Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Läs Chatten med Carin Jämtin

Foto: Roger Vikström
Jonas:
Hej Carin, Juholt säger att elmarknaden inte fungerar, på vilket sätt fungerar den inte?
Carin Jämtin:
Priserna är alldeles för höga eftersom det finns så få aktörer. När telemarknaden avreglerades sjönk priserna. Det blev tvärtom när man avreglerade elmarknaden.

Gert Tholin:
Varför är man så åldersfixerad i partiet och politiken? Man kan ju vara både 24 och 75 som aktiv. T ex kan ju J Eliasson var utrikespolitisk talesman! I USA som Juhult vill hylla blev nyligen en 72-åring guvernör! Håller du inte med mig att det inte är åldern som är avgörande?
Carin Jämtin:
Ja,jag håller med, åldern är inte avgörande. Jag tycker det är viktigt att det finns personer med olika åldrar, både gamla, unga och medelålders. Idag är det för många medelålders. Det är ett problem både att det nästan inte finns några ålderspensionärer och att det är få unga i politiken.

Guest:
Hej! Ang att förstatliga skolan - skulle inte det vara bra i och med att pengar för särskilt stöd i skolan delas ut från kommun och inte från staten. Summan olika barn får beror då också på kommunens välmående och prioriteringar och inte bara på barnens behov. Alla barn med speciella behov måste ju ha rätt till lika stöd, utifrån behov oavsett kommun. Hur vill ni att det ska se ut på den punkten?
Carin Jämtin:
Ja, alla barn med särskilt behov ska ha stöd utifråb just de egna behoven. Men detta kommer inte lösas med ett förstatligande. Här i Stockholm finns det ungefär 100 grundskolor och tyvärr får barn väldigt olika stöd trots att de bor i samma kommun. Vi måste bli mycket bättre både på att tala om vilket stöd barn ska få men också på att följa upp hur skolorna använder sina pengar.

Sune:
Hur skall ni får bort bilden som ett bidragsparti?
Carin Jämtin:
Alla som kan jobba ska jobba, och därför vill vi verka för att det blir fler jobb, vi vill satsa på utbildning för att alla ska kunna ta jobb. Just nu ökar antalet socilabidragstagare trots högskonjunkturen. Utanförskapet ökar. Det tycker jag är helt fel.

ÄLGEN:
Hej Carin. Stämmer det att du alltid har ett idolkort på Brynäs Ove Molin i plånboken?
Carin Jämtin:
Nej, :-) jag har mitt Bajen kort i plånboken!

Björn:
Hej Carin härligt att du är med i toppen du var min ordförandekandidat när Mona valdes.
Carin Jämtin:
Tack för stödet! Hoppas att du också är med i arbetet !

Mattias:

Vad tycker du om den slutna valprocessen där Håkan Juholt som enda kandidat blev partiledare, är det värdigt en demokrati? Jag håller själv med Socialdemokraten Eduardo Padilla som krävt en mer öppenhet och demokratisk process i Socialdemokraterna gällande valprocessen av ny partilordförande. I dagsläget vet vi ju inte mycket om Håkan Juholt.
Carin Jämtin:
Att arbeta i en valberedning är svårt. Jag föreslog i mitt installationstal att vi ska se över valberedningsarbetet i syfte att göra den modern. För mig som socialdemokrat är det helt avgörande att vi är ett folkrörelseparti där medlemmarna är med och bestämmer.

Anonym:
Du var med och ledde ditt parti i Stockholm till sämsta resultat i modern tid. Tycker du själv att du är lämplig på partisekreterarposten?
Carin Jämtin:
Jag har fått stöd av hela kongressen vilket är jätteviktigt. Man tar med sig erfarenheter från olika händelser i livet och jag tar med mig erfarenheter från både vinster och förluster.

Bengt Fransson:
Ska ni ta bort gränsen att man inte får vara hemma och utförsäkrad? som moderaterna har ställt till det är välfärden ur funktion.
Carin Jämtin:
Om man är sjuk ska man få sjukförsäkring. Vi tycker att man måste satsa mer på rehabilitering och andra insatser för att man ska kunna komma tillbaka i jobb.

Olof :
Är det rätt, som S gjort nu i opposition, att gå emot SD på bekostnad av sina egna ståndpunkter? Kommer det fortsätta under den nya ledningen?
Carin Jämtin:
Vi har inte gått emot SD på bekostnad av våra egna synpunkter. Vi har lagt våra förslag i riksdagen alldeles oavsett vad SD velat eller tyckt. Vid 9 av 10 voteringar har SD gått med regeringen eftersom de är ett högerparti.

Erik:
När man lyssnade på Juholt så verkar det omöjligt att finansiera punkter som höjd a-kassa, höjda pensioner och generellt höjda bidrag, utan att höja skatten? Kommer S inte då framstå som det trötta S som förlorade senaste valet? Skattehöjningar tilltalar inte människor 2011.
Carin Jämtin:
Sverige har en mycket bra ekonomisk utveckling det gör att skatteintäkterna ökar. Det är dags att bestämmas sig för hur det ska användas och vi vill att det ska gå till utbildning. Jag tror också att det faktiskt går att använda skattemedlen mer effektivt och vända på varenda krona. Så visst går det att öka anslagen om vi bara tänker smart.

Björn:
vad tror du att om att ha kvar rutavdraget.
Carin Jämtin:
Att få tiden att räcka till är en viktig vardagsfråga för alla, gamla som unga. Att skapa fler jobb och tillväxt borde vara en ledstjärna för hur vi använder skattepengarna. Då har vi prioriterat satsningar på utbildning framför rutavdrag.

Michael:
Du undrar varför Ni förlorade valet, enkelt: gammal ideologi, social dem. kräver en modernisering eller anpassning till det nya samhälle, eller?
Carin Jämtin:
För mig är de socialdemokratiska värderingarna alltid moderna. Det är jämlikhet, rättvisa och frihet som är grunden. Och därför tycker jag att det är viktigt att skola, vård och omsorg ska komma alla till del oavsett hur rik man är. Tillexcempel gillar jag inte att man kan köpa sig före i sjukvårdskön här i Stockholm.

eva:
Vad anser du om att återigen förstatliga skolan? Kan man minska segregationen i skolorna på detta vis?
Carin Jämtin:
Hej Eva, segregationen i skolan måste brytas för att kunskapsresultaten ska bli bättre. Men jag tror inte att ett förstatligande skulle lösa detta. Tuffa kvalitetskrav måste ställas på alla skolor. Alla barn har rätt till god undervisning.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!