Larmet: Problem när folk kräver att få välja vaccin

13 dödsfall i Sverige med misstänkt koppling till Astra Zenecas vaccin.
Foto: DAVIDE BONALDO / SIPAUSA TT NYHETSBYRÅN
Jonas Ekström, vaccinationsansvarig covid-19 för region Västmanland.
Foto: Anders och Mia
Inger Nordin Olsson, region Örebro, trycker på att det är vaccinbristen som är det största hindret för vaccinationsarbetet i regionen.
Foto: Lars-Göran Jansson
Christine Senter, vaccinsamordnare i Region Gotland, skulle vilja se en möjlighet att vaccinera personer under 65 år som vill ha Astra Zeneca.
Foto: Press/Region Gotland / Press/Region Gotland

Regioner runtom i landet dras med problem till följd av personer som kräver att få välja vaccin, visar Expressen kartläggning. 

Flera av regionerna vädjar nu om att kunna ge Astra Zeneca till frivilliga under 65 år. 

”Vi i vaccinationsprojektet är bekymrade över befolkningens brist på hänsyn och solidaritet”, skriver Nina Ulander från region Västernorrland. 

Expressen har i en enkätundersökning frågat landets samtliga regioner ett 15-tal frågor om vaccinationsarbetet. 17 regioner besvarade enkäten. Det största problemet i nuläget är vaccintillgången, där anger 13 regioner att de lider av brist på vaccindoser.

”Vi gör allt vi kan, ge oss mer vaccin”, skriver region Örebros vaccinsamordnare Inger Nordin Olsson.  

”Ett egoistiskt synsätt”

Sju av landets regioner anger även att man har problem med personer som kräver specifika vaccin för att låta sig vaccineras. 

Flera personer har bokat av sig när de inte fått välja bort Astra Zenecas vaccin.

I Västernorrland har man dessutom problem med personer som försöker tränga sig före kön, och regionens kommunikationsstöd Nina Ulander skriver om problematiken:

”Allt för många kräver att få vaccin omgående, att få gå före i kön. Ett egoistiskt synsätt.”

Flera av regionerna anger i enkäten att man även vill kunna ge Astra Zenecas vaccin till personer under 65 år. Vaccinet har fått grönt ljus av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att ges till vuxna, trots larm om ovanliga biverkningar. Folkhälsomyndigheten har därefter antagit en mer försiktig rekommendation om att bara låta äldre vaccineras respektive den vårdpersonal som redan fått en första dos av vaccinet. Fem regioner vädjar i enkäten till myndigheten om att få ge vaccinet till yngre. 

”Med tanke på den höga smittspridningen torde Astra Zenecas vaccin göra nytta även till personer under 65 år, och borde kunna erbjudas på frivillig basis åtminstone till män över 50 år”, skriver Jonas Ekström, vaccinationsansvarig covid-19 för region Västmanland. 

Vädjar till Folkhälsomyndigheten

Region Gotlands motsvarighet Christine Senter är inne på samma linje:

”Om Folkhälsomyndigheten ändrar nuvarande rekommendation skulle vi kunna skapa ett frivilligt ”Vaxzevria-spår” för yngre personer. När smittspridningen är stor och vi ser att i sammanhanget yngre personer drabbas skulle det vara bra att kunna erbjuda Vaxzevria”, skriver hon. 

Emma Spak, hälso- och sjukvårdschef på Sveriges kommuner och regioner, konstaterar att det inte är möjligt att välja vilket vaccin man vill ha.

– Det beror på att vi har begränsad tillgång på vaccin, en prioriteringsordning och att det finns restriktioner för vilka grupper som faktiskt kan motta respektive vaccin.

Emma Spak konstaterar att förutsättningarna att få ett annat vaccin om man bokar om sig är desamma. Beteendet innebär en problematik för vaccinationsarbetet som drabbar hela samhället, uppger Emma Spak.

– Vi vädjar till alla att inte boka in sig och boka av sig, för varje gång någon bokar av sig så är det ett vaccinationstillfälle som går om intet eller i vart fall försvårar vaccinationsarbetet.

För de som prompt vill välja går det vänta tills att fas 4 är genomförd, men riskerna att drabbas av allvarlig sjukdom eller död till följd av covid-19 är betydligt högre än riskerna för eventuella biverkningar från något av vaccinen.

– Tänker man inte vaccinera sig förrän man får lov att välja vaccin, då kommer det inte möjliggöras förrän det generella vaccinationsarbetet är avslutat, det vill säga när alla ner till 18 år har erbjudits en dos. 

Fakta om enkäten

Enkäten skickades ut per mejl till samtliga 21 regioner. Frågorna besvarades under perioden 21 till 27 april av regionernas vaccinsamordnare eller personer med motsvarande kunskaper. 

Följande 17 regioner besvarade enkäten: 

Region Kalmar län

Region Norrbotten

Region Uppsala

Region Östergötland

Region Blekinge

Region Halland

Region Jämtland Härjedalen

Region Västernorrland

Region Sörmland

Region Örebro län

Region Gotland

Region Stockholm

Region Värmland

Region Gävleborg

Region Västmanland

Region Jönköpings län

Västra Götalandsregionen

600 000 doser i veckan • Då slutar Sverige köpa in Astra Zenecas vaccin • Nya fabriker ”up and running”.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.