Madeleines dubbla roller ifrågasätts

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Prinsessan Madeleine.
Foto: Suvad Mrkonjic

Prinsessan Madeleine, 31, var vice ordförande i två av makens bolag.

Hovet bekräftar nu för Expressen.se att prinsessan Madeleine har ägarintressen i tre av maken Chris O'Neills bolag - men betonar samtidigt att ägandet inte står i konflikt med vad prinsessan som medlem i kungafamiljen kan äga.

Hennes dubbla roller ifrågasätts dock av expertis.

– Det är inte direkt förenligt med en tronarvinges roll, säger Joakim Nergelius, professor i konstitutionell rätt vid Örebro universitet.

Det är den tyska tidningen Bunte som i dag avslöjar prinsessan Madeleines nya sysselsättning. Dokument från amerikanska myndigheter intygar att hon gått in som vice ordförande i maken Chris O'Neills båda bolag Wilton Payments och Belgravia Investment.

Det första arbetar med elektroniska betalningssystem och det andra är verksamt inom investeringssektorn.

Hovet meddelade under dagen att prinsessan Madeleine hade femprocentiga ägarandelar i bolagen och att hon inte längre hade någon aktiv roll, hon var inte längre vice ordförande.

Joakim Nergelius har tagit del av uppgifterna med stor förvåning.

– Det är mycket förvånande om det är sant, säger han.

Enligt Nergelius nämns ingenting om bolagsuppdrag i den svenska successionsordningen, den grundlag som reglerar tronföljden.

– Men det beror på att den är så gammal, från 1809. Det finns inga tydliga konstitutionella regler om vad som gäller. Grundlagen är kraftigt föråldrad och jag har efterlyst en modernisering.

Samtidigt menar Nergelius att lagen med nutida mått borde tolkas som om bolagsuppdragen inte är förenliga med rollen som tronarvinge.

– Det regleras inte i detalj i grundlagen, men det innebär inte att det är tillåtet.

Regler saknas

På 1970-talet ändrades regeringsformen och den kvinnliga tronföljden diskuterades och infördes till sist 1980. Men ändå saknas regler om huruvida en kunglighet kan driva bolag och samtidigt behålla arvsrätten till tronen.

– Frågan har inte heller aktualiserats på det här sättet förut eftersom ingen kunglighet gjort så här tidigare såvitt jag vet, säger Nergelius och nämner prins Daniel som trätt tillbaka från sin aktiva roll i gymkedjan Balance samt äldre generationers prinsar som avsagt sig sina titlar av olika skäl.

Den tyska tidningen Bunte spekulerar i just det – om det är ett tecken på att prinsessan planerar att avsäga sig sin plats i tronföljden.

"Därför kan det se ut som att Madeleine planerar sin reträtt från kungliga plikter. Då skulle hon få mer tid för barn och karriär – och hennes kritiker skulle också tystna" skriver tidningen.

Chris O'Neill valde vid bröllopet för ett år sedan att avstå prinstitel för att rollerna inte skulle kollidera.

– Det var ju med det uttalade syftet att han skulle kunna fortsätta sina affärer som han inte ville ha någon kunglig titel, säger Nergelius.

Expressen har vid upprepade tillfällen sökt hovets informationsavdelning för att få svar på vilket syftet är att prinsessan har skrivit in sig i bolagen. De har dröjt med att lämna någon kommentar men under torsdagseftermiddagen valde hovets informationschef Margareta Thorgren att återkomma per mejl:

"PRM (förkortning för prinsessan Madeleine, reds anm) äger en minoritetspost om 5 % i tre av Herr O´Neills affärsdrivande bolag. Resterande 95% ägs av Herr O`Neill. PRMs ägande ger inte rätt till vinstutdelning i något av bolagen.

PRM är inte anställd i något av bolagen och ingår inte heller i något av bolagens ledning och hon uppbär inte heller någon ersättning från bolagen. Hon ägnar sig inte åt affärsverksamhet.

Ägandet av minoritetsposterna står inte i konflikt med vad PRM som medlem i kungafamiljen kan äga."

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.