavdelning i ett mejl.

Facket: "Beklagar beslutet"

Maria Ågrens fackförbund, Sveriges ingenjörer, hanterar just nu beskedet: 

– Vi beklagar nämndens beslut. Vi sitter ner tillsammans med Maria Ågren och går igenom beslutet för bedömning. I övrigt har vi inga fler kommentarer eftersom det är ett enskilt medlemsärende, säger Alexander Orlinge, pressekreterare på Sveriges ingenjörer.

Fredrik Wersäll på ansvarsnämnden säger att Maria Ågren nu kan överklaga beslutet. 

– Hon kan få en prövning i arbetsdomstolen genom att väcka talan mot beslutet. Jag kan tycka att det vore en naturlig effekt mot bakgrund av vad ansvarsnämnden skriver om regelsystemet och de tolkningsbedömningar vi gjort, där vi konstaterar att vi bryter delvis ny mark och det var kan vara rimligt med en vidare prövning. Det är en personlig reflektion.  

Moderaternas vice gruppledare Hans Wallmark välkomnar beskedet från nämnden. 

– Det är bra att man markerar att det finns ett tjänstemannaansvar. Det avslöjar att det är svåra lagbrott som har begåtts. Nämnden klargör det ansvar som finns. 

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.