Lööf: Föräldrar mår bäst av att bestämma själva

Foto: Anna-Karin Nilsson

Stefan Löfven sitter inte säkert.

Annie Lööf utesluter inte att det kan bli aktuellt att rikta en misstroendeförklaring mot honom under mandatperioden.

– Socialdemokraterna och Miljöpartiet är inte alls bekanta med hur man ska styra en koalitionsregering, säger hon.

I höst blir hon mamma. Sedan väntar ett halvårs föräldraledighet.

– Det känns fantastiskt, jag och min man ser verkligen fram emot hösten. Jag mår bra och det är förväntansfullt, faktiskt, säger Centerledaren Annie Lööf, när Expressen möter henne i tjänsterummet i riksdagen.

Hur har graviditeten varit så långt?

– Den har varit jättebra. Det vet man ju inte innan, men jag tycker det känns jätteskönt att jag har kunnat jobba och träna som vanligt. Men nu när man blir större så blir det lite tuffare, tror jag.

Hur förbereder du dig inför mammarollen?

– Jag tror att det är rätt svårt att förbereda sig. Många som jag pratar med säger att det är först när man har underverket i sina händer som man förstår. Men jag pratar givetvis med mina syskon och med mina vänner som har barn. Sedan läser jag också en hel del, för jag ser verkligen fram emot det här. Vi har ju längtat efter det här under en lång tid.

Du kommer att vara föräldraledig under det första halvåret. Hur har du och din man resonerat kring detta?

– För oss båda två var det viktigt att få tid med vårt första barn, så vi bestämde oss redan när vi började umgås för att, om vi får barn någon gång, så vill vi dela på det. Min man är lika intresserad av att vara hemma som jag är. Och det passar ju väldigt bra med tanke på det jobb som jag har att vi kan dela på föräldraledigheten. Det fungerar bra för oss.

Så när Socialdemokraterna nu föreslår en delad föräldraförsäkring, då är det något som är bra?

– Nej, för det Socialdemokraterna föreslår är en kvoterad föräldraförsäkring som är stiftad i lag i Sverige, där politiker i Stockholm bestämmer över alla föräldrars köksbord vad man ska göra med sin föräldraledighet. Jag tror att föräldrar mår bäst av att bestämma det själva. För oss funkar det att dela, men för några andra som är egenföretagare eller som saknar inkomst blir det mycket tuffare, så jag tycker att människor själva ska få bestämma hur de vill dela föräldraledigheten.

Centerpartiet vill fördubbla jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen. Vad skulle det innebära ekonomiskt för dig och din man?

– Jag tjänar ju mycket mer än min man, men det har jag inte ens tänkt på. För oss har det främst varit viktigt att både jag och min man får tid och möjlighet att vara hemma. För oss har inte den ekonomiska aspekten spelat roll, men jag vet att för många är just den ekonomiska aspekten viktig, inte minst för de där den ena parten är låginkomsttagare och den andra tjänar mycket mer. Då är det ett ekonomiskt incitament att den som tjänar lite mer faktiskt stannar hemma.

Annie Lööfs självporträtt. "Jag är inte bra på det här..."
Foto: Anna-Karin Nilsson
"...Men jag har tur, jag behöver bara ta den röda pennan och rita dit lite hår..."
Foto: Anna-Karin Nilsson
"...så förstår alla vem det är"
Foto: Anna-Karin Nilsson

Ni är emot en delad föräldraförsäkring, men samtidigt säger ni att svenska familjer behöver bli mer jämställda när det handlar om att ta ut föräldrapenning. Förklara, hur ska det gå till?

– Det är inte staten eller politiker som ska bestämma vilken skola man ska gå på eller hur man ska dela föräldraledigheten. Däremot så kan man genom morötter uppmuntra. Det kan man göra med en jämställdhetsbonus, där man ekonomiskt stimulerar föräldrar att dela mer jämlikt. Man kan välja att avstå från den, och då gör man det valet. Men vill man dela jämnt så får man också en ekonomisk bonus för det.

Du har tidigare sagt att Centerpartiet ska vara ett 20-procentsparti 2022. Står du fast vid det målet?

– Det var en målsättning som jag hade inför att jag blev partiledare. Sedan formulerade vi en målsättning gemensamt i partiet för fyra år sedan som innebar att vi ska vara den dominerande kraften i svensk politik på lite längre sikt. Och det står jag verkligen bakom. Centerpartiet är ju mycket av det i dag. Vi sätter agendan i väldigt många viktiga frågor. I EU-valrörelsen förra året var djurskydd och miljö viktiga frågor, nu är vi ett kraftfullt oppositionsparti gentemot regeringen i jobbfrågan. Så att vara en dominerande kraft behöver inte bara betyda storleken i opinionen, utan det kan också vara att man sätter agendan för många viktiga samhällsutmaningar.

20-procentsmålet var alltså för ambitiöst?

– Nej, det behöver inte vara för ambitiöst, men jag tror nu inte på att sätta upp procentsatser, där har jag ändrat mig. Jag tror snarare att man ska sträva efter att ta det i små bitar och uttrycka sig i målsättningar om hur partiet ska uppfattas än exakta procentsatser, för det kan ibland lamslå en organisation. Jag tror det är bättre att jobba för att bli starkare på miljö, småföretagande och ekonomi, för då kommer det där andra på köpet.

I Statistiska centralbyråns stora partisympatimätning nyligen fick Centerpartiet 6,4 procent. Det är en liten uppgång jämfört med valresultatet, men å andra sidan var det resultatet ert näst sämsta på 41 år. Så, hur nöjd är du egentligen?

Snabbfråga

Borde kungen lämna över tronen till Victoria?

- Nej. Jag tycker att det får de bestämma själva. Kronprinsessan kommer att vara en utmärkt efterträdare till kungen den dagen de bestämmer att göra ett skifte. Men där lägger jag inte ner någon åsikt i frågan.

– Vi är det alliansparti som klarade oss bäst i valet i höstas. Och i EU-valet gjorde vi vårt bästa valresultat på 19 år, så relativt sett är jag mycket nöjd med hur Centerpartiet har utvecklats de senaste åren. Det är ingen hemlighet att Centerpartiet sedan 1973 har haft fallande siffror med några undantag, och vi jobbar ju med att bli en relevant kraft i svensk politik. En tydlig mätning är att var femte väljare nu tycker att vi har bäst politik i miljöfrågor. För bara ett år sedan var det mycket, mycket färre. Så vi har stärkt oss, både partiet förtroendemässigt och… mitt partiledarskap har förstärkts enormt sista året, men också i våra prioriterade frågor om landsbygd, miljö och småföretag är vi nu starka. Så jag tycker att det är en bra plattform vi står på nu.

I dag är Sverigedemokraterna mer än dubbelt så stora som Centerpartiet. Vilken är din förklaring till deras framgång?

– Det finns inte en förklaring, utan tittar man på vilka väljare de lockar så beror det på olika anledningar. Några är rena missnöjesröster, några andra röstar på dem på grund av invandrarfrågor eller landsbygdsfrågor. Det vi kan se är att väldigt många äldre män nu väljer Sverigedemokraterna och att man plockar framför allt från Socialdemokraterna. Övergången mellan Centerpartiet och Sverigedemokraterna är väldigt liten. Den finns, men den är ytterst liten, och därför fokuserar jag inte på Sverigedemokraterna i min politik, utan på att utveckla mitt parti så att vi kan vara relevanta och stärka på landsbygden, miljön och för småföretagen.

Snabbfråga

Ska Sverige söka olympiska spel igen?

- Ja, det tycker jag. Jag tycker att det sätter Sverige på kartan, och det är bra för vår BNP, för tillväxten och för besöksnäringen och turismen. Dessutom har vi väldigt många duktiga idrottare i Sverige. Det kan kosta väldigt mycket pengar och därför är det viktigt att se till att det finns bra ekonomiska avtal på detta. Det är inte garanterat så att staten ska gå in i detta, men jag tycker att om det finns krafter i Sverige som vill söka till OS så kommer vi att stötta det.

Annie Lööf, i vilket läge är du beredd att rikta en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven?

– Vid ett djupt konstitutionellt brott, såklart. Det här är ju ett verktyg som finns och som vi har möjligheten att använda, men det är också ett verktyg som inte har använts tidigare i skarpt läge i svensk politisk historia. Därför ska man vara väldigt noga när man använder detta och man ska vara noga med i vilka sammanhang detta ska brukas. Att bara slänga sig med det i debatten, då kan det skapa rubriker, det kan skapa diskussion, men när jag som politiker väl bestämmer mig för att rikta ett misstroende då ska man ha gjort ett så rejält övertramp av svensk grundlag eller på konstitutionella grunder att det finns skäl för det.

Vad är sannolikheten för att ni skulle nå till den punkten under den här mandatperioden?

– Så som den nya regeringen har agerat det första året… fortsätter de i samma takt är det ju möjligt att vi faktiskt använder det verktyget under mandatperioden. Konstitutionsutskottet har nu i tio olika ärenden kritiserat regeringen, och det bara under en fyramånadersperiod. Det visar att de saknar förmågan till det politiska hantverket. De är inte alls bekanta med hur man ska styra en koalitionsregering. Miljöpartiet är helt novisa när det gäller att sitta i en regering, så vi följer det här och vi kommer inte att ge dem några gratischanser. Vi kommer att granska, följa upp och också, givetvis, i opposition utveckla vår egen politik så att vi kan möta väljarna mycket starkare nästa val än vad vi gjorde sist.

Inom framför allt Moderaterna har diskussionerna om Decemberöverenskommelsen varit intensiva. Varför skrev du under den här överenskommelsen?

Annie Lööf tog plats i riksdagen 2006. Då var hon 23 år gammal.
Foto: Olle Sporrong

– För att Sverige måste kunna styras. Jag tycker att det är viktigt att vi politiker tar ansvar så att vi inte blir en bananrepublik som har nyval eller byter regering två gånger om året, som Sverigedemokraterna hotade med. Decemberöverenskommelsen är inget jag hoppar jämfota över, jag hade gärna sett en kombination av att vi hade gått till extraval och att den här överenskommelsen i så fall hade gällt efter ett sådant extraval. Men nu fanns inte majoritet för detta, och det var inte många partier som ville gå mot extraval. Det ser vi i de mätningar som finns nu. Frågan är om det hade gjort någon skillnad. Men jag var taggad och mitt parti var taggat på att gå till extraval.

I september förra året sa den tidigare Centerledaren Olof Johansson att Centerpartiet borde samarbeta med Socialdemokraterna igen. ”Blockpolitiken behöver brytas upp om politikerna menar allvar med att Sverigedemokraterna ska isoleras”, sa han. Hur kommenterar du det?

– Jag träffar ju Olle väldigt ofta, senast förra veckan, och vi har ett bra samtal tycker jag. Han är glad över att vi nu sitter i en blocköverskridande energikommission, att vi har gjort upp om försvaret, att vi har gjort upp om delar av skolan, för det är viktigt när man sitter i opposition att man är konstruktiv och gör upp i för Sverige viktiga frågor. Däremot tycker vi olika, regeringen och Centerpartiet, i frågor som rör jobben och landsbygden till exempel. Och jag tänker aldrig sätta mig i en regering med Stefan Löfven som statsminister, för då skulle jag behöva kompromissa bort det som är viktigt för Centerpartiet, nämligen småföretag, jobb och landsbygd.

Som en del av decemberöverenskommelsen ingår samtal om den framtida energipolitikens inriktning. Jag har läst er 57-sidiga vårmotion. Inte någonstans nämns ordet kärnkraft. Hur kommer det sig?

– Det finns ju i många andra dokument som vi skriver fram, men just i vårmotionen, så… det enda vi nämner är alliansens gemensamma riktlinje, det är att vi inte gillar den kärnkraftsskatt som regeringen nu har lagt på bordet, för vi tycker att man då förekommer de energisamtal som vi ska ha. Vi tycker att det är viktigt att de här samtalen löper vidare, vi tycker att det är viktigt att man når en blocköverskridande energiöverenskommelse, med den lagstiftning som finns i dag som grund, det vill säga alliansens energiöverenskommelse. Då finns det möjlighet att få fyra allianspartier och två regeringspartier ombord, för mer förnybart, för möjligheten att byta befintliga kärnkraftsreaktorer och för att se till att skapa en långsiktighet i energisystemen.

Snabbfråga

Är Stefan Löfven en bättre statsminister än Göran Persson?

- Nej. Göran Persson hade mer erfarenhet och mer rutin, om man jämför med Stefan Löfvens första år. Och det är det som bygger statsmannamässighet och trygghet. Så i det förhållandet mellan Göran Persson och Stefan Löfven, erfarenhetsmässigt drar faktiskt Göran Persson det längsta strået. Sen har de ju samma dåliga politik, såklart, men erfarenhetsmässigt så har Göran Persson en längre tid.

Men vad är det som är dåligt med en kärnkraftsskatt?

– För oss handlar det snarare om olämpligheten i att regeringen presenterar det nu. Alliansregeringen höjde också effektskatten på kärnkraften. Det gjorde vi för att vi då hade höga elpriser. I dag med väldigt låga elpriser, så blir det för få investeringar både i förnybart och i kärnkraft för att det helt enkelt är för dyrt. Vi stänger inte dörren för att höja effektskatten, såklart, för allting ligger ju på bordet när vi har energisamtal, men jag är djupt kritisk till att Stefan Löfven har valt att höja effektskatten innan våra energisamtal ens har börjat. Det är att börja i fel ände tycker jag.

Hur länge tror du att vi kommer att ha kärnkraft i Sverige?

– För Centerpartiets del har vi gjort en viktig ideologisk resa. Och det är att det inte är politiken som ska bestämma ett slutdatum för kärnkraften, utan det är marknaden som ska göra detta. Och det är jätteviktigt, och det är principiellt för mig att vi politiker inte ska säga att 2025 stänger vi kärnkraftsreaktorerna. För oss har det varit gynnsamt, för det har inneburit att kärnkraften ska bära sina egna kostnader. Vi bygger ut det förnybara som nu växer så det knakar, och därför kommer jag inte ge dig ett slutdatum, utan när vi har tillräckligt med förnybar energi så kommer beroendet av kärnkraft minska och det har minskat under de senaste åren.

Energiminister Ibrahim Baylan drog nyligen tillbaka sin proposition om förnybar el eftersom den inte kan få majoritet i riksdagen. Men samtidigt avslöjade han att det snart kommer ett snarlikt förslag som är förankrat hos Centerpartiet. Vad är det för hemliga samtal som Centerpartiet fört med regeringen när det gäller energin?

– Nej, inga hemliga samtal. Jag utgår från att regeringen har läst Centerpartiets följdmotion som vi har lagt på deras proposition i riksdagen. Där säger vi ja till en höjning av ambitionen för förnybart, men vi säger nej till regeringens skatt på sol- och vindel. När de har läst den här följdmotionen så inser de att om vi delar upp propositionen och lägger ett förslag om att höja det förnybara så kommer Centerpartiet att rösta för den, och nu har regeringen gjort om och de har gjort rätt. Och de kommer att komma tillbaka till riksdagen, så att vi får en höjning av det förnybara. Och det är Centerpartiets förtjänst, annars hade den här propositionen fallit i riksdagen och vi hade fått mindre förnybar energi i framtiden.

Du har tidigare sagt att du ångrar att alliansregeringen sålde utsläppsrätter för 38 miljoner kronor under 2013, ett beslut som du då stödde i regeringen. Hur kunde det bli så?

– I en koalitionsregering får man ge och ta, och i den här matchen vann finansdepartementet mot miljödepartementet och det tycker jag att vi kan vara ärliga med. Centerpartiet gick med på detta i en större kompromiss, men det är inte det som var Centerpartiets ingång eller ståndpunkt i frågan.

I augusti 2012 briserade en skandal som ledde till att generaldirektören för Tillväxtverket fick sparken. I samma veva avslöjades att näringsdepartementet under din ledning spenderat drygt 357 000 kronor på internrepresentation. Hur ser du på det i dag?

– När man tittar på de siffrorna så innehållet de personalvård som de allra flesta arbetsgivare har. Nämligen en julmiddag och en del luncher, som man har vid arbetsmöten och annat. Jag tycker det är viktigt, och jag står upp för att medarbetare oavsett om man jobbar i näringslivet eller i staten ska ha personalförmåner, men de ska vara rimliga. Det här var ju bara ett år efter att jag blev minister och jag tyckte det var bra med den här granskningen, för vi gjorde en total genomlysning och även andra departement följde efter. Så i dag, sen några år tillbaka, har näringsdepartementet uppdaterade och bra riktlinjer för representation, både intern och extern. Det tycker jag är bra.

Begick ni några misstag om du ser på den här historien nu några år senare?

– Det handlar nog snarare om det kommunikativa i så fall. Som minister har jag ju ansvar för allt som sker på departementet, men alla förstår nog att det är helt omöjligt att känna till alla kontoutdrag och detaljer om vad 300 medarbetare gör. Det kan man lära sig att man ska vara ödmjuk inför.  Samtidigt tycker jag att vi gjorde rätt, vi agerade rätt i förhållande till Tillväxtverket i den här frågan. Vi gjorde rätt också i förhållande till regeringskansliet, för vi gjorde om riktlinjerna.

Ett halvår senare blåste det rejält igen. Då handlade det om Centerpartiets idéprogram. Det föreslogs i idéprogrammet bland annat att ”invandringen bör i princip vara fri”. Vad säger du om det i dag?

– Det här var ett förslag som vår arbetsgrupp presenterade. Det som blev slutprodukten sen handlade om att vi har en vision och en idé om en värld där man kan röra sig fritt över gränserna, inte bara varor och tjänster i EU, utan varor, tjänster och människor i hela världen. Det där funkar ju inte i dag, utan det är en vision och en dröm som vi har, och egentligen ett förhållningssätt till hur vi ser på människor. Om man är bunden vid sin läst till där man är född, eller om man har möjligheten att röra sig runt om i världen. Det handlar heller inte om ett ensidigt ”fri invandring till Sverige”, utan det handlar snarare om en rörlighet för dig och mig att kunna resa över hela världen.

Det är en vision säger du, en vision som inte är möjlig att genomföra?

– Ja, vi står upp för en reglerad invandring. Vi tycker att det behövs. Det är det här som jag tror att det är svårt för många att skilja på. I ett parti har man ett idéprogram, och det är väldigt ideologiskt och man pratar om principer och vad man vill framåt. Det kan vara ganska övergripande och idealistiskt. Sen på alla våra stämmor inför val, då blir man väldigt konkret och förhåller oss till vilka förändringar vi vill göra i dag. Där är ju Centerpartiet för en öppen och human flyktingpolitik, men som har sin grund i en reglerad invandring. Det tycker vi är rimligt.

Snabbfråga

Blir Hillary Clinton nästa president i USA?

- Ja, det hoppas jag. Sverige är en del av större omvärld och USA är ju en stormakt i världen, både vad gäller internationella insatser, klimatet och hur ekonomin påverkar våra länder. Så det har en stora inverkan för Sverige vem som är USA:s president.

Det har den senaste tiden varit stort fokus på vapenexport till diktaturer. För tre år sedan hade vi motsvarande debatt. Då sa du i Ekots lördagsintervju: ”Jag tror att det är väldigt svårt att ställa upp ett strikt diktatur- eller demokratikrav i vapenexportlagstiftningen. Det är väldigt svårt att göra den definitionen. Vad är Kina till exempel?” Hur ser du på Kina i dag, är det en diktatur eller inte?

– Jag skulle säga att det är en diktatur. Just den här intervjun skulle jag förberett mycket bättre. Det var min första lördagsintervju, och jag är ganska ödmjuk inför den nu, så här i efterhand. Jag skulle definitivt definiera Kina som en diktatur i förhållande till hur man ser på mänskliga fri- och rättigheter, till hur man ser på den politiska makt som finns där nu med en enpartistat, och hur man ställer sig till andra partier och andra meningsåsikter i Kina. Däremot står jag fast vid att det är väldigt svårt att ställa upp i lagstiftning strikta demokrati- och diktaturkrav. Man kan inte göra en lista på exakta länder som man inte kan få exportera till. Däremot kan man ställa upp kriterier som kan få använda, och så får man göra en bedömning i fall till, för jag vill ha en skarpare vapenexportlagstiftning än vad vi har i dag, men det går inte att peka ut enskilda länder. Däremot går det att peka ut demokratikrav till exempel.

Det omdebatterade Saudiavtalet bröts av regeringen trots massiv kritik från näringslivet. Det var ett beslut som du stod bakom. Varför var det i det här fallet rätt att inte lyssna på näringslivet?

– För mig handlar det om att också stå upp för principer, och det här handlade om vapenexport. Och där är ju Saudiarabien en ickedemokrati, eller jag skulle uttrycka det som diktatur, i synen på mänskliga fri- och rättigheter och i synen på kvinnor. Vi kan också konstatera att det sker en ganska stor förändring i Saudiarabien just nu, där kvinnor faktiskt får allt mer makt och vi ser att fler kvinnor utbildar sig och fler kvinnor driver företag, vilket jag är väldigt glad för. Det som är viktigt är att inte stänga dessa länder mot omvärlden, utan vi måste fortsätta att handla med dem, vi måste ha bra affärsförbindelser. Vårt svenska näringsliv får inte hindras att handla med länder som Kina och Saudiarabien. Men när det rör just krigsmateriel och vapenexport, där finns det en speciallagstiftning i Sverige som jag är beredd att försvara, men man ska göra det på ett mycket diplomatiskt sätt när man ska avsluta sådana här avtal, och där misskötte sig regeringen.

Så ska vi tala om anställningsskydd. Centerpartiet vill att man ska bedömas efter kompetens när ett företag ska dra ner på personalen. Finns inte risken då att chefen lyfter bort personer som är besvärliga eller som ledningen inte kommer överens med?

– Nej, och i så fall finns den risken redan i dag. Har man ett starkt och bra fackförbund på sitt företag, som man kommer överens med, så kan man kringgå dessa turordningslistor som finns. Det är ju ett faktum. Däremot så tycker jag att vi inte ska ha den här diskrimineringen som finns i dagens LAS, som handlar om en åldersdiskriminering. Det är på grund av anställningstid, men ofta är det unga människor som precis har fått sitt jobb som åker först ut den dagen man ska dra ner. Jag tycker att man ska väga kompetens mycket tyngre.

Den nya partiledaren för Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor, tycker att vårdpersonal ska kunna avstå från att göra aborter. Varför har hon fel?

– För mig handlar det om kvinnans rätt till sin egen kropp, kvinnans rätt till sitt eget beslut om att få göra abort. Och det finns en rättighetslagstiftning i Sverige i dag där man får göra abort till en viss vecka, och jag tycker att det är viktigt. Om man är barnmorska till exempel och jobbar inom vården, så ska man inte… då ska man följa den lagstiftning som finns, och jag tycker inte att man ska få använda sig av samvetsfrihet.

Är Kristdemokraterna det alliansparti som står längst från Centerpartiet?

– Det beror helt och hållet på vilka frågor vi diskuterar. Vi har ju en väldigt stor samsyn, alla allianspartier, i synen på jobb och företagande till exempel. Vi och Kristdemokraterna har en väldigt snarlik syn på arbetsrätt och företagande, men i vissa moraliska frågor tycker vi lite olika. Precis som Folkpartiet och Centerpartiet tycker olika i energifrågan. Det är helt naturligt och sunt.

Tiggeridebatten har tagit fart på senare tid. En majoritet av svenska folket vill ha ett tiggeriförbud – men i riksdagen är det bara Sverigedemokraterna som föreslår ett sådant. Varför inte Centerpartiet?

– För man kan inte förbjuda fattigdom. Man kan inte förbjuda människor att be om pengar. Det blir så svårt att ha en lagstiftning som förbjuder tiggeri, för hur ska man definiera detta? Ska man definiera även andra insamlingsbössor? Jag tycker att det här är en symbolpolitik som leder fel. Vi måste göra vad vi kan för att de romer som är, för det är oftast romer som tigger i Sverige, som inte får schysta villkor i sina hemländer, Rumänien och Bulgarien. Här har Fredrick Federley och Centerpartiet nu arbetat intensivt i EU-parlamentet för att styra upp de medel som dessa länder får från EU:s socialfond för att faktiskt arbeta med denna grupp som i dag saknar demokratiska rättigheter i dessa länder.

Hur vill du att Sverige ska ha förändrats till 2022 – året då decemberöverenskommelsen slutar gälla? Det är sju år dit.

– För det första hoppas jag att vi har ett val 2018, det kommer vi att ha senast 2018, och att vi då får ett regeringsskifte. Då hoppas jag att vi får en alliansmajoritet och kan genomföra viktiga förslag för fler små företag i hela landet, fler jobb, minskad arbetslöshet bland unga, en kraftfullt utbyggnad av den förnybara energin och äntligen ett perspektiv där vi ser hela landet, både vad gäller infrastruktur, service och vad gäller möjligheten för människor att bo i hela landet.


LÄS OCKSÅ: Gudryn Schyman: "Vi måste modernisera vår syn på arbetstid"

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.