Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Lämnade uppdragen – behåller topplönerna

Här jobbar fem tidigare myndighetshöjdare med full lön.
Foto: Lisa Mattisson Exp
Anders Hamsten var rektor vid Karolinska institutet innan han avgick, men fick behålla lönen på 131 100 kronor.
Foto: Jonas Ekströmer/Tt

Expressen har granskat höjdarna med full lön på elefantkyrkogården.

Sist in bland regeringskansliets generaldirektörer är KI-rektorn Anders Hamsten, som avgick efter Macchiariniskandalen, och Håkan Wåhlstedt, som lämnade landshövdingsposten i Västmanland efter elva månader.

– Det är det system vi har, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

Den 13 mars meddelade Karolinska institutets rektor Anders Hamsten sin avgång på DN Debatt:

"Förtroendet för mig som rektor för KI är skadat både hos allmänheten, forskarsamhället och bland KI:s medarbetare och studenter. Det blir svårt för mig att med trovärdighet och kraft verka som rektor för Sveriges mest framgångsrika universitet".

Bakgrunden är anklagelserna om forskningsfusk mot forskaren Paolo Macchiarini i samband med operationer av luftstrupar i plast.

Anders Hamsten, utbildningsdepartementet

Bakgrund: Rektor vid Karolinska institutet som avgick i samband med Macharini-skandalen.

Gör på regeringskansliet: Hamsten kommer att vara utbildningsdepartementet behjälplig i det arbete som pågår kring internationell verksamhet vid universitet och högskolor. Dock kommer han inte att hantera frågor som rör Karolinska institutet.

Period i regeringskansliet: 20160218-20181231.

Lön: 131 100 kronor.

Hamsten har avböjt att kommentera.

Ändå belönas Hamsten med en plats på regeringskansliet med bibehållen lön på 131 000 kronor i månaden.

– Det är den normala procedur vi har när det gäller våra myndighetschefer att om de avslutar sitt uppdrag i förtid så blir de anställda på regeringskansliet till att förordnandet går ut, säger Helene Hellmark Knutsson, S, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen har ännu inte fattat beslut om Hamstens arbetsuppgifter men ministern lovar att han inte kommer att ha med KI att göra.

– Det är viktigt att man hittar arbetsuppgifter. Det är därför det pågår en beredningsprocess för att hitta arbetsuppgifter där han verkligen kan komma till nytta också så att man använder den resurs det är och den arbetstid han har kvar tills dess att förordnandet går ut till bra saker.

Är det ett bra system? 

– Det är det system vi har. Om du har visstidsanställningar under en tidsbegränsad period så är det svårt att avsluta på annat sätt, säger ministern.

Slutade efter elva månader

Den tidigare KI-rektorn är inte ensam på den så kallade elefantkyrkogården.

Miljöpartiets tidigare partisekreterare Håkan Wåhlstedt är inne på sin tredje månad men saknar fortfarande både telefonnummer och mejladress i växeln.

I december slutade han som landshövding i Västmanland efter bara elva månader.

Enligt regeringen var det hans eget beslut men tidningen VLT har återkommande rapporterat om kritik mot hans arbete, bland annat från andra landshövdingar.

Håkan Wåhlstedt, finansdepartementet

Bakgrund: partisekreterare i Miljöpartiet 1999-2007, slutade som landshövding i Västmanland efter elva månader i december.

Gör på regeringskansliet: Håkan Wåhlstedt är tillfälligt placerad på finansdepartementet och kommer inom kort få ett uppdrag att leda en utredning. Direktiven för utredningsuppdraget bereds inom regeringskansliet.

Period i Regeringskansliet: 20160101-20210129.

Lön: 93 000 kronor.

Wåhlstedt har erkänt för tidningen att han hämtat alkohol, "några flaskor vin vid två tillfällen" ur representationsförrådet för privat bruk.

– Det var ett misstag att låna från representationsförrådet och jag beklagar det. Min avsikt har hela tiden varit att ersätta det och det har jag också gjort, sa han till VLT.

När VLT bad att få se Wåhlstedts kalender fick man nej och tvingades hålla tillgodo med länsstyrelsens hemsida, ofta med streck i kalendern för landshövdingen.

Wåhlstedt ska nu arbeta med utredande uppgifter på miljöområdet men har ännu inte påbörjat någon utredning.

– Han har i avvaktan på beslut om direktiv till den utredning som det är tänkt att han ska ansvara för använt tiden för att förbereda sig inför uppdraget på miljödepartementet, skriver Gunvor G Ericson, statssekreterare åt klimat- och miljöminister Åsa Romson, MP, i en kommentar.

Han har själv avsagt sig uppdraget som landshövding, hur kommer det sig att han får en plats på regeringskansliet? 

– Detta beslut fattades efter en dialog mellan Wåhlstedt och regeringen om den uppkomna situationen.

Håkan Wåhlstedt skriver i ett sms till Expressen:

"Jag slutade som landshövding för att jag behövde ändra fokus i livet. Jag blev tillfrågad om utredningsuppdrag, som inte skulle kräva lika mycket kvälls- och helgengagemang.  Jag har tackat ja till ett mycket intressant uppdrag, som jag också påbörjat, i den meningen att jag läser in mig på det och förbereder mig, tills de slutliga direktiven blir klara."

Om kritiken skriver han:

"Jag mötte mest uppskattning och beröm för mitt arbete som landshövding. För mig är detta dock överspelat och jag har nu fokus på annat." 

Åsa Finnström fick sluta som myndighetschef när Presstödsnämnden lade ner i somras och hamnade också på regeringskansliet.

Åsa Finnström, kulturdepartementet

Bakgrund: Tidigare kanslichef Presstödsnämnden. Tidigare på statsrådsberedningen och kulturdepartementet.

Gör på regeringskansliet: Hon placerades där när Presstödsnämnden las ner och har skrivit en rapport om hur kulturdepartementet kan förbättra dialoger med myndigheterna. Nu är hon utlånad till Migrationsverket som enhetschef i Solna fram till 30 april.

Period i regeringskansliet: 20150701-20160630.

Lön: 70 700 kronor.

– Som myndighetschef har man ingen anställningstrygghet. Man har de här åren. Sen dyker det förhoppningsvis upp något annat.

Sen december är Finnström utlånad till Migrationsverket i Solna, som enhetschef på ansökningsenheten, på grund av det höga antalet asylsökande.

Tycker du att man tar tillvara på din kompetens?

– Både och. Det är klart att man när man gjort ett bra jobb vill man fortsätta jobba med något kvalificerat. Man tycker att man ska fångas upp snabbt. Men man får ta hand som sig själv ganska mycket, säger hon.

Anders W Jonsson, som hoppar in för Centerledaren Annie Lööf, är starkt kritisk till systemet.

– Det är fullständigt orimligt att man kan säga upp sig från en anställning och därefter kvittera ut lön under ett antal månader och kanske till och med år.

Stig Orustfjord, näringsdepartementet

Bakgrund: Tidigare generaldirektör Livsmedelsverket från 2013-09-01. Avgick i december. Enligt honom själv var huvudskälet att han och regeringen hade olika syn på verksamheten.

Gör på regeringskansliet: Stig Orustfjord är knuten till näringsdepartementet sedan årsskiftet. Han hade semester en period i början på året. Därefter påbörjades en dialog om ett utredningsuppdrag inom Regeringskansliet. I nuläget förbereder han uppdraget.

Period i Regeringskansliet: 20151210-20190831.

Lön: 102 700 kronor.

Orustfjord har via Utbildningsdepartementets kommunikationschef avböjt att kommentera.

Ulf Hammarström, försvarsdepartementet

Bakgrund: Tidigare generaldirektör på Försvarsexportmyndigheten men placerades på regeringskansliet när myndigheten lades ner.

Gör på regeringskansliet: Ulf Hammarström ska bistå Kammarkollegiet i avvecklingen av Försvarsexportmyndigheten, bland annat ansvarar han för att myndigheten lämnar in en årsredovisning för 2015. Därtill kommer han att arbeta med frågor gällande internationella materielsamarbeten.

Period i Regeringskansliet: 20160101-20160731.

Lön: 100 000 kronor.

Hammarström skriver i ett mejl till Expressen:

"Under denna tid bistår jag dels Kammarkollegiet i avvecklingen av Försvarsexportmyndigheten, bl.a. ansvarar jag för årsredovisningen för 2015 och därav följande kontakter med Riksrevisionen. Därutöver tittar jag på vissa materielprocesser inom ramen för Försvarsdepartementets ansvarsområde, särskilt frågor rörande mellanstatliga åtaganden i försvarsmaterielsamarbeten.

Mot bakgrund av de tidsförhållanden som råder för anställningen så tycker jag att arbetsuppgifterna är fullt rimliga." 

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.