Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Majoriteten vill se
skärpt asylpolitik

"Opinionen i migrationsfrågan ser ut att vara mycket snabbrörlig", säger Peter Santesson på Demoskop.
Foto: Antonio Bat / Epa / Tt
Stefan Löfven, statsminister.
Foto: Simon Hastegård

Flyktinguppgörelsen applåderas av svenska folket.

Men majoriteten skulle vilja ha en ännu mer restriktiv politik visar nya siffror som Expressen tagit fram i samarbete med Demoskop.

– Opinionen i migrationsfrågan ser ut att vara mycket snabbrörlig nu med en ökning av andelen migrationsrestriktiva, säger Peter Santesson, chef för opinionsanalys på Demoskop.

Det har varit många och långa förhandlingar innan regeringen och de fyra allianspartierna i fredags lyckades komma överens om en gemensam flyktinguppgörelse.

Stefan Löfven valde till slut att acceptera M-kravet på tillfälliga uppehållstillstånd, samtidigt som han då offrade V och körde över Miljöpartiet.

När Expressen i samarbete med opinionsinstitutet Demoskop ställde frågan "Vad tycker du om överenskommelsen?" svarade 48 procent att de tycker den är mycket eller ganska bra medan 28 procent anser att den är ganska eller mycket dålig.

Snabb attitydförändring

Samtidigt visar undersökningen en snabb attitydförändring när det gäller synen på asylfrågan. För en dryg vecka ansåg 51 procent att politiken borde bli mer restriktiv medan 47 procent ville ha kvar de regler som gällde då. Nu har gapet mellan de två ståndpunkterna växt till 20 procent - där 59 procent anser att migrationspolitiken bör vara inriktad på att minska söktrycket genom att bli mer restriktiv medan 39 procent vill ta fram resurser så att nuvarande asylregler kan behållas.

En tänkbar orsak kan vara den nya prognosen som Migrationsverket presenterade tidigare i veckan och som visade att 190 000 människor väntas söka asyl i Sverige i år.

– Det är en ovanligt snabb förändring med ökningen av andelen migrationsrestriktiva som noteras här, säger Peter Santesson.

– Jag har sett andra mätningar som går att andra hållet och kan inte bilda min uppfattning på en enskild opinionsundersökning, säger statsminister Stefan Löfven (S).

Moderaterna: "Ohållbar"

Moderaterna fick igenom många av sina krav i flyktinguppgörelsen. Men partiet vill även införa fler restriktioner, och en av dem är gränskontroller.

– Det är uppenbart att situationen i asylmottagandet vi har nu är ohållbar. Jag tror att det är det som den här mätningen visar, säger partiets kommunikationschef Per Nilsson.

Sverigedemokraterna stod utanför uppgörelsen. Mattias Karlsson, SD:s gruppledare, anser att flyktingöverenskommelsen inte kommer ge någon effekt på asylmottagandet.

– Jag är oerhört besviken på sakinnehållet, det innebär ingen förändring alls. Man vidtar vissa åtgärder som skulle minska volymerna och kostnaderna något, men samtidigt för att kompromissa med Miljöpartiet vidtar man andra åtgärder som ökar desamma, säger han.

Så svarade deltagarna i undersökningen

Överenskommelsen?

Mot bakgrund av det ökade antalet asylsökande som kommit till Sverige har regeringen träffat en överenskommelse med de fyra allianspartierna om regelförändringar och åtgärder inom migrations- och integrationspolitiken. Vad tycker du om den migrationspolitiska överenskommelsen?

Mycket/ganska bra: 48 %

Mycket/ganska dåligt: 28 %

Varken eller: 21 %

Ej svar: 3 %

Hanteringen i Sverige?

Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med din huvudsakliga uppfattning om hur Sverige bör hantera den nuvarande asylinvandringen?

Sveriges asylpolitik bör vara inriktad på att bibehålla nuvarande regler och i stället ta fram de resurser som krävs för att hantera asylinvandringen: 39 %

Sveriges asylpolitik bör göras mer restriktiv för att minska antalet sökande så att nuvarande resurser räcker för att hantera asylinvandringen: 59 %

Ej svar: 3 %

Restriktivare regler?

Överenskommelsen innehåller bland annat mer restriktiva regler på asylområdet. Vad tycker du om dessa nya regler?

Alltför restriktiva regler: 17 %

Inte tillräckligt restriktiva regler: 42 %

Varken eller: 38 %

I din egen vardag?

Har du märkt det ökade antalet asylsökande i din egen vardag?

Ja: 55 %

Nej: 44 %

Så gjordes undersökningen

Undersökningsperiod: 24-25 oktober 2015.

Antal intervjuer: 1 154.

Metod: Slumprekryterad onlinepanel.

Vägning: För att korrigera eventuella skevheter i urvalet har resultaten vägts med avseende på kön, ålder och partival.

Beställare: Expressen.

Mätinstitut: Demoskop.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.