Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Larmade om blodiga instrument för två år sedan

Arkiv. Foto: (C) PELLE T NILSSON / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTU STELLA PICTURES

Smutsiga instrument med fastbrända ben- och blodrester har förekommit vid sterilverksamheten på Karolinska i flera års tid, det framgår av de nära 200 interna avvikelserapporter, skriver Dagens Nyheter

Första larmet om hotad patientsäkerhet kom in redan i januari 2017.

”Karolinska Universitetssjukhuset har beslutat att göra en lex Maria-anmälan avseende sterilprocessen...”, skriver chefläkare Torbjörn Söderström till tidningen. 

Karolinska universitetssjukhuset beslutar att lex Maria-anmäla sterilverksamheten vid sjukhuset. 

”Karolinska Universitetssjukhuset har beslutat att göra en lex Maria-anmälan avseende sterilprocessen på grund av incidenter där sterilt gods har stoppats från användning på grund av anmärkningar i kvalitetskontrollen.”, skriver chefläkare Torbjörn Söderström i ett mejl till Dagens Nyheter

I avvikelserapporterna framgår det bland annat att instrument fattats eller varit smutsiga, skriver Dagens Nyheter som tagit del av underlaget. Vidare har koagulerat blod och vävnadsbitar har upptäckts på instrumenten trots att de passerat sterilcentralen med diskning och autoklavering. Gallren, korgarna där operationsverktygen packas, har även de varit smutsiga.

170 rapporter om vårdavvikelser kopplade till sterilteknik har kommit in sedan 2016 och sedan det att sterilcentralen öppnade vid sjukhuset, skriver tidningen. Antalet vårdavvikelser har ökat successivt under årens lopp. År 2018 rapporterades 78 avvikelser och från och med den 1 januari och fram till den 6 mars i år rapporterades 42 avvikelser, skriver Dagens Nyheter som tagit del av underlaget. 

 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!