M splittrat i flyktingfrågan

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
Foto: Emmalisa Pauly

Flyktingfrågan splittrar Moderaterna.

Hälften av partiets ledande kommunpolitiker vill minska antalet flyktingar till Sverige, visar en undersökning som SVT presenterar.

– Vi kan inte ta in hur många som helst, säger Timo Granetin, oppositionsråd i sörmländska Vingåker, till SVT.

Flykting- och invandringspolitiken blir av allt att döma en svår nöt att knäcka för Moderaternas nästa partiledare Anna Kinberg Batra.

Enligt partiledningen ska Fredrik Reinfeldts generösa flyktingpolitik ligga fast.

Men ute i kommunerna är det många som är mer tveksamma till det.

Enligt en undersökning som SVT publicerar - där ledande moderata kommunpolitiker tillfrågades - tyckte 52 procent av de svarande att Sverige bör ta emot färre flyktingar.

"Det fungerar inte"

Många svarar dessutom att det bör bli svårare att få permanent uppehållstillstånd.

– Vi kan inte ta in hur många som helst, som nästa år då vi ska ta in 110 000. Det är ju som Eskilstuna, ska vi bygga upp en stad på ett år, det fungerar inte. Nånstans måste vi sätta en gräns, säger Timo Granetin, oppositionsråd i sörmländska Vingåker, till SVT.

Men den tillträdande partiledaren Anna Kinberg Batra håller inte med.

– Jag tycker att det är viktigt att vi som ett av världens rikare länder kan ta ansvar när det är så många som måste fly på grund av krig och förtryck. Så ser världen tyvärr ut, men jag tar gärna en diskussion med till exempel kommunalpolitiker om hur vi kan bli bättre på integration, säger hon till SVT.

Så gjordes undersökningen

Tillfrågade: 283 ledande moderatpolitiker i kommuner där partiet sitter i kommunfullmäktige.

Svarade: 50,2 procent.

Svarsperiod: 20 november till 8 december.

Frågor:

1. Nästa år väntas Sverige ta emot 95.000 asylsökande enligt Migrationsverket. Bör Sverige reglera så att Sverige tar emot färre flyktingar?

2. Bör Sverige bli mer restriktivt med permanenta uppehållstillstånd?

3. Ska alla kommuner vara tvungna att ta emot flyktingar?

4. Ska lagen om eget boende, EBO, skrotas och flyktingar placeras där det finns jobb och/eller bostäder?

5. Upplever du att det varit svårt i ditt parti att öppet få diskutera invandringspolitikens utmaningar?

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.