Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Många cancerdödsfall kan kopplas till alkohol

Så många som tusen svenskar uppges dö i cancer som kan kopplas till alkohol varje år. Foto: Lasse Svensson

Sambandet mellan alkohol och cancer är starkare än man hittills vetat.

Det skriver två forskare på DN Debatt.

Mellan 800 och 1 000 svenskar dör varje år av cancer som orsakats av alkoholkonsumtion, skriver professor Sven Andréasson och medicine doktor Frida Dangardt på DN Debatt.

Sambandet har varit känt, men är starkare än man hittills vetat.

"Sedan 2001 har antalet dödsfall där det finns en koppling mellan alkohol och cancer ökat med 7,3 procent. Nästan 30 procent av dessa dödsfall orsakas av måttlig eller låg alkoholkonsumtion", skriver forskarna.

"Större risk än vi trott"

De representerar en internationell forskargrupp som arbetat på uppdrag av Svenska Läkaresällskapet och nykterhetsorganisationen IOGT-NTO. På måndag kommer de att publicera nya forskningsresultat. Slutsatsen är alltså att risken är större än man hittills trott.

”Det finns ingen riskfri alkoholkonsumtion ur cancersynpunkt, skriver Sven Andreásson och Frida Dangardt.

Det är cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, mage, lever tjock- och ändtarm och bröst som har starkast koppling till alkoholkonsumtion.

Var tionde dödsfall i bröstcancer kan knytas till alkohol, enligt forskarna. För män är den mest vanlig alkoholrelaterade cancersjukdomen i dag tjock- och ändtarmscancer. Nu kommer enligt forskarna belägg för att alkohol ökar risken även för prostatacancer.

Debattörer: "Förbjud reklam för alkohol"

Forskarnas uppfattning är att inte ens vårdpersonal känner till riskerna. Nu föreslår de varningstexter på flaskor med budskapet att alkohol orsakar cancer. De föreslår också att Sverige höjer alkoholskatten och förbjuder reklam för produkterna.