Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Hagasessans make ger allt till sonen – döttrarna utan hans arv

I sitt testamente framför Niclas Silfverschiöld att hans sista vilja är att hans son, Carl, ska bli den enda arvtagaren efter honom. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
Prinsessan Désirée med sonen Carl, som nu ärver allt efter sin avlidne far. Foto: / Suvad Mrkonjic EXP

Hagasessan Désirées make, Niclas Silfverschiöld, ville att hans son Carl, 52, skulle bli ensam arvtagare till honom.

De två döttrarna – Christina Louise, 51, och Hélène, 48, får ingenting av sin fars privata egendom.

– Syskonen är överens och systrarna har kompenserats, säger Carl-Fredrik Herslow, boutredningsman i dödsboet.

Friherre Niclas Silfverschiöld avled i april i år efter en tids sjukdom. Han var make till kungens syster, prinsessan Désirée, och hela kungafamiljen var i sorg efter dödsbeskedet.

– Jag och min familj har med stor sorg tagit emot beskedet att friherre Niclas Silfverschiöld, prinsessan Désirées make, har gått ur tiden. Våra tankar går till prinsessan Désirée med familj, sa kungen i ett uttalande.

Silfverschiöld, som blev 82 år, var gift med prinsessan Désirée. Tillsammans fick de tre barn. En son, Carl, 52, och två döttrar, Christina Louise, 51, och Hélène, 48.

Carl Silfverschiöld med systern Christina, eller Tina som hon oftast kallas, utanför Stockholms slott i samband med en "kusinmiddag" i kungafamiljen. Foto: CECILIA ÖSTERBERG / IBL BILD / IBL BILDBYRÅ

Men Niclas Silfverschiöld ville bara att sonen, Carl, skulle ärva honom. Expressen har tagit del av två av Silfverschiölds testamenten, undertecknade i Malmö den 28 april 2003, där det tydligt står att döttrarna inte ärver någonting efter honom.

Silfverschiöld i testamentet: "Jag har missgynnat mina döttrar"

Det ena testamentet reglerar Silfverschiölds innehav i fideikommissen Koberg och Gåsevadholm. Med fideikommiss är praxis att den äldsta sonen ärver godset och att övriga barn inte får någonting.

Fideikommiss är i dag avvecklade i Sverige, vilket innebär att när innehavaren avlider ska fideikommisset avvecklas. Det innebär att äldsta sonen ärver hälften av egendomen, medan den andra hälften fördelas enligt arvsrätten eller enligt testamente.

I sitt testamente är Silfverschiöld tydlig med att den fria delen av egendomen ska tillfalla sonen.

Men även när det kommer till Silfverschiölds privata egendom, som inte omfattas av regler för fideikommiss, var viljan att sonen Carl skulle vara den enda arvtagaren.

"Min son Carl skall erhålla hela kvarlåtenskapen efter mig. Med detta förordnande har jag missgynnat mina döttrar Christina Louise och Hélène", skriver Silfverschiöld.

Döttrarna har dock blivit kompenserade för detta, genom prinsessan Désirée, skriver Silfverschiöld i sitt testamente.

"Mina döttrar har emellertid blivit kompenserade härför i min hustrus denna dag upprättade testamente", skriver han.

Testamentet skrevs under av Niclas Silfverschiöld i april 2003. Foto: FAKSIMIL

"Syskonen är överens"

Expressen har sökt de tre syskonen. Via boutredningsmannen i dödsboet, Carl-Fredrik Herslow, låter de göra ett gemensamt uttalande.

– Syskonen är överens och systrarna har kompenserats.

Carl-Fredrik Herslow vill inte närmare gå in på hur kompensationen till döttrarna ser ut.

Niclas Silfverschiöld begravdes i Erska kyrka i Sollebrunn i maj i år. Foto: ADAM IHSE/TT / TT NYHETSBYRÅN

Enligt svensk lagstiftning kan man inte göra något av sina barn, bröstarvingar, arvslösa. Men om ingen av bröstarvingarna misstycker och väljer att testamentet ska jämkas eller klandras uppfylls den avlidnes sista vilja i testamentet.

– Då har mamman förfoganderätt över all kvarlåtenskap för det ena barnets räkning tills hon avlider, säger Sanna Bergenheim, advokat med inriktning på familjerätt vid Nichols & Co Advokatbyrå, som uttalar sig generellt om arvsrätt i Sverige.