Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Löfven pressas om Saudiarabien i KU

Stefan Löfven pressas i KU under måndagen. Foto: Christian Örnberg
Två centerpartister har anmält i första hand utrikesminister Margot Wallström. Foto: Henrik Jansson / HENRIK JANSSON GT/EXPRESSEN

Stefan Löfven, S, frågas ut i Konstitutionsutskottet, KU, i dag - bland annat om Sveriges kandidatur för en plats i FN:s säkerhetsråd.

Statsministern pressades hårt om Sverige gav några löften i utbyte mot en röst i kampanjen - till exempel ett löfte om att rösta på Saudiarabien till FN:s jämställdhetskommission.

– Vi går inte in i detalj på hur vi gjort med olika länder, säger Löfven efteråt.

Varje år granskar riksdagens Konstitutionsutskott, KU, regeringen och ministrarna efter anmälningar från riksdagsledamöterna.

Flera ministrar frågas ut under vårens granskning. Under måndagseftermiddagen är det statsminister Stefan Löfvens tur i fyra olika frågor.

Två centerpartistiska ledamöter har anmält i första hand utrikesminister Margot Wallström för Sveriges hantering av kandidaturen till FN:s säkerhetsråd 2017-2018.

Syftet är att ”klargöra hur kampanjen bedrivits, om det varit förenligt med gällande ordning. Inklusive frågor om kampanjen genomförts så att granskningen av densamma försvåras genom hantering av till exempel kostnader, korrespondens och handlingar” skriver anmälarna.

Flera KU-ledamöter söker svar från statsministern om det gavs några utrikespolitiska löften till andra länder i utbyte mot stöd i omröstningen.

– i så gott som uteslutande alla samtal har det avslutats med kandidaturen, där vi påmint om att vi också är kandidat till FN:s säkerhetsråd. Det har inte varit någon sammanblandning med sakfrågor och löften om åtaganden, säger Löfven.

"Kommenterar inte enskilda länder"

KD-ledamoten Tuve Skånberg frågar om det getts några förhandsbesked till Saudiarabien - till exempel inför omröstningen till FN:s jämställdhetskommission där Sverige vägrar svara på om man backade upp Saudiarabien eller inte.

– Förhandsbesked hade vi ett 30-tal som den förra regeringen hade och sen har vi arbetat med att få flera sådana. Ibland ger man ömsesidiga, vi röstar på er och ni röstar på oss, och ibland ensidiga. Alla de beskeden bereds på regeringskansliet. Därutöver kommenterar vi inte enskilda länder. Det är helt enligt praxis, säger Löfven.

Skånberg frågade igen: har regeringen gjort utrikespolitiska utfästelser av icke ekonomisk art, som till exempel att lova Saudiarabien ett eller annat?

En fråga som fick Löfven att ilskna till.

– En oerhört insinuant fråga. Vi har inte gjort några andra åtaganden. Det ledamoten frågade om först var om det getts några förhandsbesked och röstbyten. Så görs av alla länder och så görs också av Sverige. Sen har vi inte gjort några andra utfästelser i form av ekonomi eller andra åtaganden. Svaret är nej.

KD-ledamoten fortsatte att pressa statsministern och lyfte bland annat upp förra veckans omröstning i FN-organet Unesco om en resolution som slår fast att Israels utgrävningar i östra Jerusalem är ett brott mot internationell lag. Som enda europeiska land valde Sverige att rösta ja till resolutionen. Något som inte uppskattades av den israeliska regeringen som kallat upp den svenske ambassadören på möte.

"Vi kan alltså inte tro att det varit föremål för löften?" frågade Skånberg.

– Jag kan överhuvudtaget inte se det. Jag kan svara bestämt för min egen del nej. Och jag har inga skäl att tro att ngn annan gjort någon utfästelse i det ärendet, säger Löfven.

"Tillåter inte korruption"

Partikamraten och KU:s vice ordförande Björn von Sydow ville ha svar på frågan om statsministern anser att kampanjen varit ickekorrupt:

– Ja, svarar Löfven och fortsätter:

– Vi är en trovärdig och vederhäftig medlem i samfundets arbete och kommer inte att tillåta några som helst tendenser till korruption.

Middag betalades med biståndspengar

SD-ledamoten Jonas Millard pressade Löfven om en middag för besökande FN-ambassadörer från andra länder för 42 000 kronor hade betalats av biståndspengar eller inte.

Löfven säger att han själv deltog i programmet och höll ett anförande.

– Det var en arbetsrelaterad måltid som handlade klimatarbete, säger Löfven och fortsätter:

– De 44 000 kronorna togs ur biståndet, varav en del av kostnaden var för middag och en för reseförsäkring.

Statsministern säger att UD gjort en tydlig redovisning vad pengarna använts till och att UD gjort bedömningen att det är i enlighet med befintligt regelverk.

På frågan om UD borde ha agerat annorlunda svarade Löfven att det är upp till varje departement att handha sina resurser.

Centerpartisten Per-Ingvar Johnsson ifrågasatte UD:s dokumentation av delar av kampanjen och pekade på att flera handlingar inte diariefördes förrän senare.

Men Löfven ville inte kommentera detta.

– Just den här frågan är föremål för JO:s granskning och den pågår.

Tre andra anmälningar

De andra anmälningarna mot regeringen eller Löfven rör arbetsgången inför EU:s ministerrådsmöten och hur regeringen förankrar sina förslag i EU-nämnden samt om regeringens hantering av förvaltningsärenden så som strandskydd går tillräckligt snabbt.

En av anmälarna vill veta om Löfven följer KU:s riktlinjer att alla ministrar ska ställa upp på KU:s utfrågningar även efter att de slutat.