Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Löfven fick vika ned sig för Annie Lööf

Över 800 000 i glesbygden får sänkt skatt.
Expressens Jenny Madestam- Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Över 800 000 personer i glesbygden i norra och västra Sverige kommer att få sänkt skatt, enligt ett besked från Centerpartiet på onsdagen.

Expressens Jenny Madestam svarar vad budgetbeskedet innebär.

Vad betyder budgetnyheterna? 

Att satsningar görs på människor som bor och verkar utanför storstäderna. Flera partier har fått upp ögonen för den klyfta som finns mellan stad och land eller centrum och periferi, och att något måste göras för att sluta densamma, och motverka att delar av Sverige avfolkas. För ett parti som Centern har detta alltid varit en hjärtefråga. I och med nyheten visar Centern att de omsätter sin önskan i konkret politik. Satsningarna i sig är inte kontroversiella eftersom de handlar om att jämna ut klyftor och det är svårt för partier att vara emot något sådant. Speciellt Socialdemokraterna. Samtidigt var det en del i paketet som troligen krävt en del förhandlingar, kompensation till privata vårdföretagare för den så kallade vårdmomsen som infördes den 1 juli i år. Detta har Socialdemokraterna varit helt emot, vilket inte är konstigt eftersom det är en ideologiskt laddad fråga (att underlätta för privata vårdföretag), men fick nu uppenbart vika ned sig för Centern. 

Vad kan det få för politiska konsekvenser? 

För det första är frågan hur detta ska finansieras, vilket inte nämndes. Möjligen kan det vara så att finansministern och regeringen börjar lätta något på att varje satsning måste vara fullt ut finansierad. Det i sig kan det bli en diskussion om i sådana fall. En annan möjlig konsekvens är att storstadsväljarna retas upp. Problemen i samhället som många upplever som akuta just nu är skjutningar och utanförskap, och dessa sker primärt i storstäder. För partierna, och regeringen, handlar det om att hitta en balans i satsningar på stad respektive land så att inte klyftan underblåses. 

Tolkning av att Centern presenterar nyheter ur regeringens budget? 

Till att börja med har det sedan många år blivit en praxis att budgetnyheter pytsas ut lite här och var innan budgeten presenteras i sin helhet. Detta är inget konstigt. Att ett parti som inte själv ingår i regeringen men samarbetar kring budgeten får presentera budgetnyheter är inte unikt. Det skedde även när Vänsterpartiet samarbetade med den förra regeringen om budgeten. Då presenterade Vänsterpartiet nyheter som de fått igenom. Det som är unikt i dag är att både Centern och Liberalerna har ett påtagligt behov att visa för sina väljare att man präglat budgeten. Att ingå samarbete med regeringen har kostat på, Alliansen har upphört för nu. För att deras väljare ska vara nöjda måste de visa på avtryck. På presskonferensen betonade Annie Lööf just detta också, att Centern lever upp till vad de lovade sina väljare och nu gör skillnad i budgetarbetet. 

Centerpartiet sänker skatten för landsbygdsbor.
Se mer: Statsministern hintar om höjning av kaptialskatt - ännu oklart hur han vill göra höjningen.