Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Larmet: Tystnadskultur och press från politiker

Kommunikationsdirektören om kritiken: ”Svårt komma in som ny”
Torbjörn Runvik, konsult på Gullers Grupp AB som under perioden september 2019 till 12 oktober 2020 fakturerat Region Stockholm 10 333 180 kronor exklusive moms. rdsförvaltningen: 8 089 554 kronor plus moms).
Region Stockholm skriver i budgeten för 2021 att arbetet för att ”bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare fortsätter”. Samtidigt beskrivs arbetsmiljön för kommunikatörer som sektliknande och konsultstyrd.
Foto: SVEN LINDWALL
Foto: SVEN LINDWALL
Richard Sjöberg på Quattroporte Konsult AB, som under perioden september 2019 till 12 oktober i år fakturerat Region Stockholm 16 712 162 kronor exklusive moms.
Foto: Quattroporte

Expressen avslöjade i veckan att Region Stockholms kommunikationsavdelning har hyrt in pr-konsulter för 27 miljoner kronor plus moms.

Nu kan Expressen också berätta att verksamheten haft extrema arbetsmiljöproblem, enligt medarbetarundersökning och företagshälsovård. 

Anställda som sagt upp sig vittnade om en tystnadskultur där man uppmanades att hellre följa politikernas nycker än att ge allmänheten rätt information.

– Under mina 31 år i landstinget har jag aldrig sett en så dysfunktionell och kontrollerande arbetsplats eller någon medarbetarundersökning som visat på så lågt förtroende för ledningen. Jag grät efter möten med personalen, säger Anne-Lie Vestlund, skyddsombud för Vision.

Expressen beskrev i granskningen att facket Vision och företagshälsovården Feelgood redan för två och ett halvt år sedan konstaterade att kompetenta anställda på Region Stockholms kommunikationsavdelning inte kommer till sin rätt och att konsulter i stället hyrs in för att göra jobbet. 

Och nu kan Expressen berätta om ännu fler utmaningar Region Stockholm haft att tampas med som arbetsgivare.

Anne-Lie Vestlund kopplades in på uppdrag av personalavdelningen sedan en medarbetarundersökning 2017 visat att endast åtta procent hade förtroende för funktionsområdets ledning, det vill säga för Region Stockholms kommunikationsdirektör Katarina Winell och hennes ledningsgrupp. Skyddsombudet beskriver jobbet med att försöka förändra arbetssituationen på kommunikationssidan som ”det värsta hon varit med om i yrkeslivet”.

Avslöjandet i korthet:

■ Region Stockholm skriver i budgeten för 2021 att arbetet för att ”bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare fortsätter. Region Stockholm ska bli en mer attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare”.

■ Samtidigt vittnar tidigare medarbetare vid regionens kommunikationsenhet som Expressen talar med om en sektliknande arbetsmiljö som och konsultstyrd.

■ Såväl facket Vision som företagshälsovården Feelgood har larmat om att kvalificerade anställda inte kommer till sin rätt och att många därför sagt upp sig.

■ Kommunikatörerna får i många fall fungera som underleverantörer till konsulter från Quattroporte och Gullers, som bara sedan i september i fjol fakturerat 27 miljoner kronor plus moms för kommunikationstjänster som andra coronaaktörer inte köper in på det sättet och i den omfattningen. 

■ Detta samtidigt som Region Stockholm i den nya budgeten behöver spara på grund av vikande skatteintäkter och ökade kostnader kring covid-19, vilket bland annat innebär höjda taxor i kollektivtrafiken och höjda patientavgifter för besök hos läkare.

Anne-Lie Vestlund är skyddsombud på Vision. Hon kopplades in på uppdrag av personalavdelningen sedan en medarbetarundersökning 2017 visat att endast åtta procent hade förtroende för funktionsområdets ledning.
Foto: Privat

– Det var mitt tuffaste case hittills, en situation där anställda for extremt illa. De upplevde att det var en massa konsulter där som tog vara på egna intressen och bara ville ha mer och mer pengar. Det var en fruktansvärd personalpolitik, där man inte använde sig av den kompetenta personal man har. Det var söndra och härska som gällde och jag visste inte var jag skulle börja när vi skulle försöka åstadkomma en förändring. Jag blev själv utsatt för personangrepp från ledningen och min skyddsombudskollega valde att hoppa av mitt under processen för att det var så kränkande behandling även vi som fackligt förtroendevalda utsattes för från vissa toppar inom Region Stockholm, säger Anne-Lie Vestlund.

Företagshälsovården: Gruppen fungerar som underleverantörer

Förtroendesiffrorna var så alarmerande låga att företagshälsovården Feelgood i februari 2018 fick i uppdrag av Region Stockholms personalavdelning att kartlägga den psykosociala arbetsmiljön vid enheten ”Ledningskommunikation”. Efter att ha intervjuat personalen som arbetar med kommunikation skrev Feelgood i rapporten: 

”Resultat av undersökningen visar ett utbrett missnöje med framför allt högre ledning, vilket avser kommunikationsdirektör och avdelningschef. // Man tycker inte att man får använda sin kompetens, i stället får konsulter göra det kvalificerade arbetet och gruppen fungerar i stort som underleverantörer till dem”.


Så mycket fakturerar konsultbyråerna

■ Gullers Grupp AB har under perioden september 2019 till 12 oktober 2020 fakturerat 10 333 180 kronor, exklusive moms. 

(Regionledningskontoret: 2 243 626 kronor plus moms.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: 8 089 554 kronor plus moms).

■ Quattroporte Konsult AB har under perioden september 2019 till 12 oktober i år fakturerat 16 712 162 kronor, exklusive moms. 

(Regionledningskontoret: 9 802 996 kronor plus moms.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen: 6 909 166 kronor plus moms). 

Feelgoodrapporten konstaterade att arbetet blir ineffektivt och resurser slösas bort.

Efter denna sågning gjordes organisationen om, men tidigare anställda som Expressen pratar med berättar att de själva sagt upp sig och menar de som var mest kritiska till kommunikationsdirektör Katarina Winell förflyttades. 

– Det är inte medborgarnas eller allmänhetens behov av information som styr, utan kommunikationsdirektörens sätt att prioritera alla politikers önskemål om att få saker utredda, menar Visions skyddsombud Anne-Lie Vestlund.

Så mycket tjänar cheferna inom Region Stockholm:

■ Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör, 178 000 kronor i månaden plus SL-kort.

■ Katarina Winell, kommunikationsdirektör, 147 300 kronor i månaden.

■ Eva Gezelius, avdelningschef under området strategisk information, 95 800 kronor i månaden.

■ Helena Miller, presschef hälso- och sjukvårdsförvaltningen och landstingsstyrelsens förvaltning, 85 300 kronor i månaden.

Källa: Region Stockholm

När den grönblå majoriteten i Region Stockholm i början av oktober presenterade budgeten för 2021 stod det: ”Arbetet för att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare fortsätter. Region Stockholm ska bli en mer attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera, behålla och utveckla medarbetare”. Men SVT rapporterade i veckan att Region Stockholm betalat ut minst 48 miljoner kronor i avgångsvederlag till 185 anställda under hela 2019 och halva 2020.

Men då Expressen talar med en tidigare chef inom kommunikationsverksamheten och tio andra personer som varit anställda där – varav en fortfarande jobbar där – framträder en bild av en toppstyrd arbetsplats där många säger sig ha blivit illa behandlade och upplever att de inte kommit till sin rätt. De kallar det för en ”tystnadskultur med sektliknande drag”.

– Jag kunde få en utskällning för att jag hjälpte en journalist att intervjua rätt expert. Allt skulle gå genom kommunikationsdirektören och vi fick inte ge telefonnummer till experter utan bara förmedla uppifrån godkända citat som journalisterna inte kunde ställa följdfrågor på, säger en person.

En annan före detta anställd berättar:

– Folk kunde bli degraderade, omplacerade och nedtryckta. Det gällde även seniora personer. Det fanns en skuggorganisation av konsulter som gjorde allt viktigt. Quattroportes konsult Richard Sjöberg fungerade som kommunikationsdirektören Katarina Winells ”privata hand holder” (som höll i handen, reds anmärkning). Han fattade beslut som en konsult inte ska fatta.

Folk kunde bli degraderade, omplacerade och nedtryckta. Det gällde även seniora personer. Det fanns en skuggorganisation av konsulter som gjorde allt viktigt.

Varken Katarina Winell eller Richard Sjöberg håller med om den bilden. Winell förklarar att hon sätter de övergripande målen helt själv och Sjöberg menar att han oftare jobbar med andra experter i regionen än med kommunikationsdirektören.

Om påståendet ”sektliknande” säger Katarina Winell:

– Jag har full respekt för att människor som arbetar här och inte arbetar här längre har upplevt det. Jag är ganska transparent med vad jag tycker och tänker och har svårt att tro att de jag jobbar med i dag ska tycka det. 

Kommunikationsverksamheten anses också ha klarat trycket under coronakrisen bra.

”Fick släppa allt om en politiker ville ha hjälp att bekräfta en tes”

Region Stockholms kommunikationsdirektör Katarina Winell intervjuas av Expressens Karin Sörbring.
Foto: SVEN LINDWALL

Ytterligare en person som jobbat med kommunikation inom Region Stockholm i flera år säger:

– Det viktigaste för Katarina Winell var att ge politikerna det de ville ha. Det var viktigare att serva politikerna än att hjälpa medierna. Man fick släppa allt om en politiker ville ha hjälp att bekräfta en tes. Utmärkande för mina år där var det totala förtroendet för konsulter framför de interna medarbetarna.

Så mycket tjänar konsulterna:

Richard Sjöberg hade 604 596 kronor i inkomst av tjänst och 125 199 kronor i inkomst av kapital (2019, vilket ger 729 795 kronor). Han bor i en villa i Vällingby som enligt Booli är värderad till 9,3 miljoner kronor.

Är delägare i och styrelseordförande för Quattroporte Konsult AB som senast omsatte 12 089 000 kronor om året. Har varit kampanjledare för Moderaterna och jobbat för Coca-Cola. 

Torbjörn Runvik hade 1 152 900 kronor i inkomst av tjänst och en kapitalförlust på 8 000 kronor (2019). Bor i en villa i Saltsjöbaden som enligt Booli är värderad till 7,4 miljoner. Sitter i styrelsen för Gullers Stockholm- och Göteborgsfilialer. Har haft uppdrag för exempelvis Statens Fastighetsverk och Scandic Hotels. 

Katarina Winell förnekar att så skulle vara fallet och säger att uppdraget är att serva såväl politiker med underlag som allmänhet och journalister med information och att ingendera uppgiften sker på bekostnad av den andra. 

- Nu ansvarar jag för en grupp på regionledningskontoret och i den senaste medarbetarundersökningen fick vi ett medarbetarskapsindex på 81 av 100 möjliga och det är det jag måste gå på, säger hon.

Skyddsombudet Anne-Lie Vestlund säger att de som varit mest kritiska har slutat eller blivit förflyttade i omorganisationen och att hon därefter inte kopplats in för flera akuta åtgärder.

Om detta säger Region Stockholms Katarina Winell: 

– Feelgoodundersökningen gjorde att vi såg över ledningsstrukturen, vilket innebar ett tydliggörande i hur varje verksamhet ska ansvara för sin egen kommunikation. När jag och de chefer som ansvarade 2017 fick siffrorna från medarbetarenkäten såg vi att arbetsmiljön var mycket, mycket svår för flera medarbetare. Vi gjorde en kraftig handlingsplan och det ledde till att vår medarbetarenkät från 2019 gav 83 av 100 i ledarskapsindex. Jag är väldigt stolt över de medarbetare jag jobbar med, säger hon.

2004-2008 var Katarina Winell informationschef i Moderatstyrda Täby kommun och hon fick 2007 kritik för att Täby kommun fram till dess bara publicerat Moderaternas pressmeddelanden på kommunens hemsida och inte oppositionens. 

– Men det ledde ju också till att vi gjorde om webbplatsen, så småningom, säger hon.

”I den senaste medarbetarundersökningen fick vi ett medarbetarskapsindex på 81 av 100 möjliga och det är det jag måste gå på”, säger Region Stockholms kommunikationsdirektör Katarina Winell om synpunkterna på arbetsmiljön.
Foto: SVEN LINDWALL

Katarina Winell har en månadslön 147 300 kronor och är känd för att jobba extremt mycket. När hon 2008 rekryterades som kommunikationschef till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i det som då kallades Stockholms läns landsting (nu Region Stockholm) började också Richard Sjöberg, tidigare kampanjledare för Moderaterna, att anlitas för landstinget. 

Köpte in pr-konsulter för 27 miljoner kronor

Denne Sjöberg och Quattroporte fakturerade förra hösten över en halv miljon kronor i månaden plus moms för bland annat krisberedskap och 175 000 kronor i månaden plus moms för ett omstritt medieindex. Totalt har konsulttjänsterna från Quattroporte och Gullers kostat skattebetalarna 27 miljoner kronor plus moms, bara det senaste året.

Så fungerar det med kommunikationstjänster hos andra coronaaktörer:

■ Region Stockholms kommunikationsavdelning för regionledningskontoret och för hälso- och sjukvårdsförvaltningen skiljer ut sig från hur exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten använder konsulter.

■ Att man hyr in extern hjälp för att exempelvis producera informationsfilmer om corona förekommer hos alla dessa myndigheter, men ingen annanstans och i den omfattningen fungerar inhyrda kommunikationskonsulter som pressekreterare och rådgivare till de högsta beslutsfattarna. 

Katarina Winell säger:

– 2017 och framåt har vi haft en extrem omställning av hela kommunikationsverksamheten i Region Stockholm, där vi har fått ett stort och nytt uppdrag. Vi anställde erfarna personer med en helt annan bakgrund som kom in i en organisation som var snabb och hade höga leveranskrav. Det var tufft för såväl dem som kom in i detta som för cheferna. Vi såg tydligt i en medarbetarenkät att det här inte fungerade för våra medarbetare och det var anledningen till att vi gjorde en särskild handlingsplan för arbetsmiljön och förtroendet för ledningen. Och vi följde upp detta noga. Vi tog tag i det med alla de verktyg vi hade - allt ifrån arbetsmiljökartläggningar till särskilda uppföljningar och chefsutveckling.

Besparingarna inom Region Stockholm:

Den grönblå majoriteten presenterade i början av oktober en budget för 2021 på 113 miljarder kronor. Skattesatsen är oförändrad och ligger kvar på 12,08 kronor.

■ Patientavgiften för besök hos läkare på specialistmottagning höjs från årsskiftet till 400 kronor och avgiften för besök efter remiss till 200 kronor. Det blir även skärpta krav på remiss i vissa vårdval.

■ Den planerade förlossningskliniken vid S:t Görans sjukhus och två nya närakuter senareläggs.

■ Taxorna inom kollektivtrafiken höjs med 20 kronor till 950 kronor för ett 30-dagarskort i januari 2021. Rabatterat pris blir 640 kronor.

■ Effektiviseringar för att frigöra pengar från administration, lokaler och inköp. Regionen överväger exempelvis att lämna landstingshuset på Kungsholmen.

Källa: Budgeten i sammanfattning/Blågröna koalitionen i Region Stockholm 

Region Stockholm är Sveriges näst största politiska församling:

■ Budgeten för 2021 är på 113 miljarder kronor. 

■ Har hand om hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Stockholms län. Har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet.

■ Antal tjänster på regionledningskontorets kommunikationsavdelning: 12, varav 6 personer inklusive chef arbetar på pressenheten. (Regionledningskontoret stöder regionstyrelsen).

■ Antal tjänster på hälso- och sjukvårdsförvaltningens kommunikationsenhet: 15. (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen svarar för att de som bor i Stockholms län får den vård de behöver).

■ Lönespann för handläggare (fem personer) på enheten ”Strategisk kriskommunikation och press”, det vill säga pressfunktionen: Medianlön 51 600 kronor, max 63 400 kronor. 

Källa: Region Stockholms kommunikationsavdelning


LÄS MER: Kristina, 59: Så är det att leva med en sexköpare 

Kommunikationsdirektör Katarina Winell: ”Mycket pengar”.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.