Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Lejonet nästan utdött i Västafrika – akut hotat

Vi bevakar de största händelserna och sänder live varje dag.
I hela det väldiga området mellan Senegal och Nigeria finns nu bara knappt 250 vuxna lejon.

Lejonet, symbolen för den afrikanska naturen, är nästan utdött i Västafrika, enligt en ny inventering.

I hela det väldiga området mellan Senegal och Nigeria finns nu bara knappt 250 vuxna lejon.

Inventeringen, som utförts av experter under ledning av rovdjursforskaren Philipp Henschel vid organisationen Panthera i USA, omfattar samtliga elva länder i regionen som har eller nyligen har haft populationer av lejon inom sina gränser.

Forskarna finkammade 13 större reservat och nationalparker och samlade in uppgifter om lejonförekomst i ytterligare åtta skyddade områden.

Resultatet, som publiceras i Public Library of Science, är deprimerande läsning. Lejonets utbredningsområde i regionen har krympt till 49 000 kvadratkilometer, eller 1,1 procent av den ursprungliga utbredningen, och arten finns bara kvar i fyra områden:

Nationalparken Niokolo-Koba i Senegal, cirka 16 lejon.

Nationalparken Kainji Lake i Nigeria, cirka 32 lejon.

Viltreservatet Yankari i Nigeria, 2 lejon.

Nationalparkskomplexet W-Arly-Pendjari i Benin, Burkina Faso och Niger, cirka 356 lejon.

Akut hotad

Detta ger en samlad stam på cirka 406 lejon för hela Västafrika. Men forskarna påpekar att en stor andel av dessa är ungdjur och egentligen inte borde räknas in i det totala antalet. Antalet vuxna lejon är sannolikt under 250 individer.

Som framgår av inventeringen är det dessutom bara en enda population, den i W-Arly-Pendjari, som är tillräckligt stor för att vara livskraftig på sikt.

Henschel och hans kollegor begär nu att lejonen i Västafrika – som är genetiskt distinkta från artfränderna i östra och södra Afrika – placeras på den internationella rödlistan över akut hotade arter. De vädjar också till det internationella samfundet att satsa de nödvändiga ekonomiska resurserna för att rädda arten.

Förödande tjuvjakt

Det sistnämnda är absolut nödvändigt. Den kritiska situationen återspeglar nämligen en allmän kris för storviltfaunan i regionen – en effekt av att de västafrikanska länderna har misslyckats fullständigt på naturskyddets område.

Detta är i sin tur en följd av en extrem befolkningsökning, av korruption, ointresse och oförmåga att stävja den förödande tjuvjakt som drabbat nästan alla större däggdjur.

Nationalparken Niokolo-Koba kan tjäna som exempel. Där har lejonens bytesdjur genomgått en katastrofal minskning. Runt år 1990 fanns 8 000 bufflar, 6 000 roanantiloper, 5 000 koantiloper och 3 500 vattenbockar i parken. I dag är deras samlade antal några få hundra, och kan inte föda fler än ett fåtal lejon.

Tomma savanner

Sanningen är att savannerna i Västafrika, som en gång var fulla av stora hjordar av antiloper och bufflar, nu är tomma på vilda djur. De naturliga miljöerna har odlats upp eller används som betesmarker för enorma hjordar av tamboskap.

Kontrasten mot situationen i östra och södra Afrika är total. Där finns starka lejonstammar fortfarande kvar i många områden, framför allt i Tanzania, och det satsas stora summor pengar på att skydda de viktigaste reservaten och nationalparkerna.

Men samtidigt påpekar forskarna att läget inte är nattsvart. Det skulle inte krävas mycket för att säkra de fyra områden i Västafrika där lejonet fortfarande finns kvar. W-Arly-Pendjari har plats för ännu fler lejon, och både Niokolo-Koba och Kainji Lake är tillräckligt stora för att rymma stora, livskraftiga lejonstammar – om tjuvskyttarna stoppas och bytesdjuren får chansen att återhämta sig. Allt hänger på om det finns tillräckligt starkt intresse i vår del av världen.

TT

Fakta

■ För ungefär 50 år sedan, runt 1960, fanns det troligen cirka 100 000 lejon i Afrika. Sedan dess har arten tappat 75 procent av sin livsmiljö, och i dag finns bara cirka 32 000 lejon kvar på kontinenten.
■ Värst är läget i Västafrika där arten dött ut i nio länder: Mauretanien, Mali, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Sierra Leone, Elfenbenskusten, Ghana och Togo. Arten finns nu bara kvar i Senegal, Burkina Faso, Benin, Niger och Nigeria där det sammanlagda antalet är cirka 400.
■ Situationen är dyster även i Centralafrika där arten försvunnit från Kongo-Brazzaville och Gabon och det totala antalet djur bara är drygt 2 000. I östra och södra Afrika med 19 000 respektive 10 000 lejon är läget ljusare.


Källa: PLoS One (TT)

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.