Macchiarini fortsätter att försvara ingreppen

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Paolo Macchiarini fortsätter att försvara de ingrepp som gjorde att tre av hans patienter dog.
Foto: SVEN LINDWALL

Tre personer dog efter att ha blivit opererade i Sverige av kirurgen Paolo Macchiarini.

Nyligen lades brottsutredningarna mot honom ner.

– I efterhand är det alltid lätt att kritisera och göra andra bedömningar, säger han i en intervju med TV4 Nyheterna.

Italienska forskaren Paolo Macchiarini opererade under 2011 och 2012 in syntetiska luftstrupar på tre patienter på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. 

Samtliga tre patienter är nu döda.

– Visst var vi ute på okänt område för ingen hade gjort den här typen av transplantationer tidigare, säger Macchiarini i en intervju med TV4 Nyheterna.

Tre personer fick under 2011 och 2012 Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar inopererade på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Foto: LISA MATTISSON EXP

Han försvarar ingreppen

Metoden där en luftstrupe av plast – med stamceller från patienten – opererades in, har kritiserats från flera håll. Ingreppen och forskningen kring dem prövades aldrig etiskt. 

Macchiarini pekar på att riskerna ökar med komplicerade operationer, men hävdar att det inte fanns några alternativ. 

– För mig var det en framgång. Två och ett halvt år efter den första transplantationen levde fortfarande patienten, det är så klart en framgång, säger han till TV4 om en operation där en person med en tumör i luftstrupen opererades.

Kammaråklagare Jennie Nordin meddelade att utredningarna mot Macchiarini lades ned.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Utredningar lades ned

För snart två veckor lades utredningarna om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada dock ned. Patienternas anhöriga var kritiska till beslutet.

− Vi har kommit fram till att det har varit oaktsamt att genomföra fyra av de fem operationerna eftersom kirurgen utförde operationerna med syntetiska luftstrupar i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Men, vi har inte funnit att brott går att styrka. Detta beror på att vi inte kan bevisa att effekterna med hög sannolikhet hade uteblivit med en annan metod. När det gäller den fjärde målsäganden anser vi inte att agerandet har varit oaktsamt. Den medicinska expertisen är inte enig om vad man borde ha gjort för de svårt sjuka målsägandena, vilket försvårar bevisläget, sa kammaråklagare Jennie Nordin.

Macchiarini har hela tiden förnekat brott.


MACCHIARINI-FALLET I KORTHET

2010: Kirurgen och forskaren Paolo Macchiarini anställs som gästprofessor på Karolinska institutet (KI). Samtidigt anställs han på deltid som överläkare på Karolinska universitetssjukhuset (KS).

2011–2012: Macchiarini utför fyra operationer med konstgjorda luftstrupar på tre patienter på KS. Alla tre är nu döda.

2013: KS stoppar alla fortsatta operationer med syntetiska luftstrupar.

2014: Tre olika anmälningar där Macchiarini anklagas för forskningsfusk lämnas in, en av en belgisk forskare och två av fyra läkare vid KS.

2015: Varken KI:s etiska råd eller dåvarande rektor anser att Macchiarini har gjort sig skyldig till forskningsfusk. Men hans gästprofessur avslutas och han får en tidsbegränsad anställning som forskare.  Vetenskapsrådet slutar att ge bidrag till Paolo Macchiarini, då det inte fanns något etiktillstånd för forskningen.

2016: SVT sänder dokumentärserien "Experimenten" där Macchiarinis forskning ifrågasätts. KI startar en utredning mot honom. Flera på nyckelposter inom KI lämnar sina uppdrag. KI avskedar Paolo Macchiarini som även delgavs misstanke om grovt vållande till annans död. En extern utredning av fallet visar att Macchiarinis verksamhet på KS skadat förtroendet för svensk klinisk forskning. I utredningen riktas stark kritik mot sjukhuset och dess relation till KI. Enligt Centrala etikprövningsnämnden har Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk.

Källa: TT

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.