Liberalernas svar efter Morgan Johanssons öppning

Socialdemokraterna öppnar för att ändra migrationsförslaget.
Fredrik Malm, Liberalerna.
Foto: SVEN LINDWALL
Morgan Johansson, Socialdemokraterna.
Foto: FREDRIK SANDBERG/TT / TT NYHETSBYRÅN

Liberalerna har hotat med att lämna januarisamarbetet om inte migrationsförslaget om humanitär skyddsgrund dras tillbaka.

Men inte heller ett omarbetat förslag verkar kunna blidka partiet.

– Vi förväntar oss att man går tillbaka till det som var migrationskommitténs förslag, säger Fredrik Malm, migrationspolitisk talesperson för Liberalerna.

Liberalerna har hotat att lämna januarisamarbetet om regeringen går fram med ett annat förslag än det som migrationskommittén har kommit överens om.

I sak handlar det om hur många som ska få stanna i Sverige för att de har särskilda skäl. Migrationskommittén föreslog i september att uppehållstillstånd kan beviljas om det finns synnerligen ömmande omständigheter.

Regeringen föreslår en annan formulering – särskilt ömmande omständigheter – vilket skulle låta fler stanna.

MP: Inga väsentliga skillnader

Ett förslag som Centerpartiet stöder, men Liberalerna alltså är emot.

– Det finns en väsentlig skillnad. Regeringens förslag innebär att stora grupper ska kunna stanna i Sverige fast de har fått avslag på sina asylansökningar. Sverige måste fokusera på de personer som har fått asyl beviljat och som har stora skyddsbehov, säger Fredrik Malm.

Efter Liberalernas hot om att lämna januarisamarbetet kommer regeringen nu att förtydliga förslaget om en ny humanitär skyddsgrund. Men enligt Miljöpartiet blir det inga substansändringar.

– Det är ju inte fråga om att förändra det i sak, utan att förtydliga och räta ut frågetecken, säger Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson för MP till TT.

Duger inte

För Liberalerna finns bara ett alternativ: att gå vidare med migrationskommitténs förslag.

– Jag tolkar migrationsministerns uttalanden i går som att man börjar inse att det här förslaget är väldigt ogenomtänkt och alldeles för långtgående. Vi förväntar oss att regeringen kommer att lägga fram förslaget från migrationskommittén, säger Fredrik Malm.

Vad händer om det inte gör det?

– Jag gillar inte att diskutera i sådana hypotetiska termer utan regeringen tycks inse att deras förslag är ogenomtänkt och för långtgående så jag hoppas att man nu tar fasta på det, säger Fredrik Malm.

Han vill inte gå in på risken för extraval – utan hänvisar till att bollen nu ligger hos regeringen.

– Vi bryter inget samarbete. Det står i avtalet att migrationspolitiken ska göras upp i en parlamentarisk kommitté och det är det som har skett. Det enda vi säger här är att lagt kort ligger.

Regeringens förslag ska förtydligas

Statsminister Stefan Löfven (S) har tidigare gjort klart att regeringen tänker gå vidare med S-MP-förslaget. Skälen till att det lagts fram, ovanpå migrationskommitténs eget, är goda enligt honom.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) uppgav i SVT:s Agenda i helgen att regeringen arbetar med att förtydliga förslagen om vilka som kan omfattas av den föreslagna nya humanitära skyddsgrunden.

Flera remissinstanser ser oklarheter i förslaget och ett antal påpekar att det bland annat gäller om ensamkommande barn och unga kan komma i fråga. Det kan i så fall beröra flera tusen personer.

Undantag blir regel 

Migrationsverket skriver i sitt remissvar att regeln om särskilt ömmande med tiden inte kommer att bli ett undantag. Det hänger till en del ihop med att det är tänkt att asylsökande ska få tillfälliga uppehållstillstånd när en ny migrationslagstiftning finns på plats i sommar och att många troligen kommer att få förlängningar flera gånger. Det skulle kunna resultera i att personer får uppehållstillstånd för att de har varit här länge, inte för att de har skyddsbehov.

”Antalet personer som beviljas fortsatt uppehållstillstånd kan därför förväntas öka i förhållande till betänkandets förslag, samt komma att öka med tiden”, skriver Migrationsverket i sitt remissvar och påpekar också:

”Ändringar i lagstiftningen som innebär att andra än skyddsbehövande får ökade möjligheter att beviljas uppehållstillstånd inifrån landet utgör undantag från den grundläggande principen om reglerad invandring.”

Morgan Johansson har dock beskrivit det som att det är ”ett mikroförslag på marginalen”.

– Det ska man inte bara rycka ut och förstora upp, sade han i SVT:s Agenda.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.