Gå direkt till sidans innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Larmet från vården: Vi orkar inte mer

Det kommer larm från vården om slutkörd personal. Inte så konstigt, menar fackförbundet Kommunal, som kommer att driva fyra veckors sammanhängande semester i avtalsrörelsen.
”Det har varit en tuff sommar för alla. Att covid-inlagda ökar – om än på låga nivåer – är oroväckande”, säger Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening.
Foto: PRIVAT / PRIVAT
”Många är eller har varit sjuka. Men arbetsbelastningen är fortfarande hög, vissa jobbar tio-tolv nätter i rad”, säger Jens Odsvall, undersköterska på Södersjukhuset.
Foto: Privat / Privat
Vårdpersonalen är slutkörd. Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, är oroad: ”Många sjuksköterskor inte en stor andra våg utan att själva bli sjuka. Jag tror inte vi klarar vården då.”
Foto: Dan Lepp
Fler är sjukskrivna än normalt på de stora sjukhusen i Stockholm, visar Expressens rundringning. ”Vi har fått signaler om att våra medarbetare är trötta”, säger Helena Karlsson, HR-direktör på Södersjukhuset.
Foto: Torkel Ekqvist / Södersjukhuset

Utmattning, posttraumatiskt stressyndrom och covid-19. 

Efter sju tuffa månader med coronasmittan larmar vårdpersonalen om att de är slutkörda. 

Över 4 700 har skadats på jobbet. Hundratals slutar. Sjukfallen är fortfarande fler än normalt, visar Expressens kartläggning. 

– Det är tufft. Folk är trötta, slitna. Många har inte haft någon riktig semester. Jag är orolig för en andra våg, säger Jens Odsvall, undersköterska på Södersjukhuset.

Covid-19 fortsätter att sätta stora spår i sjukvård och omsorg. Sjukskrivningstalen är fortfarande högre än normalt, visar Expressens rundringning till sjukhusen i Stockholm.

Enligt siffror från Arbetsmiljöverket har 4728 personer i vård och omsorg, flest undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor, anmält att de skadats på jobbet i samband med pandemin.   

Många har själva blivit smittade. I Stockholm har en sjuksköterska och två läkare dött i covid-19. Var femte på Södersjukhuset i Stockholm, 18 procent, hade antikroppar mot viruset, enligt en ny studie. De som arbetat med smittade var överrepresenterade. 

– Väldigt många har blivit sjuka. Bristande utrustning är en orsak, särskilt i början. Vår städerska kom utan skyddsutrustning till en avdelning där vi vårdade smittade. Hon var livrädd, men fick utrustning av oss, säger Jens Odsvall. 

Maria Rotzén Östlunds skarpa uppmaningar till stockholmarna efter allt fler fall av covid-19.

”Just nu är det brist på förkläden och munskydd”

Expressens rundringning till sju sjukhus i Stockholms län visar att samtliga har fler sjukskrivna bland personalen än vanligt. Många var sjuka tidigare i år, men sjukfallen är fortfarande fler än normalt. 

Jens Odsvall, som är matansvarig på en vårdavdelning, insjuknade själv med coronasymtom i våras. 

– Vi jobbar ju med smittat gods från patienterna. Jag vet inte om jag smittades på jobbet men det är möjligt. Nu ska vi ha skyddsutrustning. Men just nu är det brist på förkläden och på munskydd, så det blir svårt tills det finns tillgång.

Jens Odsvall har fortfarande kvardröjande symtom, en extrem utmattning som liknar den vid ME. 

– Jag har behövt vara sjukskriven några dagar då och då och sen gå och jobba igen. Ingen är särskilt fräsch och arbetsbelastningen är fortfarande hög. På min avdelning är det fullt och överbelagt, vi har haft patienter liggandes i dagrummet, säger han. 

Exceptionellt tuff vår och sommar på Södersjukhuset

Alla de sju stora sjukhusen i Region Stockholm har fler sjukskrivna bland personalen än vanligt. Det visar Expressens rundringning. 

– Sommaren är alltid tuff i vården, även i normala fall. Nu har det varit en exceptionell vår och sommar med oerhört tuff belastning där alla resurser fokuserats på covid-vård, säger Helena Karlsson, HR-direktör på Södersjukhuset. 

På Södersjukhuset var den genomsnittliga sjukfrånvaron mellan januari och augusti i år 17 dagar anställd, jämfört med 11 dagar samma period förra året. HR-direktören Helena Karlsson säger att sjukfrånvaron ökat i alla yrkesgrupper, särskilt korttidsfrånvaron. 

– Det är inte förvånande, det är många som var sjuka i samhället överlag och med rätt tuffa restriktioner. 

Personalen på Södersjukhuset har tillgång till kris- och samtalsstöd.

– Vi har fått signaler om att våra medarbetare är trötta. Men vi gör utvärderingar för att se hur personalen mår och erbjuder stöd, säger hon. 

Nu ska sjukvården dessutom beta av vårdskulden. Över 150 000 svenskar väntar på operation, ännu fler behöver komma på läkarbesök och göra undersökningar. Fortfarande är det ont om personal, inte minst operationssjuksköterskor. Karolinska, exempelvis, måste hyra in operationsteam. 

”Extremt, en slags krigssjukvård”

Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, tror att pandemin kan komma att ge efterverkningar under lång tid. Sjukfallen bland vårdpersonal var höga redan innan. Under pandemin har de ökat markant och är fortfarande fler än normalt. 

– Det har varit extremt, en slags krigssjukvård. Människor är slutkörda. Vi får signaler om att många, särskilt de unga i professionen, inte mår så bra, säger hon. 

– Våra medlemmar är trötta, slitna. Många sjuksköterskor säger upp sig, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro
Foto: THOMAS JOHANSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Sjukvården gjorde en enorm omställning under pandemin. Många snabbutbildades för att arbeta med coronapatienter, exempelvis på intensiven. 

– Och det utan att vara vana att hantera så väldigt många svårt sjuka patienter eller så många dödsfall, säger Sineva Ribeiro.

Norrtälje sjukhus har platser stängda på grund av vakanser

De flesta som velat har fått fyra veckors semester, enligt Expressens rundringning till sju stora Stockholmssjukhus. Dock har vårdpersonal som skjutit upp semestern kunnat få extrapengar. 


På Capio S:t Görans svarar man att ”vi arbetade hårt för att personalen skulle kunna ta ut fyra veckors semester även i år, och lyckades generellt med det.” 

Sjukhuset har haft högre andel sjukskrivningar under våren men nu börjar det närma sig tidigare nivåer. Antalet medarbetare som slutat har minskat jämfört med tidigare år. 

Capio S:t Görans sjukhus har 12 vårdplatser stängda på grund av färre akuta patienter. 


Norrtälje sjukhus, Vårdbolaget Tiohundra, svarar att den ökade sjukfrånvaron är relaterad till ”de smittskyddsregler som gällt under stor del av året”.

Cirka 40 personer har slutat, betydligt färre än föregående år. Alla som ville fick 4 veckors semester.

16 vårdplatser är stängda, delvis beroende på vakanser. Sjukhuset uppges ha hunnit med att operera och behandla ”en betydande del” av patienterna som väntat. 

Ibland har de dessutom tvingats arbeta utan, eller med bristfällig, skyddsutrustning. Nästan 1400 sjuksköterskor anmält arbetsskador på grund av pandemin. Sineva Ribeiro tar röntgensjuksköterskor som ett exempel.

– Man gör ofta datortomografi på coronapatienter. I början arbetade röntgensjuksköterskorna utan skydd och utsattes för ganska mycket smitta.    

Särskilt psykisk ohälsa, som utmattning och posttraumatiskt stressyndrom, har ökat. En del får panikattacker när de ska sätta på sig skyddsutrustning som ansiktsmask. 

– Reaktionen kan komma senare, när man fått vila lite. Det är viktigt att arbetsgivaren ser till att det finns stödresurser, kunskap och att sjuksköterskorna har tillräckligt många kolleger.  

Johan Styrud, kirurg vid Danderyds sjukhus Ordförande i Stockholms läkarförening, är orolig för en andra smittvåg och nya nedskärningar. – Nu vill vi ha arbetsro för att beta av vårdskulden.
Foto: PRIVAT / PRIVAT

Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening, säger att det varit hårt tryck på alla som arbetar.

– Det har varit hemskt ansträngt och man fick en halvbra återhämtning. Nu måste vi börja beta av alla operationer och besök som inte blivit gjorda. I princip har vi inte haft någon planerad vård sen i början på mars.

I fler än hälften av regionerna har vårdanställda fått kortare semester i sommar, det visar en kartläggning tidningen Kommunalarbetaren gjort. Anställda, exempelvis på intensivvårdsavdelningar med allvarligt sjuka covidpatienter, har fått dela upp semestern under sommaren eller skjuta upp en eller ett par semesterveckor till hösten.   

En del som stått i frontlinjen slutar eller byter arbetsplats. På Karolinska universitetssjukhuset har 100 läkare slutat. 

– Det är nästa generation yngre läkare, som ofta jobbat som vikarier. Folk vi vill ha kvar och lära upp, säger Johan Styrud. 

Karolinska måste hyra in operationsteam

När Expressen ringer runt till sju sjukhus i Stockholm svarar de att personalomsättningen bland den tillsvidareanställda personalen är lägre än normalt eller opåverkad. Då ingår alltså inte vikarier eller timanställda som slutar. 

På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna har 711 tillsvidareanställda slutat i år jämfört med 860 förra året. 

Sjukfrånvaron är något högre än tidigare år men ”helt klart nere i mer normala nivåer”. 5,19 procent i augusti i år jämfört med 4,89 procent samma period 2019. 

Något färre har tagit ut fyra veckors semester i år jämfört med 2019.

Vissa sjukhus behöver ta in mer hyrpersonal än vanligt. Operationsköerna till Karolinska har ökat med 18 procent och universitetssjukhuset har hyrt in ett antal operationsteam. Hittills har Karolinska avverkat 10 procent av vårdskulden. 

Sineva Ribeiro säger att de får signaler från flera håll i landet att sjuksköterskor säger upp sig, bland annat i Jönköping, Uppsala och Västerbotten. 

I Region Jämtland Härjedalen har 140 sjuksköterskor, exempelvis inom kirurg- och intensivvård, sagt upp sig. Orsaken är missnöje med arbetsmiljö och försämrade arbetstider. 

– Man har slitit med 12,5 timmars pass och 80 timmars arbetsvecka under våren och sommaren. Det finns en besvikelse att arbetsgivaren inte tackar med lön och bättre arbetsvillkor. 

Fler sjukskrivningar i september på Danderyds sjukhus

På Danderyds sjukhus har sjukskrivningarna ökat något under september jämfört tidigare år. Orsaken anges vara Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att ska stanna hemma vid symtom.

278 personer har slutat sedan pandemin bröt ut, något färre än förra året då 288 slutade.

Alla fick fyra veckors sommarsemester utom 26 personer inom kvinnosjukvården som fick tre veckor.

Just nu har en avdelning tillfällig neddragning av vårdplatser relaterat till utbildning och introduktion av nya sjuksköterskor. 

Bemanningsläget är bättre just nu, sjukhuset har kunnat minska på hyrpersonalen. 


Södertälje sjukhus

Många var sjukskrivna i april. Sjukskrivningarna har successivt sjunkit till mer normala nivåer.

De som ville fick fyra veckors semester. 12 procent har slutat sen årets början ”vilket inte är en onormal siffra”.

Det finns en plan för den framskjutna vården, operationer och mottagningsbesök. De mest brådskande patienterna får tid först. ”Vi ser inte några problem i nuläget med att hinna med den vård som alltid måste kunna genomföras, såsom cancerdiagnostik, canceroperationer och förlossningsvård.”


Källor: Frågor har skickats till sjukhusens pressavdelning. Ofta är det sjukhusens personalchefer och/eller chefsläkare som besvarat dem.  

Råden från regionen och statsepidemiologen.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.