Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Lägsta invandringen till Sverige på sex år

Tre nyheter att ha koll på i dag.
Personer födda i Sverige stod för störst andel invandrade under de första sex månaderna år 2019 Foto: TT NYHETSBYRÅN

Invandringen till Sverige är den lägsta på sex år, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Under 2019:s första sex månader minskade invandringen med tio procent jämfört med samma period 2018.

Det allra vanligaste födelselandet bland de som invandrat hittills under 2019 är Sverige, följt av Afghanistan.

– Det är bara männen som har ökat från Afghanistan. Det var nästan en fördubbling, medan kvinnorna faktiskt minskade, säger Tomas Johansson, utredare på SCB.

Invandringen under årets första sex månader är den lägsta i Sverige sedan 2013, rapporterar Statistiska centralbyrån (SCB).

Under januari till juni i år minskade invandringen till Sverige med tio procent jämfört med samma period 2018.

Totalt invandrade 55 222 personer mellan januari och juni i år, medan 21 492 utvandrade.

Enligt SCB är även invandringsöverskottet är det lägst uppmätta på sex år, även om detta fortfarande är den starkast bidragande orsaken till Sveriges folkökning, snarare än födslar.

Vanligaste invandraren svenskfödd – men svenskar minskar

Det vanligaste födelselandet bland de som invandrat under 2019 är Sverige – alltså personer som ”återvandrar”. 

Men även om denna grupp är störst för första gången på sex år, har den inte ökat – tvärtom.

Sverigefödda har stått för tio procent av invandringen under 2019, men det är en ändå en minskning med 5,5 procent jämfört med samma period förra året. 

Dessutom utvandrade långt fler personer födda i Sverige under det första halvåret 2019 än invandrade – 6 890 mot 5 735 – enligt statistik från SCB.

Män från Afghanistan ökar 

Under tidigare år har personer födda i Syrien dominerat statistiken, men är hittills i år bara tredje största grupp efter Sverige och Afghanistan.

Störst ökning hade personer födda i Afghanistan – men bara män födda i landet.

– Det är bara männen som har ökat från Afghanistan. Det var nästan en fördubbling, medan kvinnorna faktiskt minskade, säger Tomas Johansson, utredare på SCB:s avdelning för befolkning och välfärd.

Sett till nettoinvandring, efter att antalet utvandrade inräknats, är personer födda i Afghanistan den största gruppen, med 4 431 personer mot 3 244 personer från Syrien.