Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Läckta mejl avslöjar regeringens krisplan

Finansminister Magdalena Anderssons statssekreterare Max Elger har skrivit ett av mejlen.

Foto: Pelle T Nilsson/All Over Press
Statsminister Stefan Löfven. Foto: Anna-Karin Nilsson

I ett par läckta mejl avslöjas nu hur Finansdepartementet skickat ut en uppmaning till alla departement om att minska kostnaderna för att ha råd med asylmottagningen.

Mejlen ska ha skickats två dagar innan Migrationsverket presenterat sin prognos om att kostnaderna skulle öka.

– Det är en ovanlig utveckling och första gången som jag går ut med en sådan här bred förfrågan, säger Mats Elger, statssekreterare hos Magdalena Andersson.

Två dagar innan Migrationsverket presenterade sin prognos om antalet asylsökande till Sverige kom mejlet från Finansdepartementets budgetavdelning. Det gick ut till samtliga statssekreterare och budgetchefer på departementet och innehöll en uppmaning om att se över samtliga möjligheter att spara pengar, vilket Aftonbladet rapporterar.

I mejlet skriver avsändaren att läget med asylsökande är hanterbart 2015 – men för 2016 krävs stora utgiftsminskningar för att inte riskera att bryta igenom utgiftstaket.

Mejlens äkthet– som har läckt och publicerats på nationalekonomen Tino Sanandajis blogg – bekräftas av Finansdepartementet.

Det första av de två mejlen har skickats av Max Elger som är finansminister Magdalena Anderssons statssekreterare.

– Vi visste att Migrationsverket skulle komma med en prognos för migration och integration och de kostnaderna för de kommande åren. Vi hade ju betraktat rätt höga inflöden på veckobasis under ett par veckors tid. I det läget åligger det regeringen att inventera vilka möjligheter till besparingar som är för handen för att möta den kostnadsutvecklingen, säger Max Elger.

"Bett om deras förslag"

Det är i det mejlet som de olika departementen ombeds se över vilka satsningar i regeringens budget som kan skjutas upp. Något mål för hur mycket pengar som måste in finns inte.

– Vi har inte beloppssatt det här projektet. Nu har vi gått ut till fackdepartementen och bett om deras förslag och besparingar som de tycker är rimliga och realistiska utifrån de förutsättningar som råder, säger Elger.

Det är första gången Elger går ut och ber om den här typen av förslag från departementen, säger han, men säger också att situationen är ovanlig.

Det andra mejlet är skickat av budgetavdelningens stab och radar upp exempel på besparingar:

• Regeländringar som kan spara pengar.

• Avveckling av insatser, bidrag, utbetalningar, satsningar.

• Flytt av utgifter mellan åren.

• Limiter på utbetalningar.

• Senareläggningar av satsningar (kan även gälla budgeten 2016).

• Anslagssparande som kan dras in. Det innebär alltså pengar som blir över i slutet av året och dras in i stället för att skjutas över till nästa år.

Ska svara i november

Senast den nionde november ska de olika departementen ha svarat på mejlen om hur man vill spara pengar.

– Då ska vi inventera förslagen och underkasta dem en politisk prioritering, säger Elger.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra är kritisk till regeringens förslag att låna för att täcka kostnaderna för flyktingkrisen.

– Jag tycker att det är viktigt att i största möjliga mån undvika lånefinansiering. Det sätter ju ökat tryck på att titta igenom de kostnadsökningar som regeringen har föreslagit, och det är på gång, säger Anna Kinberg Batra

Bland annat vill Moderaterna se en mer restriktiv politik när det gäller sjukförsäkringen och den bortre gränsen som regeringen tar bort.

– Det är bättre att passa på att kapa kostnader i system som ökar. När vi sätts på så här hårda prov är det ju extra viktigt och viktigare än någonsin att faktiskt ha kontroll över offentliga finanser och strama åt där det behöver stramas åt.

"Risk att man slår i taket"

Hennes skuggfinansminister Ulf Kristersson, M, välkomnar att regeringen ser över besparingsmöjligheterna.

– Regeringen får naturligtvis betydande problem när man har rejäla kostnadsökningar på så många olika områden. Vi har påpekat att utgiftsökningar på sjukförsäkringar och flera andra områden är ganska stora. Nu får man dessutom väsentliga utgiftsökningar på migration och integration. Då är det risk att man slår i taket. Då finns det skäl att vara försiktig, säger han.

Enligt både Kristersson och migrationsminister Morgan Johansson, är de ekonomiska aspekterna inget som låg på bordet under förra veckans flyktingförhandlingar. Den enda biten som berörde ekonomi var den tilläggsbudget till kommunerna på 10 miljarder kronor.

– Vi har inte förhandlat något sådant, regeringens budget är helt deras egen.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!