Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Läkaren Sour, 27, möter rasism från patienterna

Läkaren Sour Hallal har utsatts för kränkande behandling från patienter. Foto: Privat
Det är viktigt att etablera tydliga regler och riktlinjer, menar Sofia Rydgren Stale på Läkarförbundet. Foto: Läkarförbundet

Flera hundra läkare vittnar om rasistisk och kränkande behandling från patienterna.

Det framgår av en undersökning från Läkarförbundet och SVT Nyheter.

En av de som drabbats är läkaren Sour Hallal.

– Jag har blivit nekad att hjälpa patienter som tydligt sagt ”jag vill inte ha en utländsk läkare”, säger hon.

Kränkningar, exotifiering av utländska läkare och rasistiska kommenterar.

Nu berättar flera hundra läkare om hur de behandlas på grund av sin etniska eller religiösa bakgrund. I en enkät från Läkarförbundet och SVT Nyheter uppger 505 av de 2 266 som svarat att de har blivit utsatta för kränkande behandling av patienter eller anhöriga.

”Jag blev kallad för svarting av en patient” uppger en läkare i ett av de anonyma svaren, skriver Läkarförbundet. En annan har fått höra orden ”åk hem”. 

En läkare som SVT kallar ”Zayda” fick höra ”jag vill inte att du ska ta i mig med dina turkhänder”, skriver sajten.

En annan som drabbats är ST-läkaren Sour Hallal, 27, från Eskilstuna. 

Sour vittnar om regelbunden kränkande behandling. Foto: Privat

Hon har arbetat inom vården i snart tre år och har flera gånger förvånats av patienternas ord och blickar mot henne.

– Jag har blivit nekad att hjälpa patienter som tydligt har sagt ”jag vill inte ha en utländsk läkare”. Jag får frågan om jag är adopterad för att jag pratar så bra svenska och höra saker som ”hur kan du vara läkare som är från Libanon?”, säger hon.

– Min initiala reaktion är att det känns tråkigt och jag blir ledsen. Jag förstår att patienterna har någon form av oro att det ska uppstå språkliga missförstånd, men oftast handlar det här om rasistiska åsikter och inte en oro för språket. 

”Det är väldigt frustrerande”

Som läkare kan man lätt känna sig tvungen att vifta bort rasistiska kommentarer för att kunna fortsätta arbetet, menar Sour.

– En gång kom jag in till en kvinna i 50-årsåldern och jag hann inte ens presentera mig innan hon sa ”jag vill inte ha en utländsk läkare, du får gå härifrån”. Jag blev chockad och gick ut. Jag visste inte hur jag skulle reagera i den situationen, säger hon.

– Det var jättejobbigt. Sådana incidenter händer ofta och det är väldigt frustrerande. Allt jag vill är att hjälpa patienten framför mig oavsett vad den har för bakgrund eller religion.

– Döm mig inte för mitt namn, utseende eller ursprung, säger Sour. Foto: Privat

Sour Hallal tror att mörkertalet är stort, att problemet är utbrett inom vårdbranschen. Att känns sig tvungen att be en annan kollega ta över på grund av en patients rasistiska fördomar väcker skamkänslor, berättar Sour.

– Det finns inte tydliga riktlinjer kring hur vi ska förhålla oss till sådana händelser. Vid hotfulla situationer är det tydligt hur vi ska agera, men inte kring rasism och fördomar, säger hon och fortsätter:

– Döm mig inte för mitt namn, utseende eller ursprung. Om du tycker att jag är en dålig läkare som brister i min profession tar jag hellre den kritiken.

Läkarförbundet: ”Behövs en plan från arbetsgivaren”

Sofia Rydgren Stale, andre vice ordförande i Sveriges läkarförbund, understryker problematiken med kränkande behandling mot läkare inte är ovanlig.

– Det är helt oacceptabelt att ha en arbetsmiljö där så pass många utsätts för kränkande behandling, säger hon.

Det är viktigt att etablera tydliga regler och riktlinjer, menar Sofia Rydgren Stale. Foto: Läkarförbundet

Arbetsgivaren är skyldig att undersöka om det finns risker för diskriminering och kränkningar på arbetsplatsen och vidta förebyggande och främjande åtgärder, enligt Läkarförbundet.

– Det är viktigt att man har tydliga strukturer, riktlinjer och rutiner när sådana händelser inträffar. Olika situationer kan kräva olika typer av agerande men det är alltid viktigt att påkalla arbetsledarens och chefens uppmärksamhet.

Vissa arbetsplatser har gjort det tydligt att patienter inte fritt får bestämma vilken läkare de ska få hjälp av – regler som fler borde bli bättre på att förtydliga, menar Sofia Rydgren Stale.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!