Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Vanliga mediciner riskerar ta slut under coronakrisen

Expressen TV sänder direkt.
Monica Lidberg på Läkemedelsverket har kartlagt preparat från Kina som riskerar att bli bristvara
Foto: Läkemedelsverket / Läkemedelsverket
Sannolikheten för läkemedelsbrist i coronakrisens spår är hög, säger Johan Andersson, enhetschef för läkemedel i användning på Läkemedelsverket.
Foto: Läkemedelsverket / Läkemedelsverket
Kenneth Nyblom vd för branschorganisationen Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer, FGL.
Foto: Föreningen för generiska läkemedel och bio / Föreningen för generiska läkemedel och biosimil
Enligt en lägesrapport som Läkemedelsverket lämnade till MSB häromdagen är risken hög för att svensk läkemedelsförsörjning påverkas.
Foto: JEPPE GUSTAFSSON / IBL
En ambulanssjukvårdare visar upp ett provrör ur ett provtagningskit.
Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

Våra vanligaste värktabletter, en rad antibiotika och flera hjärtmediciner.

Coronakrisen gör att Sverige riskerar få brist på läkemedel. 

Läkemedelsverket har kartlagt alla mediciner som säljs i Sverige där det verksamma ämnet enbart levereras från Kina. Expressen har fått ut listan.

– Det är ett arbetsdokument. Vi ville skaffa oss en lägesbild. Just nu ser vi inget alarmerande, säger Monica Lidberg på Läkemedelsverket som arbetat med Kinalistan.

Hör socialminister Lena Hallengren, Anders Tegnell och coronadrabbade Kjell berätta i Expressen TV:s specialprogram om coronaviruset.

Huvudingredienserna till många svenska mediciner tillverkas i kinesiska fabriker. Kina är, tillsammans med Indien, världens viktigaste leverantörer av råvaror till läkemedel. 

Utbrottet av coronaviruset i Kina har haft stor påverkan på både produktionen i fabriker och på leveranser. Dessutom vill många länder säkra tillgången på mediciner för sin egen befolkning. Indien införde exempelvis restriktioner på 26 verksamma substanser.

Coronaviruset - många hamstrar mediciner

Dessutom hamstrar många läkemedel vilket ökar risken för läkemedelsbrist. I Sverige är det exempelvis strykande åtgång på febernedsättande värktabletter. 

Enligt en lägesrapport som Läkemedelsverket lämnade till MSB häromdagen är risken hög för att svensk läkemedelsförsörjning påverkas. 

– I dag finns inga rapporter i vare sig i Sverige eller i Europa om läkemedelsbrist på grund av covid-19. Men sannolikheten är hög att vi kommer att påverkas på något sätt. Men vilka läkemedel det kan komma att gälla och kan jag inte spekulera i, säger Johan Andersson, enhetschef för läkemedel i användning på Läkemedelsverket.

Tillverkas enbart i Kina

Myndigheten har kartlagt läkemedlen där det verksamma ämnet kommer från Kina. Expressen nekas först att få tillgång till listan. Myndigheten har nu lämnat ut den – dock med namnet på tillverkaren borttaget av sekretesskäl.

Monica Lidberg, direktör vid tillståndsavdelningen på Läkemedelsverket, berättar att listan grundar sig på den dokumentation som läkemedelsföretagen skickat in i samband med att de ansökt om försäljningstillstånd hos myndigheten. 

 – Det är godkända läkemedel där det enbart finns en registrerad tillverkare av den verksamma substansen, och denna tillverkare ligger i Kina. Vi ville få en samlad bild, läget ändrar sig hela tiden och vi fortsätter att följa utvecklingen, säger Monica Lidberg.

Vanliga värktabletter på listan

På listan finns exempelvis ämnen i vanliga värktabletter som paracetamol, ibuprofen och acetylsalisylsyra, kortisonet prednisolon, blodtryckssänkande ämnen som candesartan och losartan samt kolesterolsänkande simvastatin. På Kinalistan finns också en rad olika antibiotika med de verksamma ämnena som ciprofloxacin, clindamycin och doxycyklin.

– Det finns alternativ för de allra flesta, andra godkända läkemedel från andra företag eller alternativa behandlingar, säger hon. 

Ingen har helhetsblicken

Monica Lidberg poängterar att läkemedelsföretagen kanske också kan köpa den verksamma substansen från fabriker i andra länder om den kinesiska fabriken inte kan leverera.  

– Det är en global industri, det kan finnas tillverkare i Indien, USA eller Europa. Men i dag har ingen helhetsblicken, var det finns läkemedel i lager och hur mycket eller vilka leverantörer som finns, säger hon. 

Johan Andersson poängterar att det inte behöver bli brist på ett läkemedel bara för att det står med på Kinalistan.

– Det här är bara en av bitarna i ett tiotusenbitarspussel. Det är oerhört komplext, säger han.  

I Läkemedelsverkets senaste lägesrapport till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skriver myndigheten att de understrukit för läkemedelsbranschen att det är viktigt att de rapporterar kommande brist på ett visst läkemedel med så lång framförhållning som möjligt. Idag måste läkemedelsproducenterna enligt lag berätta det minst två månader i förväg.

Läkemedelsverket har också bett landets apotek att inte skicka tillbaka läkemedel som närmar sig utgångsdatum. Den normala rutinen är annars att mediciner som har sex månader kvar till sista förbrukningsdag ska skickas tillbaka och förstöras. Det här är en åtgärd som efterfrågats av branschorganisationerna. Men Johan Waller, vd på Sveriges Apoteksförening, tror ändå inte att det hjälper så mycket.

– Det är inga stora mängder av läkemedel som finns på apotek med kort hållbarhet.

Johan Waller tycker att förlängda hållbarhetstider på läkemedel vore en bra åtgärd. Då kan fler läkemedel som finns hos leverantörer och distributörer skickas till apoteken och säljas där.

– Många läkemedel går att använda även efter att hållbarheten har gått ut. 

Att så många läkemedel har sitt ursprung i Kina visar att svensk läkemedelsförsörjning är sårbar, tycker Johan Waller, vd på Sveriges Apoteksförening.
Foto: Sveriges Apoteksförening / Sveriges Apoteksförening

Enligt Johan Waller är svensk läkemedelsförsörjning sårbar.

– Det är ju bara att konstatera att att många läkemedel kommer från Kina. Och om Kina får produktionsproblem kan det få stora konsekvenser. Det kan bli huggsexa om läkemedel mellan olika länder. 

Sannolikt att vi får läkemedelsbrist

Kenneth Nyblom, vd för branschorganisationen Föreningen för generiska läkemedel och biosimilarer, FGL, är oroad.

– Det är problematiskt. Om epidemin fortsätter, vilket den ser ut att göra, är det tyvärr ett sannolikt scenario att vi får läkemedelsbrist, säger han. 

Han berättar att läkemedelsförsäljningen ökat rejält som en följd av den nya epidemin.   

– Det säljs mycket receptfria läkemedel, särskilt smärtstillande och febernedsättande medel som ibuprofen och paracetamol. 

Men försäljningen av receptbelagda läkemedel har också ökat. Stora läkemedelsdistributören Tamro rapporterar en ökning på 10 procent.   

– Folk går och tar ut sina mediciner. Det är nog tyvärr en tidsfråga innan vi får slut på vissa läkemedel. Det är inte konstigare att det blir brist på livsnödvändiga läkemedel än att det blir slut på munskydd eller brist på dagligvaror som ärtsoppa, säger han. 

Just nu har läkemedelsdistributörerna Tamro och Oriola inga problem med sina lager. Men Kenneth Nyblom tycker coronakrisen visar att Sverige måste säkra tillgången till mediciner. På 1990-talet fanns beredskapslager för krig och kris. 

– Staten och sjukvården behöver större säkerhetslager av livsnödvändiga mediciner. Strulet med Apotekstjänst visade ju att sjukhusen i princip inte har några lager. Vi behöver kartlägga vad som behövs, var de tillverkas, om det finns alternativa leverantörer. 

Kontroll av vilka livsmedel som finns saknas

Sen avregleringen av apoteksmarknaden saknas samlad kontroll av vilka läkemedel som finns, hur mycket och var. 

– Förut låg det på Apoteket AB, men i dag har ingen överblick. Vi behöver ett ”flygledartorn”, en sambandscentral som även kan jobba proaktivt, vad vi kan göra för att undvika kritisk brist på viktiga läkemedel. 

Även Johan Waller vill se ändrade regler som gör att Sverige lättare klarar av en bristsituation, att farmaceuter kan byta ut medicin mot en annan generika, eller kanske en alternativ behandling. Johan Waller vill också ha enklare för apoteken att få ta in utländska läkemedel på licens.

– Vi vill göra det enklare för apotek och farmaceuter att hjälpa till att lösa bristsituationer.

Listan

Acetylsalicylsyra ABECE, tablett, 500 mg

Acetylsalicylsyra Apofri, tablett, 500 mg

Aciclovir Orion, tablett, 800 mg, 

Nutriflex® peri Infusionsvätska, lösning

Nutriflex® special Infusionsvätska, lösning

Ambrisentan Sandoz, filmdragerad tablett, 10 mg 

Anidulafungin Accord, pulver till konc. till infusionsvätska, lösning, 100 mg. 

Anidulafungin Sandoz, konc. till infusionsvätska, lösning, 100 mg. 

Anidulafungin STADA, konc. till infusionsvätska, lösning, 100 mg. 

Anidulafungin Teva, konc. till infusionsvätska, lösning, 100 mg. 

Aripiprazol EQL Pharma, oral lösning, 1 mg/ml.  

Riamet, tablett, 20 mg/120 mg.

Azithromycin Krka, filmdragerad tablett, 500 mg.

Bendamustin Actavis, Pulver till konc. till infusionsvätska, lösning, 2,5 mg/ml.

Bortezomib Krka, Pulver till injektionsvätska, lösning, 3,5 mg

Candesarstad, tablett, 32 mg.

Candesartan JCSH Pharma tablett, 32 mg.

Candesartan/Hydrochlorothiazide STADA, tablett, 32 mg/25 mg

Cefazolin MIP, Pulv till injektions-/infusionsvätska, lösning, 2 g. 

Cefotaxim MIP, Pulv till injektions-/infusionsvätska, lösning, 2 g. 

Ceftriaxon MIP, Pulver till infusionsvätska, lösning, 2 g.  

Cefuroxim MIP, Pulv till injektions-/infusionsvätska, 1500 mg.

Ciprofloxacin Aristo, filmdragerad tablett, 750 mg.

Ciprofloxacin Bluefish, filmdragerad tablett, 750 mg. 

Ciprofloxacin Orion, filmdragerad tablett, 750 mg.  

Clarithromycin HEC Pharm, filmdragerad tablett, 500 mg. 

Clindamycin Actavis, kapsel, hård, 300 mg. 

Clindamycin Alternova, kapsel, hård, 300 mg. 

Clindamycin EQL Pharma, kapsel, hård, 300 mg. 

Clindamycin Orifarm, kapsel, hård, 300 mg. 

Clozapine Actavis, tablett, 100 mg.

Asmoken, tablett, 1,5 mg.

Doxycyklin EQL Pharma, tablett, 100 mg.

Doxyferm, tablett, 100 mg.

Enoxaparin Venipharm, Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta, 2 000 IE (20 mg)/0,2 ml.

Entecavir Glenmark, filmdragerad tablett, 1 mg,

Entecavir STADA, filmdragerad tablett, 1 mg. 

Entecavir Teva, filmdragerad tablett, 1 mg. 

Eplerenon Bluefish, filmdragerad tablett, 50 mg. 

Eplerenone Sandoz, filmdragerad tablett, 50 mg.

Erlotinib Glenmark, filmdragerad tablett, 150 mg. 

Erlotinib Teva B.V, filmdragerad tablett, 150 mg.  

Escitalopram STADA, filmdragerad tablett, 20 mg.

Etoposid, Koncentrat till infusionsvätska, lösning, 20 mg/ml.

Gabapentin Rivopharm, kapsel, hård, 400 mg.

Gefitinib Glenmark, filmdragerad tablett, 250 mg.

Gensumycin, Injektionsvätska, lösning, 40 mg/ml.

Oribamide, kapsel, hård, 500 mg.

Egazil, depottablett, 0,2 mg.

Ibuprofen Accord, filmdragerad tablett, 400 mg.

Nitigraf, Injektionsvätska, lösning, 350 mg I/ml.

Irbesartan Actavis, filmdragerad tablett, 300 mg.

Järnsackaros Rechon, Inj.vätska/konc. till infusionsvätska, lösning, 20 mg/ml.

Soolantra, kräm, 10 mg/g.

Losartan Medical Valley, filmdragerad tablett, 100 mg.

Losartan Mylan, filmdragerad tablett, 100 mg.

Vermox, tablett, 100 mg.

Puri-nethol, tablett, 50 mg.

Mirtazapin ratiopharm, filmdragerad tablett, 45 mg. 

Mitomycin medac, pulver och vätska till intravesikal lösning, 40 mg.

Naprocur, enterotablett, 500 mg.

Lipomeg, Kapsel, mjuk, 1000 mg.

Ondansetron Aristo, injektionsvätska, lösning, 2 mg/ml.

Pamifos, koncentrat till infusionsvätska, lösning, 3 mg/ml.

Paracetamol ABECE, oral lösning, 24 mg/ml.

Paracetamol Apofri, oral lösning, 24 mg/ml.

Paracetamol Evolan, tablett, 1g.

Paracetamol Mylan, tablett, 1000 mg.

Paracetamol Novum ABECE, filmdragerad tablett, 500 mg.

Paracetamol Novum Apofri, filmdragerad tablett, 500 mg.

Paracetamol Novum NET, filmdragerad tablett, 500 mg. 

Runarorn, Pulver till konc. till infusionsvätska, lösning, 1000 mg. 

Pemetrexed Actavis, Pulver till konc. till infusionsvätska, lösning, 1000 mg.

Pemetrexed Reig Jofre, Pulver till konc. till infusionsvätska, lösning, 500 mg.

Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre, Pulver till infusionsvätska, lösning, 4 g/0,5 g.

Hedylon, tablett, 25 mg.

Prednisolon Actavis, tablett, 25 mg.

Prednisolon EQL Pharma, tablett, 5 mg.

Brieka, kapsel, hård, 300 mg. 

Pregabalin Medical Valley, kapsel, hård, 300 mg.

Sevotek, inhalationsånga, vätska, 1000 mg/g.

Simvastatin Orion, filmdragerad tablett, 80 mg.

Simvastatin STADA, filmdragerad tablett, 40 mg. 

Intralipid, Infusionsvätska, emulsion, 300 mg/ml.

Spironolakton Takeda, tablett, 50 mg.

Tetracyklin RPH Pharma, tablett, 250 mg. 

Statraxen, Injektionsvätska, lösning, 100 mg/ml.

Tranexa, filmdragerad tablett, 500 mg.

Tranexamic acid Accord, Injektionsvätska, lösning, 100 mg/ml.

Valganciclovir Bluefish, filmdragerad tablett, 450 mg. 

Vinorelbine Accord, koncentrat till infusionsvätska, lösning, 10 mg/ml.

https://datawrapper.dwcdn.net/39SUv/77/
På Sahlgrenska akademin jobbar Kristina Nyström, docent i mikrobiologi, och andra forskare med test på coronaviruset.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.