Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Kvinnoledda företag mindre lönsamma

En undersökning från Företagarna visar att företag som leds av kvinnor har lägre vinstmarginal.

Men rapporten, som presenterades på DN Debatt på söndagen, får kritik från flera håll.

– Att bara studera vd-posten är endimensionellt, det finns väldigt mycket forskning som visar på att mångfald gör företag bättre, säger Amanda Lundeteg, vd för Allbright, som arbetar för jämställdhet inom näringslivet.

Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist presenterar i dag en rapport på DN Debatt som säger att företag som leds av kvinnor är mindre lönsamma än företag som leds av män.

Genom att undersöka 125 529 svenska företag har organisationen kommit fram till att företag som leds av kvinnor har en lägre vinstmarginal: 7 procent jämfört med 8,4 procent för företag som leds av män.

Påverkar ekonomin

Vad skillnaderna beror på framgår inte av undersökningen, men Elisabeth Thand Ringqvist lägger fram en rad teorier. Bland annat att kvinnor och män bemöts olika i näringslivet.

– Den tradition som vi fortfarande har i affärslivet är att män som möter män bemöts mer lika än vad jag som kvinna bemöts av män. Det tror jag kan ha effekt på förhandlingssituationer, för företag blir det väldigt påtagligt när man gör affärer, säger hon till TT.

Får mindre pengar

Enligt Thand Ringqvist är det ett allvarligt problem att företag som drivs av kvinnor har lägre lönsamhet, dels eftersom det påverkar ägarens privatekonomi och dels eftersom företagen är mer sårbara vid en ekonomisk nedgång.

Dessutom innebär låg lönsamhet mindre kapital från banker och investerare, vilket i sin tur leder till att företagen inte kan expandera på samma sätt.

Amanda Lundeteg, vd för Allbright är kritisk till Företagarnas undersökning. Hon tycker att den förskjuter debatten till fel planhalva.

– Jämställdhetsfrågan ska inte handla om lönsamhet i första hand. Kampen om jämställdhet handlar om grundläggande syn på människors lika värde och möjligheter, säger hon.

Forskning visar på motsatsen

Hon menar att det finns en rad forskning som kommit fram till motsatt resultat.

– Hälften av den forskning som finns i ämnet visar att det blir mer lönsamt med kvinnor i ledande positioner, den andra hälften visar inte på någonting.

– Den senaste forskningen från Harvard Business Review visar till exempel att bolag med kvinnor i toppen har ett bättre rörelseresultat, de har högre avkastning på investerat kapital, högre avkastning på eget kapital och man löper över 20 procent mindre risk att gå i konkurs, säger hon.

Även Pernilla Alexandersson, jämställdhetsexpert och vd på Add Gender, är kritisk till hur rapporten presenteras.

– Jag tycker att debatten hamnar snett. Om vi ska mäta jämställdhet ska vi inte bara bli huvudjägare och räkna antal kvinnor. Vi kvinnor blir något slags alibi för lönsamhet. Det handlar om så mycket mer, som vilken kultur och vilka attityder det finns inom ett företag, säger hon.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!