Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Lagen om anställningsskydd – så fungerar LAS

Lagen om anställningsskydd är den lag som är till för att skydda dig som anställd.
Foto: SHUTTERSTOCK
För att säga upp en anställd måste arbetsgivaren ha en så kallad saklig grund.
Foto: SHUTTERSTOCK

Lagen om anställningsskydd, LAS, är den lag som är till för att skydda dig som anställd.

Den slår fast hur lång uppsägningstid du har och vilka skäl din arbetsgivare kan ange för att säga upp dig.

Här kan du läsa mer om vad lagen innebär.

Lag  (1982:80) om anställningsskydd är den lag som är till för att skydda dig som anställd och antogs i sin nuvarande form 1982.

Den reglerar bland annat uppsägningstider, tidsbegränsade anställningar, hur besked om uppsägning ska gå till och vilka typer av uppsägningar som är giltiga. 

Huvudregeln i LAS är att ett anställningsavtal gäller tills vidare. Den person som varit visstidsanställd, eller vikarie, hos samma arbetsgivare i minst två års tid under en femårsperiod blir per automatik tillsvidareanställd.


LÄS MER:  Här är de 12 vanligaste anställningsformerna 


Turordningsreglerna enligt LAS

Den grundläggande principen i lagen att den med kortast anställningstid ska sägas upp först vid arbetsbrist, det vill säga "sist in först ut". En arbetsgivare med högst tio anställda får dock undanta två anställda som bedöms vara särskilt viktiga för verksamheten.

Skulle det vara så att två anställda varit anställda precis lika länge så har den äldre av dem företräde till tjänsten. Det finns dock flera undantag när det gäller turordningsreglerna och de kan dessutom förbigås genom kollektivavtal. 

Skulle du bli uppsagd så har du företrädesrätt om företaget skulle återanställa OM du varit anställd minst ett år de senaste tre åren på samma företag. Den förturen är dock tidsbegränsad och gäller bara i nio månader.

Du måste också själv framföra till din arbetsgivare att du vill bli återanställd om det är möjligt.


LÄS MER: Så här skriver du ett bra CV – bästa tipsen 


Ett personligt skäl till uppsägning kan vara att den anställde begått ett brott mot arbetsgivaren.
Foto: LISA MATTISSON

LÄS MER: Så säger semesterlagen – det har du rätt till 


Uppsägningstid – vad gäller?

Uppsägningstiden är också något som regleras via LAS. Den är som kortast en månad och som längst sex månader. 

Är det arbetsgivaren som säger upp dig och du varit anställd i minst två års tid på samma arbetsplats är uppsägningstiden två månader. Ytterligare en månad läggs på för varje tvåårsperiod du har varit anställd på företaget.

Det innebär:

Anställd två-fyra år = Två månaders uppsägningstid

Anställd fyra-sex år = Tre månaders uppsägningstid

Anställd sex-åtta år = Fyra månaders uppsägningstid

Anställd åtta-tio år =  Fem månaders uppsägningstid

Anställd minst tio år = Sex månaders uppsägningstid

Arbetsgivaren kan begära att den anställde ska jobba under hela uppsägningstiden. Reglerna om uppsägningstid kan dock frångås genom kollektivavtal.


LÄS MER: Så fixar du anställningsintervjun – 12 av de vanligaste frågorna   

Om du sägs upp av din arbetsgivare så är uppsägningstiden längst sex månader.
Foto: SHUTTERSTOCK

Vilka skäl kan arbetsgivaren ange för en uppsägning?

För att säga upp en anställd måste arbetsgivaren ha en så kallad saklig grund – det vill säga legitima skäl.

De två skäl som finns är arbetsbrist och personliga skäl. Uppsägning på grund av arbetsbrist innebär att skälet till uppsägningen är verksamhetsrelaterat. Det kan ske till exempel om företaget genomför en omorganisation eller om en viss typ av tjänster inte längre behövs.

En anställd som blir uppsagd av personliga skäl har på något sätt misskött sitt arbete. Det kan handla om återkommande längre frånvaro utan giltig orsak, arbetsvägran, en begången brottslig handling mot arbetsgivaren eller illojalitet mot arbetsgivaren. 

Om en uppsägning görs av personliga skäl "får den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för uppsägningen. Arbetsgivaren får dock grunda uppsägningen enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller uppsägningen eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas", skriver riksdagen på sin hemsida.

Arbetsgivaren måste underrätta den anställde två veckor i förväg, om uppsägningen sker på grund av personliga skäl.

Det här gäller om du säger upp dig på egen begäran

Skulle det vara så att du själv väljer att säga upp så är uppsägningstiden vanligtvis 1-3 månader. Antalet månader beror på hur länge du varit anställd på arbetsplatsen. Vad som gäller för just dig kan du, om du omfattas av kollektivavtal, läsa dig till i ditt anställningsavtal.  Skulle det vara så att din arbetsplats inte har kollektivavtal så är det en månads uppsägningstid som gäller.

Hur ser uppsägningstiden ut om jag är provanställd?

En provanställning får vara i högts sex månader. Om arbetsgivaren vill att en den ska avbrytas i förtid måste man ge besked om detta till den anställde minst två veckor i förväg för att inte bli skadeståndsskyldig. Uppsägningstiden på två veckor gäller även om den anställde inte vill jobba kvar efter provanställningstiden

Få mer information om Lagen om anställningsskydd, LAS, på riksdagens hemsida.

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.