Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Löfven lägger ännu större ansvar på Hallengrens axlar

Jenny Madestam om S-förslaget: Ingen slump att det kommer nu.
Jenny Madestam Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Socialdemokraterna vill se ett ökat statligt inflytande över sjukvården. 

Statsminister Stefan Löfven aviserar i en intervju med Expressen stora förändringar i partiets hälso- och sjukvårdpolitik.

Så här kommenterar statsvetare Jenny Madestam dagens besked. 

Vad säger du om Stefan Löfvens besked? 

Det här får man tolka som att Socialdemokraterna försöker hitta en fråga som är partiets grundfråga, där man har högt förtroende och sedan profilera sig på den frågan. S har förstått att de måste börja sätta de här traditionella frågorna på agendan igen. Det har varit mycket prat om integration och om lag och ordning nu, men sjukvården var faktiskt väljarnas viktigaste fråga i förra valet. Det var något som vi såg att Kristdemokraterna lyckades profitera på och nästan göra till sin fråga. Att S tar det här initiativet nu är ingen händelse. Den första oktober landade ett slutbetänkande på socialminister Lena Hallengrens bord. Då tog hon emot en utredning som har haft i uppdrag att titta på hur man ska nå en mer jämlik vård i hela landet. Då tänker man att nu kan man ta ett initiativ och profilera sig. 

Socialdemokraterna har varit vid makten en tid. Betyder det här att de är självkritiska? 

Det kan man delvis tolka det som. Samtidigt har vi haft andra regeringar som inte heller har gjort några större förändringar i sjukvårdspolitiken sett till styrning. Det här flernivåstyret vi har i den svenska demokratin, det vill säga att vissa frågor ligger på nationell nivå, andra på regional, andra på lokal, skapar ett ganska komplicerat system. Hur Socialdemokraterna mer konkret menar att man ska gå till väga tycker jag inte att man riktigt har fått svar på. Det blir en uppgift för Lena Hallengren att jobba fram nya typer av förslag för att få den här mer jämlika vården. 

Blir det här ett sätt för Lena Hallengren att markera sin position? 

Jag skulle vilja säga att när Lena Hallengren efter regeringsbildningen blev socialminister var det en väldigt tydlig befordran. Socialministerposten är också en väldigt tung post i ett socialdemokratiskt parti och jag tror att Lena Hallengren är en potentiell kandidat till att efterträda Stefan Löfven. Att göra politik inom vårdområdet är också att en kärnfråga för S, så jag ser absolut att det här är att lägga ett ännu större ansvar på Lena Hallengrens axlar. Hon har redan nu varit ganska framgångsrik på den här positionen. Hon fick ett ganska svårt uppdrag med den här LSS-lagstiftningen, som det har stormat en del kring. Där kommer hon nu att lägga fram förslag på ny lagstiftning som innebär att man får stöd även för sondmatning och amning. Det är också att betrakta som att hon har lyckats. 

Tror du att Stefan Löfvens utspel är förankrat med de andra partierna i januariöverenskommelsen? 

Jag är inte så säkert på att det här är förankrat. Däremot kan det mycket väl vara så att Centerpartiet kan dra öronen åt sig. De har generellt en helt annan idé om att det tvärtom är bra att ha decentralisering och flytta ner makt och styrning till lokal nivå. En centralstyrning är något som de rent ideologiskt ryggar för. Å andra sidan är det så att det är uppenbart att den svenska sjukvården har bekymmer, så det är svårt för partier att vara emot att man vill förbättra det här. Det här ligger utanför januariavtalet, här tror jag att S tänker att man vill profilera sig. 

Medborgarna förväntar sig mer av vårdet och då måste staten ta ett större ansvar, det menar statsminister Stefan Löfven.
Socialdemokraterna vill att staten tar större ansvar för vården. Men det betyder inte att staten ska ta över hela ansvaret.
S öppnar återinför kömiljarden för de regioner som lyckas korta sina vårdköer. Men den ska inte vara utformat som Alliansregeringens.