Löfvens smäll – sämsta väljarstödet sedan 2016

Stefan Löfvens Socialdemokraterna har det lägsta väljarstödet sedan december 2016.
Foto: (C) PELLE T NILSSON / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES
Störst framgång mätningen har Centerpartiet
Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN
Alliansen har i och med denna mätning två partier som riskerar att inte klara fyraprocentgränsen till riksdagen, Kristdemokraterna och Liberalerna.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT NYHETSBYRÅN
Liberalerna ligger precis på den fyraprocentsgräns som krävs för att komma in i riksdagen.
Foto: LISA MATTISSON

Inte sedan december 2016 har väljarstödet för Socialdemokraterna varit så lågt som nu, visar Demoskops aprilmätning. Men Löfven är inte ensam om att få en kalldusch – i samma undersökning har Liberalerna sitt sämsta väljarstöd på 16 år och ligger nu precis på gränsen för att ens komma in i riksdagen. 

Demoskops väljarbarometer från april, som gjorts på uppdrag av Expressen, visar på ett väldigt jämnt väljarstöd för de båda blocken. De rödgröna, som tappar något från förgående månad, är fortfarande störst och får ett totalt stöd på 39,8 procent i opinionen. Alliansen, som ökar något, ligger tätt efter på 39 procent i stöd. 

Mätningen kan ses som ett hårt slag för Stefan Löfven då väljarstödet är det sämsta sedan december 2016 för Socialdemokraterna. Stödet de får i mätningen, 25,9 procent, ligger långt också under utfallet i valet 2014, som landade på 31,01 procent av rösterna.  

– Under månaden har Löfven både hunnit besöka president Trump i USA och påtalat att Alliansen under den senaste mandatperioden inte var tillräckligt tuffa i sin migrationspolitik. Inget av detta förefaller ha gynnat S opinionsmässigt, säger Demoskops vd Anders Lindholm. 

Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström Baastad:

– Eftersom förändringen är inom felmarginalen är det svårt att spekulera, men självklart vill vi upp till högre nivåer, säger hon. 


LÄS MER: Striden om pensionärerna kan avgöra riksdagsvalet 


Liberalerna precis på fyraprocentspärren

Men det är inte bara för Socialdemokraterna det stormar i opinionen. Liberalerna har i denna mätning sitt sämsta stöd i en Demoskopundersökning sedan 2002 och landar precis på fyraprocentspärren. Därmed riskerar alliansen att två av deras fyra partier inte ens kommer in i riksdagen, eftersom Kristdemokraterna ligger under spärren även i denna mätning.

– Det är för L:s del en relativt vanlig situation, men då brukar tappet av väljare också kompenseras med ett tillskott från de andra allianspartierna. Den här gången har utflödet varit tydligt till både M och C, medan tillströmningen varit mycket blygsam, säger Demoskops Anders Lindholm. 

Liberalernas partisekreterare Maria Arnholm kommenterar mätningens resultat.

– Det är klart att en låg opinionssiffra oroar. Men den ökar också engagemanget att jobba ännu hårdare. Det är valet i höst som avgör, säger Liberalernas partisekreterare Maria Anholm.


LÄS MER: Sjukvården är väljarnas viktigaste fråga inför valet 


Kan bli en fajt om stödrösterna

Expressens politiska expert, statsvetaren Jenny Madestam, tror inte att Liberalerna riskerar att åka ut, men menar att det kan bli en utmaning för de borgerliga stödröstarna om de tvingas välja. 

– Det som är Liberalernas utmaning nu är att berätta varför man ska rösta på just Liberalerna. De mer liberala väljarna i den här gruppen går just nu gärna till C och de mer konservativa till M. Dessutom är skolfrågan inte längre lika stark, säger hon. 

Störst framgång i denna mätning har Centerpartiet, som här får ett ökat stöd på hela 1,6 procentenheter. Det innebär att väljarstödet för Centerpartiet nu är 3,4 procentenheter mer än i valresultatet 2014. 

Förändringarna i aprilmätningen är inte statistiskt säkerställda. 


Så är läget i opinionen för partierna:

Vänsterpartiet: 8,7 (+0,2)

Partisekreteraren Aron Etzler:

"Politik handlar om att vilja, inte om att vela. Jag tror att många gillar oss och att vi ökar för att vi står för något. Det är helt obegripligt hur andra partier kan byta åsikter för att SD skräms med en undergångsvision".

Miljöpartiet: 5,2 (+0,6)

Partisekreteraren Amanda Lind:

"Positivt med en uppgång! Vi har den senaste tiden levererat flera skarpa beslut för miljön och klimatet. Flygskatten är införd och vi har gett kommuner möjlighet att införa miljözoner för en renare luft för barnen i våra städer. Vi utmanar med en offensiv klimatpolitik, det är vår uppgift som parti". 

Socialdemokraterna: 25,9 (-1,3)

Partisekreteraren Lena Rådström Baastad:

"Det här är lägre siffror än vad vi sett i andra mätningar, men vi ska växla upp ytterligare inför valet. Socialdemokraterna har nu lanserat det största trygghetspaket i modern tid och vi kommer att fortsätta att fokusera på förslag som förbättrar för vanligt folk i hela Sverige". 

Centerpartiet: 9,5 (+1,6)

Partisekreteraren Michael Arthursson:
"Stödet för Centerpartiet ökar igen och ligger långt över valresultatet 2014. Samtidigt går det tungt för Socialdemokraterna. Men ännu har ingen röstat".

Liberalerna: 4,0 (-1,1)

Partisekreteraren Maria Arnholm:

"Det här visar att vi har mycket kvar att göra, men med tanke på våra ökande medlemssiffror har vi gott hopp om att vända detta. Vi ska fortsätta att arbeta hårt med att berätta om vår politik. Sverige behöver mer liberalism om vi ska klara skolan, jobben och andra samhällsutmaningar". 

Moderaterna: 22,2 (+0,4)

Partisekreteraren Gunnar Strömmer:

"Det är ett styrkebesked att Moderaterna och Alliansen som helhet ökar. Det är 157 dagar kvar till valdagen och vi moderater vill använda var och en av dem till att fokusera på sakfrågor och att stärka vårt förtroende ytterligare". 

Kristdemokraterna: 3,3 (0,0)

Acko Ankarberg-Johansson:

"Vi står still hos Demoskop. Däremot märker vi ett ökat intresse hos väljarna för politik och vårt parti när vi reser land och rike runt. De vill samtala om bristen på poliser och de allt längre köerna till sjukvården. Man ska kunna lita på att sjukvården fungerar och att tryggheten finns där när man behöver den. Därför vill vi återupprätta välfärdslöftet". 

Sverigedemokraterna: 18,8 (+0,2)

Partisekreteraren Richard Jomshof:

"Med ett drygt halvår kvar till riksdagsvalet är det mycket glädjande att Sverigedemokraterna åter verkar ha vänt uppåt i opinionen. Det är inte bara i Demoskops mätningar som vi har ökat, utan vi har gått framåt i en rad olika mätningar den senaste tiden och närmar oss nu ett snittresultat på 19 procent. Det ger oss ett fantastiskt utgångsläge inför valet". 


Siffran inom parentes avser Demoskops marsmätning. 

Andel osäkra väljare: 12,1 procent. 


Så gjordes undersökningen

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten

Fråga: Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval i dag? (Om ej svar ställs även de uppföljande frågorna: Vilket parti lutar det mest mot för dig?/ Vilket parti tycker du är minst dåligt?)

Undersökningsperiod: 27 mars – 4 april 2018.

Metod och urval: Telefonintervjuer utifrån befolkningsurval baserat på telefonnummer samt webbintervjuer bland slumpmässigt tillfrågade besökare på drygt 400 socioekonomiskt stratifierade  webbplatser. Att på eget initiativ anmäla sig till webbpanelen, så kallad självrekrytering, är inte möjligt.

Antal genomförda intervjuer: 1 600 intervjuer varav 1000 per telefon och 600 via webb.

Vägning: För att justera för eventuella skevheter i urvalet vägs resultaten på kön, ålder, utbildning, parti i senaste riksdagsval samt hushållsstorlek.

Beställare: Expressen.

Mätinstitut: Demoskop.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.